Точка зору

Як розв’язати проблему жорстокого поводження зі свинями

Василь Усатенко
спеціаліст із ветеринарної медицини

Чи своєчасно зараз перейматися питаннями жорстокого поводження з тваринами у свинарстві? Є багато інших проблем та викликів сучасності, гостріших і масштабніших: африканська чума свиней, обмеження використання антибіотиків, якість кормів та якість кінцевого продукту – свинини. Крім того, можна зауважити, що ще 50 років тому батіг і палиця були звичними інструментами, а 100 років до цього свиней могли гнати до місця забою гоном, використовуючи грубу силу, 200 років тому взагалі принизливе ставлення до худоби було нормою…

Чому ж жорстоке поводження з тваринами – це проблема? Одна з очевидних причин тому – підвищення освіченості, інформативності людей, можливість та бажання своїми діями покращити світ.

Змінилося не тільки суспільство, а й внутрішньопромислові стосунки. З одного боку, відносна кількість працівників, залучених у процесах розведення та вирощування свиней значно скоротилася і зменшився безпосередній контакт людей із тваринами.

З іншого боку, значно зросли темпи виробничих процесів, в яких все менше залишається місця для індивідуального підходу фахівців до тварин.

Крім прихованого, мало помітного насильства, пов’язаного з обмеженням життєвого простору, здійснення маніпуляцій, що викликають больовий синдром, яке практично відстежено та в більшості випадків виправдане промисловими потребами, є й безпосереднє спричинення побиття свиней працівниками. До чого може призвести таке ставлення?

Як не дивно, але під час зазіхання на свиню людина може постраждати сама – у стані стресу свині можуть проявити агресивність, спрямовану саме на працівника. Крім того, працівник може випадково забити кінцівку чи пошкодити обладнання. Навіть часткова втрата працездатності може викликати певні проблеми у всьому технологічному ланцюгу.

Стрес, який свиня отримує під час побиття, впливає на її продуктивність. Наприклад, кнур, що страждає від болю чи страху, зменшує кількість еякуляту. Свиноматка може втратити прояв статевої охоти, а при лактації знизити кількість молока.

Особливо відчутним для результатів продуктивності підприємства стають наслідки тисняви, спричиненої інтенсивним тиском працівників на масу свиней під час перегону. Отримані поранення, вивихи, переломи, рідше – внутрішні кровотечі ставлять під сумнів раціональність подальшого утримання таких свиней. І зовсім безглуздо втрачати товарних свиней або частину продукції через відверте побиття тварин у процесі відвантаження на забій.

Звісно, необхідні роз’яснювальні бесіди серед працівників. Однак цього замало, бо вирішальним у розв’язанні проблеми жорстокого поводження з тваринами є вироблення чіткої технології процесів, заходів, архітектури приміщень, обладнання тощо, які унеможливлюють «прикладання руки» до свиней. Наприклад, відсутність щита для перегону свиней змушує використовувати свинаря палицю, і навпаки, наявність у працівника електрошокера підштовхує його до «єдиного правильного» рішення за проявів впертості у свиней.

Виробництво повинне прагнути до поваги та максимального зменшення страждань тварин, що неодмінно матиме позитивний вплив на його загальний результат.