Агрономія

Відродити ґрунт

Зупинка деградаційних процесів у ґрунті та його дбайливе використання — це не лише наукові ідеї, а й конкретний досвід фермерського господарства

У 2004 році між президією НААН і районною адміністрацією Кагарлицького району Київської області було укладено договір про спільне впровадження вітчизняних наукових розробок в аграрне виробництво. Тобто цей район було визначено як своєрідний експериментальний на Київщині для впровадження наукових розробок.

У рамках Договору було підготовлено спільний екологічний проєкт GGP за участі компанії «Сингента», вітчизняних наукових центрів системи НААН і фермерського господарства «Широкоступ» Кагарлицького району як території реалізації проєкту.

Спільний проєкт передбачав доволі скромні обсяги здійснення комплексу заходів протистояння активним ерозійним процесам і відновлення рівня родючості еродованих орних земель на площі 362 га (два поля) господарства. Головною ідеєю спільного проєкту була не гігантоманія, а можливість у практичній діяльності невеликого аграрного господарства довести можливість доступними технологічними операціями й заходами поліпшувати екологічну ситуацію на орних землях.

Такі заходи реально можуть здійснювати господарства власними силами та за прийнятних для них фінансових витрат. Проте вони не можуть бути ефективними як разові заходи, а повинні мати системний характер і потребують тривалого часу. Проте й результати теж довготривалі. Особливо якщо в наступний період використання рекультивованих земель на них не допускати повторної активізації ерозійних процесів і дотримуватися відповідних розумних правил і технологій вирощування врожаїв. 

Проєкт було розпочато 2015 року. За минулі роки результати реалізації запланованих заходів (їх здійснюють насамперед силами самого господарства з відповідною скромною фінансовою підтримкою та наданням наукового супроводу кампанією «Сингента» і науковими центрами НААН) показали реальні позитивні зміни на полях. 

Проведені заходи та їхні результати

Обстеження

Послідовні агрохімічні обстеження орного шару ґрунту на еродованих дослідних полях (їх здійснюють один раз на два роки) фіксують стійку тенденцію до підвищення вмісту гумусу та сполук мікроелементів. 

Руйнування ущільненого прошарку 

Завдяки регулярному руйнуванню «плужної підошви» під орним шаром вода опадів на схилах краще проникає в глибокі шари ґрунту. Такому результату сприяє чизелювання та щілювання полів упоперек схилів. У поєднанні із сівбою сої й інших культур упоперек схилів вода дощів, навіть сильних, практично не залишає межі полів і активно надходить у глибокі шари ґрунту. Практично припинився рух води по поверхні полів у результаті ефективного проникнення її у глибину й перетворення на своєрідний резервуар вологи для рослин у період їх вегетації між дощами. Процеси водної ерозії на схилах дослідних полів втратили свою активність. 

Відновлення рівня родючості еродованих ґрунтів

Дуже важливими заходами для відновлення рівня родючості орного шару, показників мікробіологічної активності і структури ґрунту є регулярне внесення під основний обробіток органічних добрив. Фермерське господарство, де відбувається екологічний експеримент, має вдумливого й професійно підготовленого керівника кандидата с.-г. наук Олександра Широкоступа. Саме завдяки його професіоналізму не лише на полях, а й у розумній соціальній політиці в селі господарство має сьогодні сучасне тваринництво. Навіть за невисокого рівня рентабельності цієї галузі наявність тваринництва, насамперед дійних корів, забезпечує селян робочими місцями, стабільним і пристойним заробітком, а поля господарства можуть регулярно отримувати органічні добрива.

Для збільшення обсягів виробництва органічних добрив кожного року господарство практикує формування органічних компостів, які після відповідної підготовки надходять на поля з еродованими ґрунтами. Регулярні внесення органічних добрив — один з обов’язкових заходів у системі відновлення рівня родючості еродованих у минулому земель. Органіку вносять на такі поля регулярно — через рік. 

У господарстві раціонально використовують і рідкі фракції органічних добрив і сечівку. Така рідина не забруднює підземні води чи річку, а цілеспрямовано вивозиться на поля й надходить в орний шар еродованих земель. Такий агрозахід істотно поліпшує мікробіологічну активність ґрунту й стимулює ґрунтотворні процеси та його структуризацію.

Мікрозаказники з комахами

Уже після перших років успішної реалізації екологічного проєкту GGP його розширили й доповнили ще одною важливою складовою частиною оздоровлення довкілля: розпочали роботи з формування мікрозаказників, насамперед для приваблення, збереження і розповсюдження корисних для людини комах. Серед таких комах особливо цінними є запилювачі — дикі польові бджоли, джмелі.

Велике значення мають і комахи-ентомофаги та яйцеїди. Серед них важливими є афелінуси, сонечка, мухи-дзюрчалки, ктирі, тахінні мухи й інші. Переважна більшість таких корисних комах для свого нормального розвитку й активності в природі потребують наявності нектару та додаткового енергетичного живлення на рослинах із тривалим періодом цвітіння. Для таких комах необхідні ділянки, де не проводять хімічних обробок і не випасають худоби. На таких ділянках бажано, щоб була природна рослинність із достатньою кількістю видів, що в період цвітіння виділяють нектар. Оскільки в господарстві таких земель, що не мають господарського використання, небагато, то були визначені відповідні невеличкі їх площі, на яких встановлено «будиночки» для формування гнізд різних видів джмелів, польових бджіл й інших корисних комах, які потребують спеціальних сприятливих умов для розмноження.

Звісно, така робота з оздоровлення та відновлення видової різноманітності корисних комах не може бути повністю завершена в короткий проміжок часу. Для успішного заселення територій (навіть маленьких, менше гектара) необхідні час і сприятливі умови. Перші обнадійливі результати в такому важливому напрямі екологічної роботи вже отримано, що не лише сприяє збереженню видового різноманіття природи, а й здатне приносити відчутну користь самій людині на орних землях, що вже є реальністю.

Просвітницька робота

Важливою складовою проєкту є і екологічна роз’яснювальна робота з населенням. Суспільству потрібні свідомі люди, що дбайливо ставляться до довкілля — як до орних земель, так і до самого села, до всього, що нас оточує. Всі люди бажають дихати чистим повітрям, пити чисту воду, слухати соловейка і жайворонка, милуватися польотом гарного метелика або діловитого джмеля. Водночас нам потрібен вагомий урожай на полі, смачний і духмяний хліб на столі та матеріальний добробут.

Тому спільний екологічний проєкт GGP передбачає не тільки захист орних земель від ерозії та відновлення їхньої родючості. Він передбачає підготовку й реалізацію системи заходів із поширення знань про природу, серед якої ми всі живемо, розкриває проблеми і дозволяє успішно знаходити шляхи захисту довкілля від непродуманої господарської діяльності.

Позитивний досвід цього проєкту дозволить у майбутньому істотно розширити обсяги реалізації та впровадження систем захисту орних земель від ерозії, відновлення рівня родючості еродованих земель, збереження видового різноманіття довкілля й поширення екологічних знань на нові землі та нові регіони країни для її розвитку й процвітання.

Олександр Іващенко, академік НААН

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернетсторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікаційзгідно ЗаконуУкраїни “Про авторське право та суміжні права”.
Використання 
інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому«АГПМедіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ