Тваринництво

Автоматичне зважування птиці

Автоматичне зважування птиці

Сучасна автоматична система зважування птиці забезпечує безперервний і точний контроль вирощування птиці, а також мінімізує вплив стрес-чинників.

 

Ваги птиці WGJ-W в пташнику

Щоб ефективно відстежувати прирости птиці й контролювати її розвиток, треба проводити вибіркове її зважування. Отримані значення слід порівнювати з показниками, що надає постачальник кросу, і робити висновки щодо ефективності обраних технологічних рішень.

 

У більшості господарств птицю зважують традиційним способом із застосуванням механічних або електронних ваг, що потребує значних зусиль і ручної праці. Сьогодні на ринку вже пропонують ефективні рішення для автоматичного зважування птиці, що полегшує роботу спеціалістів і мінімізує шкідливий вплив процесу зважування.

 

Система автоматичного зважування птиці JOTAFAN

 

Автоматичне безперервне зважування птиці за допомогою системи WGJ-8 дозволяє практично відразу виявити відхилення у процесі вирощування птиці, пов’язані наприклад, із хворобою, неправильною годівлею тощо, наслідком яких є порушення приросту ваги. WGJ-8 — це «система раннього попередження». За допомогою цієї системи можна:

 

• зважувати курей, індиків, гусей, качок й інші види птиці за різних систем вирощування (на відгодівлі, за утримання батьківського стада);

 

• мінімізувати рівень стресу, пов’язаний зі зважуванням птиці. В разі автоматичного зважування вплив на птицю таких стресгенних чинників, як виловлювання, підвішування за ноги тощо неможливий.

Схема системи зважування JOTAFAN

 

Чашечки ваг стають елементом інтер’єру пташника, птиця до них швидко звикає й охоче відвідує. Ставиться до них, як до іграшки, що значно збільшує кількість зважувань. Автоматична система зважування птиці абсолютно безпечна. Під час нормальної активності (протягом світлового дня) птиця зважується дуже інтенсивно (спостерігається навіть кілька сотень зважувань на годину). В системі можна встановити поріг сигналізації: в разі зниження інтенсивності зважувань нижче за заданий рівень або зниження рівня однорідності стада подається аварійний сигнал (занадто низька активність і рухливість можуть бути результатом аварії системи вентиляції або освітлення, зайвого підвищення чи зниження температури, хвороби тощо).

 

Автоматична система зважування сприяє зменшенню ймовірності перенесення між стадами хвороб або паразитів, які можуть передаватися через працівників під час зважування вручну.

Приклад розміщення й угруповання чаш у пташнику: вирощування батьківського стада

 

Застосування в кожному пташнику інтегрованого датчика температури, вологості й концентрації діоксиду вуглецю дозволяє одночасно контролювати мікроклімат і сигналізувати про перевищення встановлених користувачем порогових значень (наприклад, температура занадто висока/низька, концентрація діоксиду вуглецю занадто висока тощо).

Як працює система автоматичного зважування в процесі вирощування птиці

 

Кожна з під’єднаних до контролера WGJ-8 вагових платформ (WGJ-W або WGJ-I) самостійно і безперервно контролює значення й зміну ваги на ній та реєструє вагу птиці. Завдяки цьому система може одночасно й безперервно реєструвати зважування на всіх платформах із часовими проміжками в кілька секунд між входом і виходом птиці з платформи. Кожна особина зважується індивідуально, незважаючи на те, що на платформі перебуває інша птиця, послід або підстилка. Контролер WGJ-8 зчитує з вагових платформ результати зважування й кожен результат зберігає в пам’яті з датою і часом. Таким чином можна накопичити дані до 1000 днів вирощування для кожної платформи, під’єднаної до контролера, кількістю 9000 зважувань на день для кожної з них. До WGJ-8 можна під’єднати до 16 вагових платформ, які можна згрупувати__ в «поголів’я» — до 8 пташників. Зважування з кожної платформи реєструє контролер, який на їх підставі розраховує і виводить статистичні дані (зокрема, середнє значення ваги птиці, однорідність поголів’я, приріст, різницю у віці тощо).

 

Додатково до кожного пташника можна під’єднати датчик параметрів мікроклімату, наприклад, JOTAFAN RHT-CO2-10k, який вимірює температуру, вологість і концентрацію діоксиду вуглецю. Передбачено вимір до шести різних параметрів мікроклімату, зокрема, концентрацію аміаку, сірководню та встановлений користувачем поріг значень. Дані з датчиків також реєструються. Можна запрограмувати пороги сигналізації, в разі перевищення яких спрацює сигналізація WGJ-8 (з’явиться повідомлення і зміниться стан сигналізаційного виходу).

 

Характеристики системи WGJ-8

 

Один контролер WGJ-8 може працювати з 16 вагами птиці та дозволяє згрупувати до 8 пташників. До кожного пташника можна під’єднати один датчик параметрів мікроклімату (в сумі 8 датчиків у системі), що вимірює до шести параметрів, зокрема температуру, вологість і концентрацію СО2.

Максимальне навантаження на ваги WGJ-W — 32 кг; на ваги WGJ-I — 65 кг (ціна поділки для WGJ-W -1 г; ціна поділки для WGJ-l -2 г). Погодинний результат вагового віку поголів’я, дає можливість швидко виявити відхилення в прирості, особливо для поголів’я на відгодівлі. Тому дану систему ще називають системою «раннього попередження».

 

У пам’ять контролера закладено криві еталонної ваги для птахів на відгодівлі та батьківських стад, зокрема: ROSS-308, COBB-500, F-15, FLEX, а також для індиків: BIG-6 і BIG-9 та гусей. Існує можливість ввести власні криві еталонної ваги. Система надає поточне значення середньої ваги, приросту, а також швидкий і простий доступ до цих параметрів за попередні дні. Є можливість виведення значень приросту в діапазоні від 1 до 7 днів (порівнювання днів без корму при вирощуванні батьківських стад). За допомогою системи автоматичного зважування можливо здійснювати статистичний аналіз зареєстрованих вимірювань для кожної платформи, що дозволяє визначити, зокрема, середню вагу птиці в конкретний день, приріст, однорідність поголів’я, кількість зважувань тощо. На основі ваги зваженої особини можливо визначити також стать. У процесі роботи відбувається безперервний автоматичний контроль правильності роботи системи зважування. Програмне забезпечення, що використовується для зв’язку із системою WGJ-8, дає можливість з’єднати кілька систем із комп’ютером, що забезпечує дистанційний контроль, а також можливість проведення аналізу й візуалізації вимірювань (таблиці, графіки, діаграми). У разі виникнення труднощів із прокладанням кабелю для ваг між пташниками, можна з’єднати ваги з контролером WGJ-8 через радіозв’язок (міст Wi-Fi).

 

Комп’ютерна програма-панель зв’язку з WGJ-8

 

Комп’ютерна програма призначена для з’єднання з контролером WGJ-8 системи автоматичного зважування (безпосередньо або через інтернет) і для перегляду поточного стану його роботи, зміни налаштувань, а також для архівування вимірювальних даних і їх візуалізації у вигляді таблиць і графіків. За допомогою програми можна одночасно з’єднатися з великою кількістю контролерів (системами) WGJ-8 (в інформаційному середовищі JOTAFAN FERMA). Панель «Зв’язок» дає можливість безперервно контролювати роботу системи, читати поточні показання зважування, інші дані й статистики для конкретних пташників і вагових платформ в системі.

 

Панель зважування показує всі виміри, зареєстровані в стаді. Кожне зважування реєструється індивідуально — з датою, часом і поточною еталонною вагою.

 

Комп’ютерна програма – графічна ілюстрація зважування

 

Вкладка «Добові графіки» представляє детальну ілюстрацію зважування протягом доби. Можна побачити зростання маси тіла птиці й перерву у світловому циклі (майже повна відсутність зважування) в проміжку приблизно з 21:30 до 24:00.

 
 

Комп’ютерна програма – гістограма (кількість зважувань у вагових інтервалах)

 

Вкладка «Гістограми» показує кількість зважувань у вагових інтервалах від найлегших до найважчих особин в обрану добу. Форма кривої у вигляді «дзвінка» (розподіл Гаусса) означає правильний процес вирощування. Найбільше зважувань спостерігається в зоні середньої ваги, найменше — по краях діапазону (найлегші та найважчі особини).

 
 

Комп’ютерна програма – кількість зважувань під час вирощування

 

У вкладці «Зведені графіки» можна вивести, зокрема, кількість вимірювань (зважувань) у конкретні дні вирощування. Графік має тенденцію до зменшення у зв’язку з тим, що збільшується маса тіла птиці і, відповідно, щільність посадки у пташнику, зменшується рухливість птиці до кінця вирощування. Для курей на відгодівлі максимальна кількість зважувань протягом доби зазвичай припадає на 1-й і 2-й тижні вирощування.

 
 

Комп’ютерна програма – середня вага (і еталонна крива)

 

Крива середньої ваги, порівнюючи з еталонною кривою, ілюструє реальне середнє значення ваги птиці щодо еталонної ваги (згідно з каталогом стада). У меншому вікні можна вивести детальні параметри для обраної точки графіка. Середня вага розраховується в певному часовому проміжку, наприклад, за останні 8 годин світлового дня.

 

 

Анджей Загурскі, магістр інженерії, JOTAFAN
Віктор Шевченко, менеджер ТОВ «Агроклімат Україна»

журнал “Наше Птахівництво”, січень 2019 року

 

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Наше птахівництво” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
1
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ