Агромаркет

Увага: дивiденди

Увага: дивiденди

Як оптимізувати виплати на користь засновників — фізичних осіб.

15 квітня 2017 року для платників єдиного податку четвертої групи знизилися ставки податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) із 18 до 9%. Як і раніше, доведеться сплатити 1,5% військового збору. Тобто в момент нарахування дивідендів усього потрібно буде заплатити податків у бюджет у розмірі 10,5%. У зв’язку зі зниженням ставок ПДФО деякі підприємства планують виплату дивідендів, тому звертаємо увагу на важливі нюанси.

 

Виплата дивідендів фермерським господарством

 

Якщо дивіденди виплачують виключно засновнику такого господарства і це одна особа, то відсутність загадувань у статуті господарства про дивіденди не є критично. Адже відповідно до пп. 14.1.49 ПКУ для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

 

Якщо ж планується виплачувати дивіденди й іншим учасникам фермерського господарства (ФГ), що не є засновниками, то вкрай важливо, аби це питання було врегульовано в статуті такого господарства. Річ у тім, що в Законі України «Про фермерське господарство» доходи членів ФГ не названо дивідендами. Водночас в ч. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» вказує, що в статуті ФГ має бути зазначено порядок формування майна (складеного капіталу). А в ст. 20 цього закону зазначено, що володіння, користування та розпорядження майном ФГ здійснюється відповідно до його статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами такого господарства та законом.

 

Отже, у статуті ФГ слід прописати (або внести зміни до чинного):

 

• розмір складеного капіталу;

• конкретний перелік часток учасників (членів ФГ);

• вид доходів від розподілу прибутків (дивіденди), який належить до виплати членам господарства, та порядок його розподілу (доцільно також зазначити періодичність виплат).

 

Такі зміни вкрай потрібно вносити, якщо дивіденди будуть виплачуватися не лише на користь засновника, а й на користь інших членів ФГ. Оскільки є ризик, що податкова може кваліфікувати такі виплати не як дивіденди, а як винагороду ФГ на користь фізичних осіб. Отже, ФГ як податковий агент матиме обов’язок на момент нарахування дивідендів сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору та суми СЄВ.

 

Чи можна виплачувати, якщо були звітні періоди, коли прибутку не було?

 

Якщо в агропідприємства були звітні періоди з від’ємним значенням, але були періоди зі знаком «плюс», тобто «багаті» на прибуток, і за такі періоди не здійснювалася раніше виплата дивідендів, то дивіденди можна нараховувати й виплачувати.

Ніде в законодавстві не сказано, що виплата дивідендів може бути лише за кошти прибутку попереднього звітного року. Тобто джерелом виплати дивідендів може бути й нерозподілений прибуток минулих років.

 

Звертаємо увагу, що про таку можливість згадують і податківці в листі ДФСУ від 29.01.2015 №2707/7/99-99-19-02-01-17, роз’яснюючи порядок розрахунку авансового внеску в разі виплати дивідендів у такому випадку: «У разі якщо у звітному році, за рішенням власників, розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то, з метою визначення суми дивідендів на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік».

 

ВАЖЛИВО! Якщо дивіденди виплачують фізичним особам, то авансовий внесок із податку на прибуток не сплачується (пп. 57.11.3 ПКУ).

Отже, порядок і строки виплати дивідендів визначаються загальними зборами засновників (рішенням засновника) і не залежать від звітного періоду. Також відсутність прибутку за попередній звітний рік не є перешкодою для виплати дивідендів за наявності нерозподіленого прибутку минулих років.

 

Які строки перерахування податків до бюджету?

 

ПФДО та військовий збір сплачуються (перераховуються) в бюджет під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку в бюджет (пп. 168.1.2 ПКУ).

 

Якщо дивіденди виплачують готівкою з каси податкового агента, то ПДФО сплачується (перераховується) в бюджет протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (пп. 168.1.4 ПКУ).

 

ВАЖЛИВО! У разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого, у вигляді дивідендів, то податковий агент має обов’язок перерахувати суми ПДФО у строк не пізніше ніж 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу (пп. 168.1.5 ПКУ).

 

Альтернативні варіанти

 

Незважаючи на зниження ставок, дивіденди все ще є «дорогим задоволенням» для більшості агропідприємств. Тому, якщо власник має намір отримати кошти строково, то їх агропідприємство може передати власнику за договором поворотної фінансової допомоги.

 

Звісно, кошти потрібно буде повернути у визначений у договорі строк, але й обтяжливих податкових наслідків не виникає. Зокрема, така операція:

 

• не підлягає оподаткуванню ПДВ. У зв’язку з тим, що операція з надання/отримання платником поворотної/безповоротної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій із постачання товарів/послуг, то на таку операцію ПДВ не нараховується (пп. 14.1.185, пп. 14.1.191, пп. «б» п. 185.1 ПКУ);

• не впливає на розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва для цілей єдиного податку четвертої групи (оскільки це є витрати господарства);

• господарство не стає податковим агентом отримувача фінансової допомоги (ст. 164 ПКУ).

 

Єдиний гарантований варіант «попасти» на податки отримувачу такої допомоги — це елементарна неуважність. Якщо кошти не будуть повернуті в строк, що зазначено в договорі, то отримувач повинен задекларувати ці кошти самостійно як фізична особа та сплатити ПДФО і військовий збір за ставками, що будуть чинними в такому звітному періоді (ст. 164 ПКУ).

 

 

Андріана Мартинів, юрист

газета “АгроМаркет”, серпень 2017 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ