Агромаркет

В Україні з'явиться Фонд часткового гарантування кредитів у АПК

В Україні з'явиться Фонд часткового гарантування кредитів у АПК

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.

Згідно із Законом, Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською фінансовою установою з особливим статусом, яка виконує функції із забезпечення підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб – підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Рішення про утворення Фонду приймає Кабінет Міністрів України.

Фонд не належить до категорії державних цільових фондів, набуває статусу фінансової установи та право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг після включення його до Державного реєстру фінансових установ, ведення якого здійснює Національний банк України, та отримання ліцензії у порядку, встановленому законом і нормативно-правовими актами Національного банку України.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, інші юридичні особи.

Законом визначено ключові питання діяльності Фонду, зокрема:

– порядок формування статутного капіталу Фонду, умови його збільшення та зменшення;

– порядок скликання, компетенція та порядок прийняття органами управління Фонду своїх рішень;

– порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів підприємництва, які мають право на часткове гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами.

Фонд, як небанківська фінансова установа підпадатиме під регулювання та нагляд органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Раніше парламентський комітет підтримав створення Фонду часткового гарантування агрокредитів. Раніше депутати посилили роль держави у Фонді часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.