Овочі - Ягоди - Сад
Головне:
Овочі - Ягоди - Сад

Застосування інноваційних добрив ТМ «Квантум» у садівництві

Поділитись:
Застосування інноваційних добрив ТМ «Квантум» у садівництві

Інтенсифікація садівництва зумовлює постійний розвиток новітніх технологій вирощування плодових рослин, націлених на їх збалансоване живлення на кожному етапі органогенезу. Насамперед це захист багаторічних плодових рослин від негативного впливу ранньовесняних заморозків; якісне проходження процесів квітування й зав’язування плодів, їх нормування; підтримання активного росту й розвитку вегетативних і фотосинтетичних утворень; запобігання стресам абіотичного й біотичного походження; створення умов для повноцінного формування високого та якісного врожаю плодів, їх тривалого зберігання в  сховищі; закладання плодових утворень на врожай наступного року; якісна підготовка плодової деревини до перезимівлі.

З цією метою застосовують інноваційні продукти ТМ «Квантум», розроблені науково-виробничою компанією «Квадрат», які забезпечують повноцінне живлення плодових рослин як шляхом фертигації, так і позакореневих підживлень. У системах фертигаційних поливів найефективнішим є застосування сухих комплексних водорозчинних добрив ТМ «Провентус» і рідких безбаластних NPK добрив Квантум Діафан як у маточниках вегетативно-розмножуваних і насіннєвих підщеп, розсадниках, ягідниках, так і в плодоносних насадженнях.

Для збереженості генеративних утворень і підвищення їх стійкості до пошкоджень низькими температурами застосовують комплексний антистресовий препарат Квантум АміНоФрост, що ефективно працює як кріопротектор перед можливими заморозками, виводить рослини зі стресу й зумовлює відновлення активної вегетації.

У ранньовесняний період і за потреби застосовують продукти, які мають виражену антибактеріальну і фунгіцидну активність — Квантум Копперфілд, що містить спеціальний біоактивний органічний комплекс міді, й  Квантум Фітофос із фосфором у формі фосфіту. Перед цвітінням ефективним є застосування Квантум Бор Актив (амінокислоти та поліоли у складі продукту покращують поглинання й транспорт по тканинах біологічно активних форм бору, стимулюючи метаболізм, процеси запилення й запліднення) і Квантум Хелат Цинку (поліпшує запилення, посилює стійкість до несприятливих умов середовища).

Рис. 1. Застосування Квантум ВінПлант у насадженнях яблуні

Важливу роль у досягненні високої продуктивності насаджень плодових культур відіграють добрива фітогормональної дії. Застосування продукту Квантум ВінПлант, що містить спеціально підібране співвідношення фітогормонів (цитокініни — 0,9%, ауксини — 0,45 та гібереліни (GA4 + GA7) — 0,3%), сприяє поділу клітин, росту вегетативної маси й розвитку кореневої системи, покращує стійкість рослин до несприятливих умов середовища, підвищує врожайність рослин.

 Так, в умовах 2020 р. у ТОВ «Ал Терра» Царичанського району Дніпропетровської області в насадженнях яблуні сортів Ред Чіф, Супер Чіф і Скарлет досліджували вплив фітогормонального добрива Квантум ВінПлант у нормі 0,05 л/га на продуктивність яблуні. Установлено, що п’ятикратне внесення препарату Квантум ВінПлант суттєво зменшило опадання плодів після негативного впливу абіотичних чинників, збільшилася їх маса і товарний розмір, що й зумовило підвищення врожайності та якості, порівнюючи з  контрольними ділянками. Так, урожайність плодів сортів Ред Чіф і Супер Чіф на контрольних ділянках становила по 8 т/га, сорту Скарлет — 9  т/га, тоді як застосування препарату Квантум ВінПлант забезпечило збільшення врожаю, відповідно, на 1,5 і 1,1 т/га та 1,4 т/га (рис. 1).

Добриво з фітогормональною дією Квантум Гіббон (гібереліни (GA3) — 2%) впливає на активацію поділу і  росту клітин рослинних тканин, стимулює цвітіння, запилення, проростання пилку, утворення зав’язі, плодоношення плодових рослин. Так, у господарстві ТОВ «СПП „ЛАНА”» Михайлівського району Запорізької області застосування препарату Квантум Гіббон у нормах 0,5 і 1,0 л/га у насадженнях черешні сорту Валерій Чкалов (фаза солом’яного забарвлення) зумовило суттєве збільшення розміру і маси плодів у перед- і післязбиральний період. Ефективнішим було застосування Квантум Гіббон у нормі 0,5 л/га.

Рис. 2. Застосування препарату Квантум Гіббон у насадженнях черешні

Під впливом гіберелінів суттєво збільшилась маса плодів черешні (на 2,2–3,8 г, або 38–66%) та їх розмір (на 2–5%), як порівняти з контролем (рис. 2). Імітація торгового обороту (зберігання плодів черешні за кімнатної температури після збирання) показала, що товарна лежкість плодів черешні досліджуваних варіантів збільшилась на 4–7 діб проти плодів контрольних ділянок.

Також в інтенсивних технологіях застосовують й  інші фітогормональні продукти. Наприклад, Квантум  Модератор NAA на основі речовин із класу ауксинів (альфа-нафтилоцетова кислота, 5%) застосовують для прорідження зав’язі та зниження навантаження на дерева. Цей клас продуктів сприяє закладанню продуктивних бруньок, запобігає періодичності плодоношення, збільшує розмір і покращує якість плодів, запобігає передчасному опаданню плодів.

Квантум Модератор ВA (6-бензиламінопурін, 2%) застосовують для стимуляції росту рослин, хімічного проріджування та калібрування плодів зерняткових культур. Належить до класу цитокініни, що зумовлюють ділення клітин і стимулюють закладання плодових бруньок.

Після цвітіння й упродовж усієї вегетації плодових насаджень застосовують антистресові комплексні продукти на основі амінокислот — Квантум Аміномакс  200, екстракту морських водоростей — Квантум СіАмін і комплексне добриво на основі оптимального поєднання спеціального набору амінокислот та екстракту морських водоростей і додаткового збагачення мікроелементами  — Квантум  Форт Нокс (збільшення маси й розміру плодів, стимуляція дозрівання та покращення інтенсивності забарвлення плодів у передзбиральний період).

У період вегетації для усунення дефіциту макро-, мікроелементів і коригування системи удобрення рослин застосовують комплексне добриво Квантум Голд. З  метою забезпечення плодових рослин легкодоступними формами органічного калію застосовують безбаластне добриво Квантум К36.

Для формування міцних клітинних стінок, запобігання непродуктивній транспірації води, підтримання калійного балансу в клітинах продихів, кращого охолодження рослин у спеку, утворення додаткових бар’єрів проти шкідників і хвороб, подовження строку зберігання плодів застосовують кремнієве добриво Квантум Аквасил. Так, в умовах господарства «Ал Терра» Дніпропетровської області в насадженнях яблуні сорту Супер Чіф чотириразове застосування добрива Квантум Аквасил (1,25 л/га) у період активного росту плодів яблуні забезпечило істотне збільшення їх урожайності на 3,5 т/га, або 38%, як порівняти з контролем. Також плоди, вирощені на ділянках із застосуванням препарату Квантум Аквасил, були більші за розміром, мали щільніший м’якуш і більш насичене покривне забарвлення.

Для забезпечення рослин кальцієм у першій половині вегетації ідеально підходить рідке добриво Квантум  Кальцій Са з високим умістом азоту (12,6%) та біодоступного кальцію (20,9%), збагачене магнієм і бором. Для пізнішого підживлення варто застосовувати добриво Квантум Кальцій (Ca) Pro, до складу якого не входить мінеральний азот, що робить неможливою стимуляцію вторинного росту пагонів.

В умовах господарства СПП «ЛАНА» Запорізької області застосування у баковій суміші комбінації продуктів Квантум  АміноМакс 200 — 1 л/га, Квантум ФортНокс  — 1  л/га, Квантум Голд  — 1 л/га і Квантум К36 — 1 л/га в насадженнях яблуні сортів Бреберн, Джонаголд, Гала й Флоріна (за три тижні до збирання врожаю), забезпечило зниження пошкодженості плодів сонячними опіками, істотне зменшення їх осипання в передзбиральний період і суттєве поліпшення покривного забарвлення плодів характерного для сортів, порівнюючи з контролем (без добрив).

Протягом останнього десятиліття мікродобрива ТМ «Квантум» розроблено й упроваджено у виробництво НВК «Квадрат», мають широке застосування в сільському господарстві України, країнах Європейського Союзу, Республіці Білорусь і Молдові. Широка лінійка продукції компанії сприяє розвитку садівництва, забезпечуючи плодові рослини повноцінним живленням упродовж вегетаційного періоду і є невіддільною складовою отримання високих і якісних урожаїв.

В. М. Жмуденко, агроном-дослідник НВК «Квадрат»
О. В. Іващенко, провідний фахівець із захисту рослин ТОВ «Ал Терра»
А. М. Кузміченко, фахівець із садівництва і виноградарства ТОВ «СПП «ЛАНА»

quantum.ua