Тваринництво

Уведення в раціон кормової добавки на основі бактерії роду Bacillus допомагає оптимізувати продуктивність тварин

Краще за пробіотик

Краще за пробіотик

Уведення в раціон кормової добавки на основі бактерії роду Bacillus допомагає оптимізувати продуктивність тварин. 

З усієї різноманітності пробіотиків, доступних на ринку кормових добавок, на особливу увагу заслуговують препарати на основі бактерій роду Bacillus. Функціональні можливості цих бактерій дуже різноманітні, продукти на їх основі слід розглядати не лише як коректори мікробіому кишківника, а і як біокаталізатори травних та імунних процесів. 

Бактерії роду Bacillus застосовують як пробіотики вже понад 70 років. Завдяки здатності утворювати спори, ці бактерії є привабливою основою для створення пробіотичних кормових добавок, які можуть витримувати високу температуру в процесі гранулювання, долати кисле середовище шлунку, не створюючи додатковий захист, і зберігати життєздатність штамів упродовж тривалого зберігання. Завдяки геномній різноманітності бактерії роду Bacillus здатні існувати в багатьох наземних і водних середовищах, включно зі шлунково-кишковим трактом ссавців. Важливою особливістю деяких бацил є їхня здатність утворювати мікроплівки на поверхні кишківника, що дає змогу їм виживати протягом кількох тижнів у вегетативній формі, виділяючи в середовище кишківника ферменти й пробіотикоподібні речовини. 

Різні види Bacillus spp. або навіть різні підвиди чи штами одного й того самого виду продукують різні кількості та набори ферментів і антимікробних пептидів, відтак комбіноване їх використання у складі однієї кормової добавки є раціональним кроком для розширення діапазону її властивостей і функціональних можливостей. Такі препарати заведено виділяти в окрему категорію — поліпробіотики (або симбіотики). Складність їх створення полягає у правильному доборі мікроорганізмів, що вимагає ретельного оцінювання кожного окремого пробіотичного штаму продукувати ті чи інші ферменти й пригнічувати збільшення патогенних бактерій. 

Нещодавно компанія Bioproton представила в Україні свій полібробіотик бацилярного типу — Натупро. Його унікальність полягає в тому, що він складається з чотирьох штамів бактерій: B. subtilis BP-0-12-1; B. licheniformis BP-012-1; B. amyloliquefaciens BP-0-14-1 та B. amyloliquefaciens BP-0-11-1. Два останні є новинками в переліку бактерій із корисними властивостями для свиней і птиці, разом вони здатні пригнічувати розвиток не тільки бактеріальних, а й грибкових патогенів, що продукують позаклітинні ферменти, включно з α-амілазою, целюлазою, протеазою та металопротеазою, які можуть посилювати перетравлення поживних речовин. 

Користь Натупро 

На підставі даних, отриманих компанією Bioproton від клієнтів із різних країн світу, було складено перелік очікуваних результатів від застосування Натупро у свинарстві: 

• збільшення середньодобових приростів ваги та збереження, зниження витрат корму; 

• поліпшення якості туш і виходу м’яса, зокрема збільшення товщини шпику, зниження вмісту жиру та протеїну в м’ясі; 

• у разі додавання Натупро в раціони поросних свиноматок за місяць до опоросу збільшення живої маси новонароджених поросят, підвищення молочності маток, зниження втрати їх живої маси за період лактації; 

• зниження кількості мертвонароджених поросят; 

• скорочення частоти випадків діареї у новонароджених поросят завдяки покращенню стану перистальтики у свиноматок і ремонтних свинок; 

• нормалізація мікробного складу мікрофлори кишківника: збільшення кількості лактота біфідобактерій та зниження кількості ешеріхій та стафілококів. 

Відлучені поросята 

Натупро може сприятливо впливати на поросят-відлученців кількома способами: запобігати або зменшувати прояви діареї, регулювати мікробний баланс, підвищувати засвоюваність поживних речовин і споживання корму, що внаслідок однієї або комбінації зазначених вище причин сприяє поліпшенню зростання тварин. Дослід, який проводили 2017 року в Нідерландах, показав: застосування Натупро в годівлі поросят протягом трьох тижнів після відлучення дозуванням 500 г/т збільшило живу масу на 4,3% до 21 дня дорощування. 

Після відлучення поросята стають уразливими до впливу патогенних бактерій. Імунній системі кишківника потрібно швидко ідентифікувати шкідливі мікроорганізми та харчові антигени й протидіяти їм, проте імунна система слизової оболонки кишківника поросят дозріває приблизно за два тижні після раннього відлучення. Бактерії у складі Натупро та їх метаболіти здатні діяти як активатори імунітету, які можуть запускати проліферацію та диференціювання Тта В-лімфоцити, а також стимулювати секрецію ряду цитокінів і генерувати низку імунних реакцій. Наявність у складі Натупро B. subtilis і B. licheniformis сприяє підвищенню рівня серологічної відповіді на сальмонеллу. Вегетативні клітини та спори, проходячи в нижні відділи кишківника, стимулюють імунокомпетентні клітини кишківника та макрофаги, що відповідають підвищенням продукції інтерферонів і цитокінів. 

Вегетативні форми бацилярних бактерій виявляють різноманітну протимікробну активність, пов’язану насамперед із продукцією власних антибактеріальних агентів — лантибіотиків, серед яких поліміксини, бацитрацин, тиротрициновий комплекс, граміцидин С, субтилін, едеїн, мікробацилін та ін. Бактерії B. subtilis можуть секретувати дві бактерицидні речовини, що відрізняються стійкістю до нагрівання, резистентних до протеази та активних in vitro щодо Helicobacter pylori, а також бактеріоцини класу 2, що являють собою пептиди з молекулярною масою близько 3,5 кДа, активні проти широкого спектра мікроорганізмів, включно з Campylobacter jejuni. У результаті лабораторних дослідів було виявлено, що штами бактерій у складі Натупро проявляють літичну активність щодо патогенних штамів Salmonella typhimurium 415 і Klebsiella pneumoniae 13883 і бактеріостатичну дію на Escherichia coli 320 і Salmonella typhimurium 415 (таблиця). Ці дані й указують на те, що Натупро можна розглядати як допоміжний засіб профілактики та терапії інфекційних захворювань, таких як сальмонельоз і колібактеріоз. 

Свині на відгодівлі 

Основною я_метою застосування пробіотиків на цьому етапі вирощування є підвищення продуктивності. На цьому етапі вирощування Натупро сприятиме посиленню травних процесів, стимулюючи швидкість зростання внаслідок кращого використання раціонів із високою густиною поживних речовин. Поліпшення якості м’яса та його органолептичних властивостей може стати ще одним аргументом на користь пробіотика для цієї технологічної групи тварин, оскільки було описано, що додавання Bacillus spp. у годівлі позитивно впливає на колір м’яса, його мармуровість і консистенцію та зменшує кількість потенційно зоонозних інфекцій, таких як Salmonella spp. Нарешті, слабо вивчений, але цікавий потенціал Натупро полягає у зниженні забруднення навколишнього середовища гноєм тварин. 

2017 року в Університеті Квінсленду в Австралії було проведено дослідження впливу Натупро на показники вирощування та мікрофлору кишківника свиней у період відгодівлі. У результаті було зроблено такі висновки: 

  1. Застосування кормової добавки Натупро підвищило швидкість зростання тварин і знизило конверсію корму. За весь період застосування пробіотика середньодобові прирости ваги були вірогідно вищими в дослідній групі на 2,7% (P<0,05), а витрати корму почали вірогідно (P<0,05) знижуватися в період з 6 по 16 тиждень досліду — на 5,1% до контролю, а за весь період випробувань різниця становила 4,5% (P<0,05).
  2. Натупро вплинув на склад мікрофлори кишківника, що відбилося на концентрації патогенної мікрофлори у фекаліях свиней. Через шість днів після початку застосування Натупро концентрація E. сoli у зразках дослідної групи (5,45 Lg10 КУО/г) почала знижуватися відносно контролю (6,39 Lg10 КУО/г) на 14,7% (P<0,05), а через 10 тижнів — на 17,4% (5,37 Lg10 КУО/г проти 6,50 Lg10 КУО/г відповідно; P<0,05). 

Свиноматки 

Додавання свиноматкам пробіотиків може збільшити споживання корму на пізніх стадіях поросності або в період лактації, покращуючи стан організму в кінці лактації. Така ситуація є бажаною, бо вона може призвести до зниження мобілізації енергії під час лактації. Це, своєю чергою, може бути поясненням скорочення інтервалу між відлученням поросят і охотою. Повідомлялося також про переваги, пов’язані з репродуктивними показниками за застосування пробіотиків у свиноматок. Водночас було описано зменшення кількості кишкових патогенів, клінічних ознак захворювань матки та/або молочних залоз, а також зменшення клінічних ознак діареї у поросят. Нарешті існує постійний науковий інтерес до оцінювання здатності свиноматок доставляти пробіотики поросятам на ранніх стадіях життя. 

Таким чином, пробіотик Натупро допомагає оп тимізувати продуктивність тварин, скоротити застосування кормових антибіотиків і виробляти екологічно чисту продукцію з високими якісними та економічними показниками. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ