Агромаркет

З філософією сталого розвитку

Поділитись:

Сталий розвиток — це про захист інтересів людства в сучасному та майбутньому світі як на національному, міжнародному, так і на світовому рівні. Це якісно новий етап в еволюції еколого-економічних відносин, пов’язаний з побудовою гармонійно організованого суспільства, яке здатне забезпечити рівноважну і збалансовану взаємодію екологічних, соціальних та економічних чинників розвитку.

Принципи сталого розвитку вийшли за рамки рекомендацій та перейшли на рівень обов’язково до виконання. Так, наприклад, міжнародні банки розвитку віддані підтримці «екологічного і сталого розвитку» в усьому спектрі своєї інвестиційної діяльності та технічної допомоги. Екологічна і соціальна сталість є одним з основоположних аспектів у досягненні результатів діяльності банків розвитку, які передбачають підтримку переходу до ринкової економіки. Важливо зазначити, що проєкти, які забезпечують екологічну і соціальну сталість, належать до найвищих пріоритетів діяльності міжнародних інституцій. Саме тому під час співпраці з банками розвитку використовуються Стандарти діяльності Світового банку, Директиви ЄС, Глобальні цілі, Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй з бізнесу та прав людини (UNGP) та найкращих доступних методів і практик.

«Астарта» від моменту створення є соціально орієнтованою та направлена на гармонійний розвиток, проте формалізація відбулася з підготовкою виходу на міжнародний фондовий ринок. Вихід компанії на IPO — це про прозорість та відкритість перед всіма стейкхолдерами. Розміщення акцій на відкритому ринку спричиняє перетворення структури власності та механізмів прийняття рішень в компанії. Якщо приватну компанію контролює один або декілька власників, то після IPO коло акціонерів значно розширюється. Втім, не завжди компанії отримують бажаний результат. Для більшості інвесторів вигідно інвестувати без великих ризиків у центрально- та східноєвропейські країни, які розвиваються (передусім це пов’язано з законодавчою базою, податковою структурою, захистом права власності, бюрократичною системою та іншими чинниками). Йдучи на ризики країни, інвестори хочуть бути впевнені у компанії, куди вкладають кошти. Саме її ефективна структура корпоративного управління, що бере за основу міжнародні стандарти, є гарантією збереження та зростання вартості бізнесу. Підписання «Астартою» Глобального договору ООН — це природний крок підтвердження відповідального ведення бізнесу.

Одним із найважливіших чинників розвитку компанії та підвищення її інвестиційної привабливості є успішна прибуткова діяльність всіх виробничих підрозділів, націлених на довгострокове зростання та розвиток. В умовах сучасного конкурентного середовища вже недостатньо виробити продукт і розмістити його на ринках збуту. Є потреба постійно вдосконалювати наявні продукти і створювати нові, модернізувати обладнання, будувати нові виробничі потужності, шукати нові можливості, налагоджувати ефективні бізнес-процеси компанії тощо. Така діяльність вимагає ефективного корпоративного управління, що об’єднане навколо спільних цінностей задля єдиної місії.

За минулі роки завдяки програмам енергоефективності, водозбереження, впровадження найкращих технік і технологій на цукрових заводах та агрофірмах було в рази (а на окремих об’єктах наполовину) зменшено фактичні показники споживання газу, вугілля, води. Це суттєво позначається на собівартості продукції загалом. Відбулась автоматизація устаткування та механізмів, що також безперечно вплинуло на якість продукції та безпеку працівників. Заходи, скеровані на екологічну чи соціальну складову, прямо чи опосередковано впливають на фінансовий показник. Тому за ухвалення будь-яких операційних чи інвестиційних рішень враховуються соціально-екологічні аспекти. Найвищого результату можна досягнути, збалансувавши всі три складові.

Окремий тренд сьогодення — це безпрецедентна хвиля трансформації процесів, поведінки та звітності підприємств щодо сталого майбутнього.

Звітування зі сталого розвитку відбувається з декількох причин. Зокрема:

  • зростання усвідомлення того, що оцінка корпоративної ефективності залежить від інформації про фінансові, соціальні, екологічні та управлінські стратегії та результати діяльності;
  • формування нового мислення про роль корпорації та її нові принципи корпоративного дизайну, які описують мету компанії як використання приватних інтересів для обслуговування суспільних інтересів;
  • наднаціональні органи взяли на себе зобов’язання щодо узгодження практик бізнесу з цілями сталого розвитку, в тому числі шляхом прийняття корпоративних стандартів звітності, які потребують від бізнесу інформації, пов’язаної з його сталістю;
  • є загальновизнана передумова того, що економічні, соціальні та екологічні системи взаємозалежні і що їх продовження залежить від обмеження використання, торгівлі та обміну екологічних активів, товарів і послуг відповідно до планетних кордонів.

Звітність прагне об’єднати стандартизацію, раціоналізацію та порядок. На сьогодні існує декілька платформ та форматів звітності: IIRC (Міжнародна рада з інтегрованої звітності), Рада зі стандартів обліку сталого розвитку (SASB), Глобальна ініціатива звітності (GRI), Проєкт розкриття інформації про викиди вуглецю (CDP).

«Астарта» безсумнівно є одним із лідерів впровадження філософії сталого розвитку в діяльності своїх підприємств. Проте існує сильний конкурент — «Астарта» вчорашня, тому серед найближчих планів постійний розвиток та вдосконалення корпоративного управління. Попереду чекає реалізація проєкту Системи операційного вдосконалення «Астарти» (СОВА), підвищення загального рівня діяльності компанії на платформі Ecovadis, звітність GRI, сертифікація згідно з Керівними принципами сталого сільського господарства (SAGP).

Аліна СОКОЛЕНКО, MBA, MEnv, заступник фінансового директора зі сталого розвитку, «Астарта-Київ», партнер, AVG — sustainable development consulting

газета “АгроМаркет”, серпень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Поділитись:
  • 100 найкращих аграрних підприємств України
  • Експертна рада проекту «Аграрна Еліта України - 2019»
  • 100 найкращих аграрних підприємств України, за номінаціями