Тваринництво

Новий пробіотик зі спороутворювальної бактерії Bacillus покращує здоров’я птиці

Інноваційний пробіотик

Інноваційний пробіотик

Новий пробіотик зі спороутворювальної бактерії Bacillus покращує благополуччя та здоров’я птиці, зоотехнічні параметри та продуктивність

Населення світу постійно зростає, що збільшує споживання харчових продуктів, зокрема попит на продукти тваринного походження. Ефективність тваринництва тісно пов’язана із загальним благополуччям тварин, яке напряму залежить від здоров’я їх кишківника. 

Протягом останніх п’ятдесяти років антибіотики та фармакологічні дози оксиду цинку вважалися інструментами для запобігання надмірного зростання кишкових патогенів і підтримання продуктивності тварин. Однак заборона на антибіотичні стимулятори росту і майбутня заборона на застосування оксиду цинку в терапевтичних дозах у ЄС, а також в інших регіонах викликали необхідність пошуку надійних і екологічно чистіших альтернатив. Таким чином, величезнe кількість різних кормових добавок, включно з пробіотиками, почали застосовувати по всьому світу, бо економічна ефективність господарства напряму залежить від здоров’я органів шлунково-кишкового тракту тварин. Ґрунтуючись на літературі, яка документувала різні дослідження in vitro та in vivo, пробіотики є одним із найбільш багатообіцяльних і екологічно безпечних засобів, що застосовують для поліпшення продуктивності тварин і підтримання здоров’я їх кишківника. Відповідно, це препарати, що забезпечують прибутковість ферми. 

ПРОБІОТИКИ, ЯКІ ЧАСТО ЗАСТОСОВУЮТЬ 

Найпопулярніші пробіотичні препарати містять спороутворювальні види Bacillus і молочнокислі бактерії (LAB). Спороутворювальні пробіотики на основі Bacillus добре відомі своєю термостабільністю, що дозволяє їх використовувати у стандартних процесах грануляції кормів. Вони також пригнічують кишкові грампозитивні патогени, такі як C. perfringens, і їх широко застосовують у тваринництві для моногастричних тварин. 

Пробіотики на основі молочнокислих бактерій продукують велику кількість молочної кислоти, яка покращує кишкове середовище внаслідок зниження його pH, стимулює ріст корисних бактерій, пригнічує грамнегативні патогени, такі як сальмонела. Однак молочнокислі бактерії чутливі до нагрівання і тиску, тому не використовуються для гранульованих кормів. У кожного пробіотичного препарату є свої плюси та мінуси, проте всі вони покращують продуктивність тварин. 

МУЛЬТИТАЛАНОВИТИЙ ШТАМ 

Bacillus coagulans DSM 32016 (далі B. coagulans) — перший у своєму роді штам,  який отримав дозвіл ЄС на використання в годівлі тварин. Його унікальна особливість полягає в поєднанні переваг пробіотиків на основі Bacillus і молочнокислих бактерій. Тому B. coagulans DSM 32016 є відмінним штамом для: 

• гранульованих кормів — проведені досліди з гранулювання продемонстрували надійну термостабільність коагулянтів до 100 °C у звичайних умовах гранулювання

• виробництва молочної кислоти: дослідження in vitro показало, що B. coagulans DSM 32016, на відміну від інших, продукує велику кількість молочної кислоти

• модуляції мікробіоти: введення B. coagulans DSM 32016 поросятам призвело до більш збалансованої мікробіоти зі зменшенням відносної чисельності Clostridiales (рід, що містить загальні патогени, такі як Clostridioides difficile) і підвищенням кількості Lactobacillales (рід, що містить підтримувальні здоров’я бактерії, такі як Enterococcus faecium); 

• імунна модуляція. Імунологічний аналіз сироватки крові показав, що тварини, які одержували пробіотик, мали вищі рівні імуноглобуліну А в сироватці крові. IgA є першою лінією захисту і може пригнічувати адгезію патогенних бактерій і вірусів до епітеліальних клітин. 

Рис. 1. Контрольний вплив B. coagulans DSM 32016 на показники продуктивності в заражених патогенами бройлерів

ВПЛИВ B. COAGULANS DSM 32016 НА РІСТ ПТИЦІ 

Щоб дослідити вплив B. coagulans DSM 32016 на показники росту і розвиток кишківника у заражених патогенами бройлерів, птицю випадковим чином розподілили на контрольні групи й групи, що одержували корм з умістом B. coagulans DSM 32016. Обидві групи були заражені (a) C. perfringens або (b) S. typhimurium, або (c) не заражені взагалі. 

Рис. 2. Гістоморфологічний аналіз епітелію кишківника, що визначає співвідношення висоти ворсинок до глибини крипт, щоб продемонструвати стимулювальну дію B. coagulans DSM 32016 на зростання епітелію

Результати показали, що бройлери з індукованим зараженням патогенами і без уведення пробіотиків показали середнє зниження добових приростів на –8%. Заражені бройлери, яких годували кормом, що містить B. coagulans, показали збільшення приростів на +7% (рис. 1). Цей позитивний ефект спостерігався навіть без зараження патогенами (+3%). Аналогічним чином додавання B. coagulans DSM 32016 поліпшило коефіцієнт конверсії корму на –8% і –6% у бройлерів, заражених C. perfringensі S. typhimurium, відповідно (рис. 2). 

Проведені досліди дозволяють дійти висновку, що B. coagulans DSM 32016 успішно зупиняє зниження продуктивності у бройлерів, спровоковане патогенами C. perfringens і S. typhimurium. 

Аналогічні результати спостерігалися й в іншому випробуванні, проведеному на бройлерах, у якому птицю заражали клостридією. Порівнюючи з контрольною групою, додавання B. coagulans DSM 32016 сприяло збільшенню середньодобових приростів на 14%, поліпшувало конверсію корму на 15% і знижувало падіж птиці на 3%. Гістоморфологічний аналіз кишкового епітелію бройлерів, заражених патогенами, показав очевидне збільшення співвідношення висоти ворсинок до глибини крипт у дванадцятипалій і тонкій кишках за згодовування птиці B. coagulans DSM 32016 (рис. 3). Ці результати показують стимулювальну дію B. coagulans DSM 32016 на епітелій кишківника. Бактерії покращують поверхню для абсорбції поживних речовин і конверсію корму. 

Здорове, продуктивне і прибуткове птаховиробництво починається з турботи про благополуччя і здоров’я птиці, зокрема про здоров’я її кишкового тракту. Новий пробіотик B. coagulans DSM 32016 націлений саме на це завдання. Позитивна модуляція кишкової мікробіоти, що містить придушення патогенних і стимуляцію росту корисних для здоров’я бактерій, позитивно впливає на важливі зоотехнічні параметри, такі як коефіцієнт конверсії корму, добові прирости й падіж. 

Різні дослідження, проведені з B. coagulans DSM 32016, показують, що цей пробіотик має широкий спектр дії і допомагає фермерам підтримувати здоров’я птиці й використовувати генетичний потенціал тварин максимально природним чином. 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ