Точка зору

Без репродукції немає продукції

Валерій Лотоцький
експерт із розведення та відтворення

Теза, винесена в заголовок, є ключовою для ефективного функціонування ферми, особливо за обмежених ресурсів. Своєчасне запліднення корів потрібне не лише для отримання ремонтного молодняку, а й для забезпечення виробництва молока.

У дикій природі самки продукують лише необхідну для вигодовування приплоду кількість молока. Для теляти достатньо 300-600 л. Але завдяки селекції ми перетворили корову на фабрику з виробництва молока. Сучасні молочні породи мають не лише високу продуктивність, а й можуть зберігати її тривалий час.

І на українських фермах багато корів при запуску мають добовий надій понад 25-30 л на добу, є окремі тварини, що зберігають надій понад 20 л на добу 500-900 діб. Але це швидше виключення, і для балансу між надоєм молока і виходом телят бажано забезпечити міжотельний інтервал у межах  400 діб.

Подовження цього періоду призводить до зменшення виходу ремонтного молодняку й економічних втрат. Так, за результатами дослідження науковців університету штату Джорджія, подовження інтервалу між отеленнями понад 13 місяців призводить до збитків $2,92-4,74 на тварину на добу, залежно від рівня продуктивності. Чим вища продуктивність, тим вагоміші втрати.

Крім того, збільшення міжотельного інтервалу має низку відтермінованих ризиків. Для запобігання ожирінню доведеться формувати окремі групи та спеціалізовані раціони, що ускладнює управління фермою. Якщо цього не зробити, зросте ризик захворювань корів у транзитному періоді, особливо на кетоз. Частота вибуття таких тварин у перші 60 діб після отелення збільшується вдвічі-вчетверо. А в наступну лактацію в корів спостерігається тривала анафродизія та низька заплідненість, що теж сприяє вибуттю.

Під час війни, за окупації ефективне відтворення є запорукою збереження ферми. Ми вже маємо приклади господарств, що досить успішно відновили виробництво молока після відсутності доїння понад місяць. Звичайно, більшість корів перестала виробляти молоко, але після отелення  відновлює продуктивність. Тварин же, які не були тільними, вибраковували через економічну недоцільність утримання.