Агрономія

Як застосування біопрепаратів впливає на різні показники агрофону

Як показують дослідження, чисельність актиноміцетів зростає в ґрунті варіантів з обробкою соняшнику препаратами на основі фосфатмобілізувальних бактерій на екстракту сапропелю, у ґрунті під гречкою – на варіанті з обробкою насіння препаратами на основі бактерій Bacillus sp.

Про такі результати досліджень пише журнал The Ukrainian Farmer.

Підвищення чисельності грибів під впливом застосованих агрозаходів не спостерігалося. Вірогідне зростання чисельності оліготрофних мікроорганізмів спостерігалося під кукурудзою в ґрунті всіх варіантів, де застосовували агрозаходи.

Показники оліготрофності, що характеризують поживний режим ґрунту, на варіантах із застосуванням агрозаходів, як правило, мали нижчі значення, порівнюючи з контролем, що свідчить про поліпшення трофічного режиму ґрунту.

Показники мінералізації для ґрунту варіантів, де застосовували агрозаходи, були в більшості випадків дещо вищими, що свідчить про інтенсивніший перебіг мінералізаційних процесів у ґрунті.

Нагадаємо, вплив біопрепаратів на мікрофлору ґрунту залежить від вирощуваної культури.