Агрономія

Після переходу на no-till у перші два роки щільність ґрунту зростає на 20%, – дослідження

Після переходу на no-till у перші два роки щільність ґрунту зростає на 20%, – дослідження

Науковці дослідили вплив способу обробітку ґрунту на його щільність. У перший рік досліду на дослідній ділянці фіксували ущільнення ґрунту на ділянках під нульовими технологіями. У другий – щільність складення за традиційних технологій в орному шарі ґрунту (0–40 см) становила 1,21 г/см³, за нульових – 1,26  г/см³, також фіксували пористість на 2% більше за традиційних технологій, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Таким чином, підтвердилася теза науковців і практиків про те, що після переходу на no-till у перших два роки щільність ґрунту збільшується приблизно на 20%, а в наступні роки починає зменшуватися.

Як результат, відсутність механічного обробітку дозволить поліпшити фізичну структуру ґрунту. Протягом сезону фіксували фази росту й розвитку рослин на експериментальних ділянках.

Спостерігали зменшення густоти стояння рослин, що було зумовлено насамперед лабораторною схожістю насіння, поганою конкурентоспроможністю окремих рослин, а також, можливо, пошкодженням їх шкідниками та хворобами.

Між варіантами з традиційними технологіями та без обробітку розбіжності становили майже 6%. Причиною цього є створені механічним обробітком належні сприятливі умови для росту й розвитку рослин сої, тоді як за прямої сівби ґрунт був ущільнений і прорости рослині було важче.

Нагадаємо, було досліджено стан ґрунту після no-till і оранки та порівняно запаси вологи в ґрунті після no-till та оранки.