Агрономія

Препарат Комманд від компанії FMC для захисту сої має ряд унікальних особливостей

Комманд® для захисту сої

Комманд® для захисту сої
Рис. 1. Ефективність бакової суміші Комманд®+ пропізохлор. Черкаська обл., 2019

Соя — одна з найважливіших культур у сівозміні. Вона забезпечує високу рентабельність, має попит для реалізації, збагачує ґрунт азотом, через що є добрим попередником для більшості культур. Середня врожайність по Україні в різні роки коливається в межах 20–25 ц/га, але в окремі роки високотехнологічні господарства отримують більше як 3 т/га. Площа посіву в нашій державі залежно від року коливається в межах 1,3–1,8 млн га. Ця культура вимагає високої агротехніки і її вирощування не терпить «промахів». Соя — пізня яра культура, яка дуже повільно розвивається на ранніх етапах росту й не терпить конкуренції з бур’янами. Зниження врожайності через конкуренцію з бур’янами може становити до –30–50%.

Серед однодольних бур’янів найбільшої шкоди завдають мишій сизий та зелений, куряче просо, найпроблемніші дводольні — лобода біла, паслін чорний, види щириці, види гірчаків, хрестоцвіті, дурман звичайний, берізка польова. При вирощуванні використовують низку гербіцидів, як ґрунтових, так і післясходових. Один із них — гербіцид Комманд®. Діюча речовина — кломазон 480 г/л, це інгібітор синтезу пігментів. Пригнічує біосинтез хлорофілу та каротиноїдів, в результаті чого зупиняються процеси фотосинтезу. Типовими симптомами є відбілювання рослин. Гербіцид Комманд® відомий на світовому ринку та зокрема на ринку України вже давно. Проте продукт дуже цікавий, має ряд унікальних особливостей. Діюча речовина цього препарату була винайдена компанією FMC. Саме тому Комманд® має особливу комбінацію не лише діючої речовини, а й низки допоміжних речовин — ад’ювантів, стабілізаторів тощо, що робить його більш безпечним в порівнянні з іншими препаратами з вмістом кломазону. Препарат менш летючий та менше промивається, чим не спричиняє фітотоксичного впливу на культуру. Комманд® може використовуватись як ґрунтово, так і післясходово.

Препарат контролює такі види в посівах сої за досходового застосування: лобода біла, паслін чорний, гірчак почечуйний, галінсога дрібноквіткова, дурман звичайний, види мишію та куряче просо та інші. Норма застосування — 0,2 л/га. Значного поширення набули бакові суміші з препаратом Комманд®. Вони рекомендуються, якщо на полі очікується ширший спектр бур’янів та за високого їх тиску. Насіння деяких видів бур’янів (наприклад, види лободи) може проростати швидше і за нижчих температур, ніж насіння сої. Тому часто спостерігається ситуація, коли соя лише в стадії сім’ядоль, а бур’яни уже в критичній фазі для контролю. Якщо може виникнути подібна ситуація, доцільним є ґрунтовий захист, який захищає культуру на ранніх етапах росту. Найпоширеніші партнери для Комманд® за досходового застосування — гербіциди на основі діючих речовин пропізохлор і метрибузин. Гербіциди-партнери розширюють спектр дії на види щириці, лутигу розлогу, гірчак розлогий підсилюють дію на злакові, дещо пригнічують берізку польову та інші бур’яни. Як і більшість досходових гербіцидів, для ефективної роботи гербіциду Комманд® необхідна правильна підготовка ґрунту. Ґрунт, на який наноситься препарат (за застосування після сівби, але до сходів культури), обов’язково повинен бути вирівняний. Наявність середніх та великих грудок або незагорнутих пожнивних решток у великій кількості неприпустима — знижується ефективність дії препарату. Комманд® має створювати рівномірний захисний екран. За ґрунтового (досходового) внесення Комманд® проникає у бур’ян через кореневу систему. Чутливі бур’яни починають сходити, білішають припиняють вегетацію протягом тижня. Також препарат не потребує зорювання. Використання Комманд® досходово із партнерами забезпечує надійний тривалий захист, навіть страхові гербіциди не завжди потрібно вносити (рис. 1).

Рис. 1. Ефективність бакової суміші Комманд®+ пропізохлор. Черкаська обл., 2019
Рис. 2. Дія бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на падалицю соняшнику
Рис. 3. Дія бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на берізку польову (Convolvulus arvensis)
Рис. 4. Дія суміші бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на паслін чорний (Solanum nigrum)
Рис. 5. Дія суміші бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на паслін чорний (Solanum nigrum)

З кожним роком відкриваються нові сфери застосування препарату Комманд®, нові сегменти, інші фази розвитку культур, де раніше продукт взагалі не був представлений. Тому недавно компанія FMC отримала реєстрацію для післясходового внесення в посівах сої. Звісно, всім аграріям добре знайомий ще один гербіцид від компанії FMC — Хармоні®. Це базовий елемент у післясходовому захисті сої від бур’янів. Хармоні® добре контролює широкий спектр бур’янів на ранніх стадіях їх розвитку, часто використовується в сумішах із препаратами з умістом діючої речовини бентазон. Але що робити, якщо все ж бур’яни переросли оптимальну фазу для контролю гербіцидами? А якщо ще наявні дуже проблемні, як от паслін чорний? Для таких випадків існує інша бакова суміш. За умов, що бур’яни переросли (особливо це стосується лободи білої, пасльону чорного, падалиці соняшнику, гірчаків), доцільно застосовувати бакову суміш Комманд® 0,2 л/га + препарат на основі д. р. бентазон, 480 г/л по вегетації сої. Цікаво, що Комманд® за післясходового внесення добре пригнічує хвощ польовий. Якщо застосовувався гербіцид Хармоні®, то суміш Комманд®+ препарат на основі д. р. бентазон доцільно застосовувати не раніше ніж через 4–7 днів. Це потрібно для того, щоб діюча речовина Хармоні® — тифенсульфурон, яка є системною, повністю поглинулася та поширилася тканинами рослини, а вже потім проводиться внесення контактного препарату, який безпосередньо знищує вегетативну масу бур’янів за прямого контакту з діючою речовиною. Варто зазначити, що Комманд® за післясходового застосування працює контактно, так само як і бентазон. Відповідно, обидва препарати мають той самий механізм дії та підсилюють дію один одного. Тому важливо забезпечити якісне покриття рослин бур’янів робочим розчином препаратів для досягнення максимальної ефективності. Фаза застосування Комманд® післясходово в посівах сої — 1–3 трійчастих листки. Ця суміш не контролює злакові бур’яни, тому, якщо вони є в посівах сої, доцільне застосування грамініциду.

Отже, компанія FMC має низку рішень для захисту сої. Серед препаратів Комманд® — гнучкий препарат, придатний, як для до-, так і для післясходового захисту сої. А от суміш Комманд® 0,2 л/га + бентазон забезпечує контроль перерослих бур’янів: лобода біла, паслін чорний, види гірчаків, галінсога дрібноквіткова, падалиця соняшнику та ріпаку, хрестоцвіті види, контроль (у фазу 2–4 листки) або пригнічення перерослої берізки польової, пригнічення хвоща польового

Володимир Салієнко, менеджер з питань захисту польових культур

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ