Агрономія
Головне:
Агрономія

Червневі загрози на полях просапних культур Південного Степу

Червневі загрози

Червневі загрози

На полях просапних культур Південного Степу на початку літа склалися сприятливі умови для розвитку шкодочинних організмів

До початку літа на полях уже зроблено чимало для формування високого врожаю більшості сільгоспкультур. Однак, щоб не втратити ці закладені потенційні можливості, потрібно і надалі застосовувати відповідні технологічні агрозаходи — насамперед захистити посіви від шкідливих організмів і підживити міндобривами, мікродобривами, а також обробити посіви рістстимуляторами.

Комбінації для соняшнику

Цього року внаслідок тривалої затяжної з періодичними коливаннями температур весни строки сівби соняшнику були дуже розтягнутими, період «сівба — сходи» гальмувався й тому посіви перебувають у різних фазах розвитку. Унаслідок цього на значній площі знизилась ефективність ґрунтових гербіцидів, що потребує застосування страхових гербіцидів. Проте їх застосовувати можна тільки до фази 4–6 листків, тобто на пізніших посівах і цим треба скористатися.

Слід ураховувати, що більшість гербіцидів, що застосовують для обробки вегетуючих посівів соняшнику, досить ефективні проти злакових бур’янів (наприклад Ерроу — 0,4–0,8 л/га, Кайман — 0,8–1,0 л/га, Козак — 1,4–1,8 л/га й ін.) і значно менше знешкоджують інші види. Для знешкодження бур’янів, що з’являються пізніше (лобода, різні види гірчаку, щириця, підмаренник й ін.), досить ефективним є застосування гербіциду Челендж у фазу 2–4 справжніх листки нормою 1–2 л/га або у фазу 4–6 листків гербіциду Каптора нормою 1,0–1,2 л/га. Для підвищення їх ефективності бажано додавати до них прилипачі.

В умовах цього року посівам соняшнику великої шкоди можуть завдати шкідники — через сприятливі умови для їх розвитку. Зокрема, лучний метелик, гусені якого розвиваються з третьої декади травня до третьої декади червня. Заселення ними рослин соняшнику починається з бур’янів, що потрібно своєчасно видаляти. Також великої шкоди можуть завдати листогризучі совки, які скелетують листя й пошкоджують генеративні органи. Для боротьби з цими шкідниками можна застосовувати великий спектр інсектицидів. Найкраще застосовувати комбіновані препарати контактно-системної дії, наприклад Борей Нео.

В останні роки значного поширення в посівах соняшнику набули хвороби. Листя найчастіше уражуює несправжня борошниста роса та фомопсис, а стебло і кошики — фомоз, фомопсис і біла гниль. У вологи роки більшого поширення набуває несправжня борошниста роса та сіра гниль, а у сухіші — фомоз і фомопсис. Проти цих хвороб досить ефективно застосовувати у фазу від 6 до 10 листків фунгіцид Консенто (2 л/га) або бакову суміш Коронет (0,6–1,0 л/га) та Меро (0,4 л/га), а також інші препарати з аналогічною діючою речовиною.

Озима совка

Досить привабливим у технології вирощування соняшнику є застосування біологічного захисту посівів. Ми провели дослідження із застосування препаратів Гаупсин (біологічний інсектицид) і Триходермін (біологічний фунгіцид). У роки досліджень істотного розвитку хвороб на рослинах соняшнику не спостерігалось, проте шкідники були значно поширені. Гусениці метелика лучного з’явились із початком цвітіння соняшнику й мали чисельність на контрольному варіанті 1–2 шт. на кошику. За сумісного застосування препаратів Гаукпсин і Триходермін їх чисельність зменшилась до 0,3–0,5 шт.

Ще більша чисельність гусениць совки озимої спостерігалася наприкінці цвітіння соняшнику — 4–6 шт./кошику контрольного варіанта. За сумісного застосування препаратів Гаупсин і Триходермін їх чисельність зменшилась у 2,3 раза.

Це вплинуло на рівень врожайності соняшнику, яка була найвищою за сумісного застосування Гаупсину і Триходерміну — 1,85 т/га, що на 0,12 т/га більше, ніж за застосування тільки препарату Гаупсин.

Підсилити добривами

Для підвищення й стабілізації врожайності соняшнику не можна забувати про його підживлення мінеральними добривами та мікродобривами. За нашими дослідженнями, одним з ефективних препаратів у зоні Степу є рідке органічне добриво Ріверм, у склад якого входить макро- і мікроелементи та живі мікроорганізми. Обробка 5% розчином Ріверму рослин у фазу 6 листків без добрив у середньому за три роки досліджень в Інституті зрошуваного землеробства, або лише за внесення P40 була не ефективною. Обробка посівів препаратом Ріверм на фоні N30P40 забезпечила прибавку врожаю 0,31–0,35 т/га.

Ефективним також у степовій зоні виявилося застосування препарату Грейнактив, який є біологічно активною сполукою — стимулятор росту рослин, що добре розчиняється у воді й містить велику кількість атомів азоту. Застосування препарату Грейнактив, як і препарату Ріверм, забезпечує ефективність тільки на фоні достатніх доз мінеральних добрив. Так, у наших дослідженнях застосування препарату Грейнактив без добрив, а також за внесення N15 або N30 як без фосфорних добрив, так і сумісно з ними, не дало істотної прибавки врожаю. Однак застосування препарату на фоні N45 та N60 забезпечило прибавку насіння соняшнику на рівні 0,15 та 0,16 т/га, а на такому ж азотному фоні, але з унесенням P60 — 0,19 і 0,22 т/га відповідно.

В умовах сухого Степу досить ефективним виявилося застосування на посівах соняшнику препарату Нановіт — комплексного мікродобрива у формі хелату ЕДТА на основі біологічно активного комплексу Nanoaktiv. Наші трирічні дослідження свідчать, що застосування цього препарату мікродобрив на відміну попередніх менше залежить від фону мінерального живлення. Проте слід зазначити, що застосування комплексного препарату Нановіт мікро у фазу 6-7 листків ефективніше, ніж Нановіт моно бор. Однак у фазу 3–4 листки вони мають однакову ефективність. Але препарат Нановіт мікро сумісний із Нановіт моно бор в обидві фази розвитку соняшнику забезпечує практично однакову врожайність, і вона вища ніж за застосування окремо кожного з препаратів.

Досить ефективним, особливо за екстремальних умов вирощування, виявився препарат органічного добрива Фосфат Гель, що містить комплекс поживних елементів для мікробіоти ґрунту. Створений на основі природних бактерій родючих ґрунтів, загартованих за t° = +75 °С, тому зберігають життєстійкість і в літню спеку й допомагають рослинам до неї пристосуватись, препарат сприяє посиленню коренеутворення рослин. Також помічено, що застосування цього препарату істотно знижує водоспоживання рослин. Ефективність препарату Фосфат Гель значною мірою визначається строком його застосуванням. Високий ефект забезпечує обробка як насіння, так і обробка посівів — урожайність насіння соняшнику збільшується на 2,1–2,6 ц/га.

У фазу повної стиглості зерна сорго можуть загрожувати злакова попелиця та бавовникова совка

Захистити сорго

В останні роки поширення набувають посіви сорго. Цьогоріч деякі господарства розпочали його сівбу після опадів у середині травня. Ця культура повільно росте в початкові фази розвитку, тому значною мірою потерпає від бур’янів. Якщо хто встигає, то потрібно внести до сходів сорго гербіциди Примекстра ТZ Голд 500 SС к. с. (4,5 л/га), Примекстра Голд 500 SС к. с. (3,5 л/га ) або Дуал Голд 960 ЕС к. с. (1,5 л/га ), але з обов’язковою обробкою насіння спеціальним антидотом Концепт 111. Також ці гербіциди можна застосовувати й по вегетуючих посівах до фази трьох листків із тими самими нормами, хоча їх ефективність за такої обробки дещо нижча. Досить ефективним за обробки посівів сорго до фази навіть 7 листків є Пік 75 WG в/г (90,015–0,04 кг/га).

Великої шкоди посівам зернового сорго від появи 5–7 листків і до фази повної стиглості зерна завдає злакова попелиця. Особливо небезпечні пошкодження молодих рослин. Найефективнішою в боротьбі є обробка посівів препаратом Бі-58 (1,0–1,2 кг/га), Карате Зеон 050 SС мк. с. (0,15–0,20 л/га) та Енжіо 247 SС к. с. (0,18 л/га). На стадії молочної стиглості часто з’являються метелики бавовняної совки, проти яких слід застосовувати препарат Нурел Д 500 ЕС к. е. у нормі 0,5–0,6 л/га.

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
6
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали