Агрономія

Які переваги мають препарати на основі солей гумінових кислот

препарати на основі солей гумінових кислот

Препарати на основі солей гумінових кислот виконують акумулятивну функцію – стимулюють і підтримують повноцінне живлення рослин, підвищують рН кислотних ґрунтів і знижують рН лужних ґрунтів.

Про це свідчать результати досліджень Інститут зернових культур НААН, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Гумінові кислоти суттєво відрізняються від інших органічних сполук за своїми хімічними й фізико-хімічними властивостями. Вони утворюються повсюдно в природі в результаті змін, яким під впливом мікроорганізмів, а також у результаті різних хімічних реакцій піддаються рештки рослин і тварин у ґрунтах, торфовищах, озерних відкладеннях і буровугільних пластах.

Процес гуміфікації є своєрідним прикладом процесу, у якому проявляється гальмівна дія часу проти кінцевого руйнування органічних речовин. Хімічні перетворення під час гуміфікації відбуваються таким чином, що з плином часу утворюються дедалі стійкіші сполуки, здатні протистояти подальшим змінам і мінералізації.

«Існують різні думки щодо пояснення сприятливої дії гуматів на ростові процеси рослин, уважаючи, що вони є або регуляторами надходження мінеральних речовин через рослинні перетинки, або ж носіями супутніх речовин, що мають гормональну дію», – зазначив Микола Солодушко (Інститут зернових культур НААН України).

Нагадаємо, зросла роль органо-мінеральних добрив у підживленні озимої пшениці.