Тваринництво

Система рідкої годівлі свиней дає змогу підприємствам бути конкурентнішими

Економна годівля

Економна годівля

Система рідкої годівлі свиней дає змогу підприємствам бути конкурентнішими  

Сучасні тенденції так званих «сировинних ножиць» для свинарства, пов’язаних з глобальним здорожчанням зернових кормів, висувають перед технологами низку проблем в організації економічної годівлі. Рідка годівля свиней є найперспективнішою системою, що забезпечує конкурентність галузі. Про це свідчить і європейський досвід. Так, у Німеччині рідкій годівлі надають перевагу близько 60%, а в Ірландії — 90% ферм. 

Систему рідкої годівлі широко застосовували в минулому в промислових технологіях свинарства, включно з великими промисловими комплексами потужністю до 200 тис. поголів’я. Основною перевагою рідких систем є можливість застосування в раціонах дешевших кормів — харчові відходи, побічні продукти виробництв, зокрема молочного (відвійки, сироватка), пивного, спиртового (барда), цукрового (патока, жом), мукомельного (мучки, висівки). Важливим є й те, що можна застосувати ферментні, пробіотичні, фіто- й інші (зокрема профілактичні й лікувальні) препарати у рідких (дешевших) формах. 

До переваг рідких систем годівлі слід залічити тенденцію збільшення споживання раціонів свинями на 5–7%, кращу енергію росту — до 6% та досягнення забійної ваги, кращу конверсію корму — до 10%. 

Крім того, встановлено ефективність рідкої годівлі на скорочення випадків контамінації молодняку свиней сальмонелою (в 10 разів) та колібактеріозом — на 25%, зокрема внаслідок застосування гнучкої системи «контрольованої ферментації» і застосування органічних кислот, наприклад, молочної. 

Основні (зокрема, економічні) переваги сучасних автоматизованих систем рідкої годівлі (з диференційованим дозуванням) спостерігаються в секторі відгодівлі свиней, де є найвищий рівень витрат кормів на поголів’ї і потенційних енергетичних й трудовитрат персоналу. Рідка годівля суттєво знижує останні. 

Приготування рідких кормів

Для великих свинокомплексів сучасні автоматизовані системи рідкої годівлі, які нині широко застосовують у європейських країнах, дають змогу з мінімальними витратами праці забезпечити підготовку і високоточне дозоване роздавання корму тваринам. 

Технологічний ланцюг автоматизації процесу приготування рідких кормів має такий вигляд: бункер (зернова сировина) — тензометричні перетворювачі мас — сумішеприготувач — двигун змішувача — датчик температури корму — шнек подавання комбікорму — вимірювач витрат води — помпа — кормопровід. 

Утім, попри значні переваги системи рідкої годівлі вона потребує значних інвестицій у технологічне обладнання й наявність кваліфікованого персоналу. Окрім того, треба дотримуватися жорстких вимог до гігієни виробництва, зокрема контролювати патогенну мікрофлору, в тому числі в кормових трубопроводах, а також якість застосованої води. 

Тому в умовах невеликих фермерських господарств рідкі суміші часто готують із застосуванням компактних установок, одержуючи так звані «ферментовані, зволожені, гомогенізовані суміші зернових і дешевих рідких (часто молочних) відходів із додаванням преміксів або подрібнених овочів. Товщина помелу зернових часток 0,5–1,4 мм, що покращує ферментацію і ефект осолоджування. А це, своєю чергою, підвищує перетравність протеїну корму до 12%, а сирої клітковини — до 14%, порівнюючи із сухою годівлею. 

Пропорція зерна до води має становити (1 : 2)–(1 : 1,5), що є оптимальною. У результаті фермери спостерігають скорочення строків відгодівлі свиней майже на 12–15 діб.  

Ураховуючи важливість консистенції застосованих кормів для свиней, розрізняють кілька технологічних підходів у застосуванні співвідношень сухого корму і води: сухі (1 : 0; 14% вологості), сухі розсипчасті (1 : 0,5; 43% вологості), вологі розсипчасті (1 : 1; 57%) вологості, густі кашоподібні (1 : 1,5; 66% вологості), рідкі кашоподібні (1 : 2; 72% вологості), густі супоподібні (1 : 2,5; 76% вологості), рідкі супоподібні (1 : 3; 79% вологості). 

Найбільш фізіологічним і раціональним для тварин уважають кормосуміші з вологістю 60–70%. Вона сприяє оптимальній роботі слинних залоз і загалом шлунково-кишкового тракту. Слід урахувати, що збільшення вологості корму понад 80% знижує використання азоту (білкових кормів) на 8–11%. А додаткові енергетичні витрати організму на виділення надлишку води еквівалентні енергії до 200 г додатково витраченого зерна за добу. 

Рідка годівля для свиноматок і поросят 

У годівлі свиноматок і поросят помічено такі ефекти від застосування рідкої годівлі: така годівля забезпечує багатоплідність — до 12–14 поросят на опорос, раннє привчання до споживання рідких (збалансованих престартерних!) сумішей, починаючи навіть із п’ятої доби життя. 

Компоненти, що входять до складу рідкого раціону (зерна злакових, молочні продукти) містять молочнокислі бактерії, які ферментують кормову суміш, знижуючи її pH, і тим самим забезпечують консервувальний ефект. Молочна кислота перешкоджає розмноженню патогенної мікрофлори в кормі. Ферментовані корми сприяють кращій перетравлюваності поживних речовин, їх засвоюваності, а отже, і збільшенню приростів. 

Важливим є й екологічний складник — зменшення викидів гною. Строки окупності агрегата невеликі й становлять від 2 тижнів до 2 місяців. 

Таким чином, зростання інтересу до застосування саме рідких систем годівлі у промисловому й фермерському свинарстві відповідає сучасним економічним викликам конкурентності галузі в системі агропромислового виробництва. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ