Тваринництво

Для удосконаленого білкового соняшникового концентрату розширено сферу застосування

І рибам смакує…

І рибам смакує…

Для удосконаленого білкового соняшникового концентрату розширено сферу застосування.  

Дніпровський олієекстракційний завод «Потоки», попри складну ситуацію в регіоні, пов’язану з війною, і далі працює та виготовляє свій унікальний б ілковий соняшниковий концентрат «Проглот». Ба більше, після впровадження в раціон ВРХ, свиней і птиці продукт пройшов успішні випробування за кордоном — тепер в аквакультурі. 

Нагадаємо, унікальним — із високим до 48% умістом білка та низьким (11%) умістом клітковини — соняшниковий концентрат робить його хімічний склад та оригінальна технологія виготовлення, що передбачає низькотемпературну екстракцію з максимальним відділенням лушпиння соняшникового насіння. З тим усі амінокислоти зберігаються в нативному вигляді, а перетравлення протеїну в організмі тварини чи птиці становить 84,5%, що дає змогу застосовувати продукт у годівлі молодняку з перших днів життя без шкоди для здоров’я та швидше набирати масу. Нині компанія удосконалила власний рецепт, виготовивши «Проглот» із низьким умістом клітковини до 8% (для кращого засвоєння) для годівлі риб. 

Корм для лосося 

Для перевірки засвоюваності нового продукту атлантичним лососем було проведено дослідження на дослідницькій станції Skretting AI Lerang (Форсанд, Норвегія). Окрім засвоюваності часткового протеїну й амінокислот концентрату оцінювали вплив на засвоюваність жирів в організмі атлантичного лосося, вирощеного за температури морської води 12 °C. Споживання корму було однаковим між тестовим раціоном із 30% умістом концентрату «Проглот» та еталонним раціоном на основі рибного борошна, який згодовували лососеві. Раціони були виготовлені у вигляді екструдованих гранул завдовжки 4 мм, що тонуть, на заводі Skretting ARC Feed та розроблені так, щоб містити 42% протеїну, 25 — жиру та 7% вологи. 

Упродовж дослідження середню початкову вагу лосося породи Salmobreed виміряли 03.10.2023, коли рибу помістили в акваріуми для акліматизації. У кожному акваріумі було 45 риб із середньою початковою вагою 228+4,76 г. Протягом 14 днів упродовж акліматизації риб годували комерційним раціоном, потім протягом 14 днів згодовували тестові раціони (еталонний раціон і раціон «концентрат “Проглот”»). Корм, що не з’їдали, збирали, а споживання корму реєстрували як під час періоду акліматизації, так і під час згодовування тестового раціону. В останній день досліду отримали об’єднані зразки фекалій із кожного акваріуму. За рибами спостерігали щодня, реєструючи всі випадки загибелі. Температуру реєстрували щодня. 

Досліджувану сировину проаналізували на вміст сирого протеїну (KjeIdahI-N х 6,25), амінокислот (високоефективна рідинна хроматографія, ВЕРХ), сирого жиру (кислотний гідроліз), вологи та золи (гравіметрично). Зразки корму та фекалій аналізували на вміст сирого протеїну (KjeIdahI-N х 6,25), жиру (ЯМР для корму та кислотний гідроліз для фекалій), амінокислот (ВЕРХ), сухої речовини (гравіметрично) та ітрію (масспектрометрія з індуктивно зв’язаною плазмою, ICP-MS). Уміст ітрію визначали в лабораторії Masterlab (Boxmeer, Нідерланди). Інші аналізи були виконані в лабораторії Skretting AI Laboratory (Ставангер, Норвегія). 

Щоденні результати споживання корму впродовж акліматизаційного та тестового періодів не виявили суттєвих розбіжностей у споживанні корму на контрольному та тестовому раціонах. Коефіцієнти засвоюваності білків, жирів й амінокислот, включно із сухою речовиною фекалій, наведено в таблиці

Досліджен ня показало, що концентрат «Проглот» з насіння соняшнику від компанії «Потоки» має коефіцієнт засвоюваності білка 84,3%. Додавання концентрату до раціону не мало суттєвого негативного впливу на засвоюваність жирів. 

Білок для форелі 

В іншому досліді, проведеному компанією Aller Aqua Research GmbH (Німеччина) протягом 63 днів, оцінювали перетравність поживних речовин (суха речовина, протеїн, амінокислоти) соняшникового концентрату в раціоні райдужної форелі. Корм було виготовлено ALLER AQUA RESEARCH GmbH у співпраці з Центром трансферу технологій Бремерхафен (Німеччина) з додаванням соняшникового концентрату «Проглот». Розмір гранул становив 3 мм. Риб годували до видимого насичення двічі на день. Початкова індивідуальна вага риби становила приблизно 28 г, кінцева — від приблизно 164 г (тестовий раціон) до приблизно 188 г (контрольний раціон). 

Добове споживання корму (ДСК), питома швидкість росту (ПШР) та коефіцієнт конверсії корму (ККК) були виявлені на очікуваному рівні з урахуванням складу поживних речовин раціонів. Вища поживна цінність контрольного раціону (більше жиру) призвела до значного збільшення споживання корму рибами, які отримували дослідний раціон (компенсаторне споживання корму), що свідчить про відсутність проблем, пов’язаних зі смаковими якостями, і про те, що дослідну сировину риби добре сприймали. 

Протягом дослідного періоду одна риба з контрольної групи загинула з невідомої причини. У риб, яким згодовували тестовий раціон, не було зафіксовано жодної загибелі. 

Коефіцієнти видимої перетравності засвоюваності слугують добрим показником біологічної доступності поживних речовин із раціону. Їх розраховують шляхом додавання неперетравного інертного маркера. Додавши 30% досліджуваної сировини до контрольного раціону і оцінивши коефіцієнти засвоюваності обох раціонів, контрольного і досліджуваного, було розраховано коефіцієнти засвоюваності досліджуваної сировини шляхом перехресного порівняння. 

Коефіцієнти видимої перетравності (КВП) амінокислот, протеїну та сухої речовини (як показник загальної перетравності) були виявлені на високому рівні для обох раціонів. За винятком аспарагінової кислоти коефіцієнти засвоюваності контрольного раціону були дещо вищими, порівнюючи з дослідним раціоном. Було виявлено, що коефіцієнт видимої перетравності амінокислот досліджуваної сировини коливається від 91,14% (тирозин) до 97,70% (глутамінова кислота), і, відповідно, КВП білка становить 94,70%. КВП сухої речовини виявився значно нижчим — 80,11%, що було очікувано для наземної рослинної сировини, що містить відносно велику кількість вуглеводів, але з низьким умістом жирів. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ