Агрономія

Шкідники зернових: на кого чекати?

Шкідники зернових: на кого чекати?

Дані про чисельність зимуючих шкідників дають змогу правильно обрати стратегію майбутньої боротьби з ними.

         

В отриманні високоякісної зернової продукції, особливо пшениці, велике значення має захист рослин від шкідливих організмів. Тому сільгоспвиробникам варто знати, з ким доведеться боротися у виробничому сезоні 2011 року.

 

У посівах зернових культур Лісостепу в сезоні 2010 р. з хлібних клопів переважала шкідлива черепашка (до 80%), решту становила елія гостроголова та носата. Масове заселення посівів клопами, що перезимували, відбувалося в другій декаді травня. Щільність дорослих клопів становила 0,5 екз. проти 0,4 попереднього року, в окремих районах середня чисельність клопів досягала 1,0 екз./м2. Високі температури червня прискорили розвиток всіх стадій шкідника. У фазу наливу зерна чисельність личинок становила 0,7, максимально 2 екз./м2. На площах, де чисельність клопів перевищувала порогову, проводили хімічні обробки, їх біологічна ефективність становила 84—90%. Проти хлібних клопів торік оброблено вдвічі більше посівів, ніж 2009 року, а пошкодженість зерна становила 0,3—0,8, максимально 1,5%.

 

Чисельність хлібних клопів, що пішла на зимівлю восени 2010 р., становила в середньому — 1 екз./м2, а максимально — 4 екз. Заселеність клопами місць зимівлі зросла на 8—10%. Стан клопів в осінній період був добрим, личинки встигли дохарчуватися, окрилитися і набрати масу тіла, достатню для благополучної перезимівлі, проте відсоток їх загибелі може бути високим за умов малосніжної зими. Тому цього року за сприятливих погодних умовах у вегетаційний період можливе підвищення чисельності в окремих господарствах, де буде потрібним проведення захисних заходів.

 

Основної шкоди ярим і озимим хлібам завдають жуки, які живуть близько місяця. У роки масового розвитку через них втрачають від 20 до 30% врожаю. Поріг шкодочинності хлібних жуків становить 3—5 екз./м2, а втрати зерна при такій чисельності — 0,5—1 ц/га.

 

Серед поширених в зоні спостережень видів хлібних жуків переважав жук-кузька — 70%, жук-красун — 25%, хрестоносець — 5%. Минулого року було відмічено зростання поширеності цих шкідників порівняно з 2009 р. на 5%, середня чисельність жуків на 1 м2 лишилась на минулорічному рівні і становила 0,8, максимально 5 екз./м2.

 

Під час осінніх ґрунтових розкопок личинки хлібних жуків виявлені на 40% обстежених площ у чисельності 1,2, максимально 4 екз./м2. Оскільки личинки шкідника дуже чутливі до вологи, то спека упродовж літа і посуха восени зменшили їх чисельність. Але за сприятливих умов перезимівлі і достатнього зволоження ґрунту популяція хлібних жуків на посівах зернових 2011 року може помітно збільшитись і становити небезпеку сільгоспкультурам.

 

Хлібні п’явиці почали заселяти посіви в другій декаді квітня, масово — в четвертій декаді травня. Жуки вигризають наскрізь повздовжні отвори на листках, проте відчутна шкідливість імаго виявляється рідко. Більше шкодять личинки: на пошкоджених ними рослинах з’являються білясті повздовжні смуги. Тепла погода травня сприяла прискореному розвитку личинок, і залялькування почалось на декаду раніше, ніж 2009 року. Найбільша шкідливість п’явиць спостерігалась на ярій пшениці та ячмені у фазу колосіння, пошкоджених рослин було 10—12%, максимально — на сході Київської області, 26% у слабкому ступені. Зимуючий запас шкідника становив 1 екз./м2. 2011 року шкодочинність п’явиць може зрости за умов теплої і посушливої весни та помірно дощового літа, насамперед в посівах ярих зернових колосових.

 

Агрокліматичні умови квітня 2010 (похмура погода із заморозками) не сприяли активності і шкодочинності хлібних блішок. Пошкодженість озимої пшениці становила 11%, максимальна досягала 36%, але в слабкому ступені. Більш шкодочинними вони були в посівах ярої пшениці і ячменю — 17—19%, максимально — 53% рослин. Враховуючи невисокий зимуючий запас хлібних блішок — 3—4 екз./м2, потенційна небезпека від шкідника менша, ніж в минулі роки. Проте 2011 року за сухої спекотної весни слід очікувати підвищеної шкідливості блішок в посівах ярих культур, особливо на полях з низьким запасом ґрунтової вологи.

 

Восени 2009 р. шкодочинність хлібної жужелиці на озимій пшениці було відмічено осередково на невеликих площах, засіяних по стерньових попередниках. Чисельність личинок становила в середньому 0,3 екз./м2. 2010 року несприятливі умови гідротермічного режиму (повітряна та ґрунтова посуха, відносна вологість нижча за 30%) негативно позначилися на розвитку хлібної жужелиці. При ґрунтових осінніх розкопках заселеність личинками шкідника становила 18% площ озимої пшениці, чисельність — 0,4 екз./м2, що нижче ЕПШ, але потенціал шкідливості навіть при низькій чисельності є значним. 2011 року розвитку хлібної жужелиці можна очікувати в окремих осередках, насамперед у посівах, розміщених після колосових попередників на півдні Лісостепової зони.

 

У південних і центральних районах Київщини в посівах озимої пшениці спостерігався розвиток гусениць звичайної зернової совки. У фазу молочної стиглості їх було виявлено на 13% обстежених площ. Чисельність становила 3—8 екз. на 100 помахів сачком, а в осередках заселення сягала 10 екз. на колос. За сприятливої перезимівлі є передумови для поширення звичайної зернової совки і 2011 року. Розтягнуте збирання врожаю, великі втрати, відсутність лущіння і зяблевої оранки дають можливість гусеницям добре відгодуватись і перезимувати.

 

За сухої із заморозками погоди в квітні 2010 р. заселеність і пошкодженість рослин пшениці попелицею була незначною і не перевищувала 9% з чисельністю шкідника на заселену рослину 1—3 екз. До фази колосіння і цвітіння рослин вона поступово збільшувалась, і за результатами літніх обстежень у фазу молочної стиглості злаковими попелицями було заселено 71% обстежених площ. Проте не було подолано показники 2009 року: заселеність у середньому 22% рослин, у тому числі слабко — 90%, середньо — 10%. Огрубіння рослин, наявність ентомофагів та посушливі умови погоди знизили чисельність шкідника у фазу молочно-воскової стиглості. На ярих зернових у фазу кущіння — трубкування рослин присутність злакової попелиці становила 1—3% з чисельністю 1—2 личинки на заселену рослину. У фазу колосіння — цвітіння збільшилась до 15—23% рослин, молочної стиглості — на окремих площах становила 16% заселених рослин. 2011 року в умовах теплої весни з достатньою кількістю опадів можливе збільшення шкідливості попелиці.

 

Із внутрішньостеблових шкідників у Лісостепу на зернових колосових найбільш поширеними були шведські мухи, муха-опоміза, озима, гессенська і чорна пшенична мухи.

 

2010 року розвиток шведських мух спостерігався в чотирьох поколіннях. Перше покоління розвивалось на підгонах озимих і посівах ярих хлібів. Літ імаго I покоління розпочався на півдні зони Лісостепу наприкінці квітня, на 100 помахів сачком відловлювалось 6 екз. шкідника. Розвиток личинок спостерігався переважно на посівах ярих культур. На 20% обстежених площ спостерігалась пошкодженість 2—3% рослин при чисельності личинок 6 екз./м2, на сходах кукурудзи було пошкоджено в середньому 2,2%, максимально до 4% рослин, що майже вдвічі більше проти 2009 р. Друге покоління шкідника пошкоджувало колосся ячменю. Пошкодженість колосків становила 2% і траплялась лише на 18% обстежених площ. Третє покоління шведських мух розвивалося на падаличних сходах озимих і було найбільш чисельним. Наприкінці серпня на падаличних сходах озимини відловлювали по 25 екз. шведської мухи на 100 помахів сачком. З появою сходів озимої пшениці почалося їх заселення злаковими мухами. На кінець звітного періоду із обстежених сходів озимих шведськими мухами було заселено 51%. Пошкоджено личинками шведських мух 1,1—3% рослин з середньою чисельністю 3,3 екз./м2. Це вдвічі більше, ніж у 2009 р.

 

Гессенська муха спостерігалася лише на півдні зони Лісостепу на 24% обстежених площ, із середньою чисельністю 3 екз./м2. Личинки озимої мухи були виявлені на 31% обстежених площ і пошкодили 2,3% рослин. Муха опоміза спостерігалася навесні 2010 р. на 53% обстежених площ, личинки пошкодили 2,7% рослин.

 

Восени на озимих посівах на 100 помахів сачком відловлювали 6 екз. озимої мухи і 9 екз. опомізи. Достатня кількість тепла і вологи у весняний період 2011 р. сприятимуть розвитку злакових мух та збільшенню їх шкідливості в осінній період.

 

Пшеничний трипс зменшуєвагу зерна залежно від кількості личинок, що живляться: за однієї — на 10%, за двох — на 22%, за трьох — на 30%. Від пошкодження цим шкідником помітно погіршуються насіннєві якості зерна. Погодні умови в період формування зернівки сприяли зростанню й інтенсивності розвитку личинок та заселенню колосків. Торік шкідником було заселено 21—45% колосків з чисельністю 7—12 екземплярів на колос. На окремих площах на 1—2% рослин відмічалась білоколосиця. Ці показники були вищі 2009 року. Тому 2011 року за умов сухого спекотного літа передбачається підвищення чисельності фітофага та його шкідливості скрізь у посівах.

 

 

Ксенія Баннікова, начальник відділу прогнозування та фітосандіагностики

Любов Кондратенко, консультант

Державна інспекція захисту рослин Київської області

журнал “The Ukrainian Farmer”, березень 2011 року 

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ