Овочі-Ягоди-Сад

Ревус® Топ від компанії «Сингента» — гарант якісного врожаю картоплі

Сучасний асортимент фунгіцидів для захисту картоплі й томата від поширених хвороб на ринку України з кожним роком зростає. Ринок поступово насичується різноманітними генеричними продуктами з сумнівною ефективністю та загрозами токсичного впливу на рослину. Також через проблеми з недостатньою біологічною ефективністю генериків зростають ризики резистентності. До того ж збільшується значення показників залишків пестицидів у готовій продукції. З огляду на це сучасний ринок потребує від виробника більше пропозицій високоякісного товару, тож і системи захисту мають бути відповідними.

З досвіду сільгоспвиробники розуміють, що кожен рік вирощування овочів не можна передбачити на 100 % і вгадати наперед, яка ж хвороба в сезоні посяде перше місце, теж, на жаль, неможливо.

Науковці відмічають, що до найпоширенішого з грибних захворювань рослин пасльонових слід віднести фітофтороз (збудник — гриб Phytophthora spp. із класу Oomycetes).

Збудники розвиваються в широкому діапазоні температур при високій вологості. У період вегетації рослин зооспорангії проростають у краплях води в зооспору або інфекційний паросток, який проникає в тканини рослини. Інфекція поширюється по рослині знизу вгору. Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки, ооспори збудника в ґрунті, а для картоплі — також уражені насіннєві бульби. В окремі роки втрати від Phytophthora infestans можуть сягати до 70 %.

Проте останніми роками зростає й актуальність альтернаріозів, збудниками яких виступають гриби роду Alternaria (Alternaria solani, Alternaria alternata, Аlternaria tomatophila). Ці гриби мають властивість швидко адаптуватися до нових кліматичних умов, які постійно змінюються.

Поширюються гриби роду Alternaria конідіями та зберігаються у вигляді міцелію і конідій на рослинних рештках, бульбах і в ґрунті. Як правило, хвороба проявляється на листках за 15–20 днів до цвітіння. Однак початок зараження рослин відбувається раніше. Шкідливість альтернаріозу може досягати 30–40 %.

Інколи дуже складно прогнозувати, яка ж із хвороб становитиме найбільшу загрозу у посівах. Через це при виборі фунгіцидів професійні виробники овочів та картоплі щораз частіше віддають перевагу препаратам з широким спектром дії. Саме тому на ринках України і світу компанія «Сингента» пропонує свої кращі комплексні рішення.

Ревус® Топ — це комплексне рішення для одночасного захисту пасльонових від фітофторозу та альтернаріозів.

Перевірку ефективності препарату Ревус® Топ, до складу якого входять одразу дві діючі речовини (мандіпропамід 250 г/л і дифеноконазол 250 г/л), фахівці компанії та наукові установи проводять ще з 2013 року. Це і лабораторні, і польові досліди в умовах природного та штучного інфекційних фонів, у виробничих умовах різних кліматичних зон і на різних сортах картоплі.

За результатами одного з багатьох таких випробувань було встановлено, що Ревус® Топ і препарати конкурентів, у складі яких є диметоморф + манкоцеб 2 кг/га, показували високу ефективність у захисті картоплі від фітофторозу на початкових етапах. Однак після 10 днів на листках картоплі спостерігалося достовірне зниження ефективності фунгіцидів з вмістом диметоморф + манкоцеб 2 кг/га.

Проти альтернаріозу картоплі Ревус® Топ і конкурентні продукти (диметоморф + манкоцеб 2 кг/га) теж демонструють різну захисну активність. Слід зазначити, що лікувальна дія спостерігалася тільки у варіантах досліду із застосуванням Ревус® Топ (ураження листків було знижено на 79 % порівняно з контролем (фото 1)).

Фото 1. Досліди 2017 року, Чернігівська обл.

В інших дослідах, зокрема у 2015 році, в польових умовах погода сприяла епіфітотійному розвитку фітофторозу. В контролі (необроблені ділянки) перші фітофторозні плями спостерігалися в третій декаді червня. Потім, у другій декаді серпня 2015-го, коли контрольні рослини вже повністю загинули від фітофторозу, у варіанті з Ревус® Топ ураженість рослин цією хворобою не перевищувала 15 %, а у варіанті з конкурентним препаратом (диметоморф + манкоцеб 2 кг/га) становила 30–35 %.

На дату останнього обліку (30 серпня 2015 р.) ураженість рослин фітофторозом і альтернаріозом у варіанті з Ревус® Топ складала близько 35 %, тимчасом як у варіанті з конкурентним препаратом (диметоморф + манкоцеб 2 кг/га) — понад 60 %.

У дослідах 2016 року погодні умови сприяли епіфітотійному розвитку фітофторозу і помірному розвитку альтернаріозу. В контролі (без обробки) фітофтороз з’явився у першій декаді липня, а альтернаріоз — уже в другій декаді липня. У другій декаді серпня відзначали практично повне відмирання бадилля від фітофторозу. У варіанті 1, де рослини захищали за такою схемою: Ширлан® (1 обр.), Ридоміл® Голд МЦ (2 обр.), Ревус® Топ (2 обр.), — спостерігалося достовірне стримування розвитку фітофторозу й альтернаріозу. У варіанті 2 захист рослин відбувався за такою схемою: флуопіколід + пропамокарб 1,6 кг/га (2 обр.), фенамідон + пропамокарб 2 кг/га (2 обр.), манкоцеб (1 обр.).

Урожай у різних варіантах захисту був вищим порівняно з контролем, водночас максимальна прибавка врожаю становила + 306,7 кг/га. Важливо відзначити і підвищення товарності бульб на 33 %, яке було отримано у варіанті 1, де рослини у період вегетації захищали за схемою: Ридоміл® Голд МЦ (2 обр.), Ревус® Топ (2 обр.), Ширлан® (1 обр.).

Фото 2. Урожай у різних варіантах захисту, м. Біла Церква, 2016 р.

Чергове дослідження різних схем захисту культури проводили в 2019 році. У виробничих умовах вкотре випробовували систему захисту від компанії «Сингента». В період вегетації рослин погодні умови найсприятливіше складалися для розвитку альтернаріозу, надалі саме це захворювання справило найбільший вплив на врожай картоплі. Захист проводили за схемою Ридоміл® Голд МЦ (2 обр.) і Ревус® Топ (2 обр.) у варіанті 1, який ефективно стримував розвиток альтернаріозу, порівняно з варіантом 2, де рослини захищали за схемою: флуопіколід + пропамокарб 1,6 кг/га (2 обр.) і фенамідон + пропамокарб 2 кг/га (2 обр.)

Таким чином, включення до програми захисту картоплі препарату Ревус® Топ, що має профілактичну і лікувальну активність проти Phytophthora infestans, Alternaria solani і A. alternata, дозволило ефективно захистити посадку картоплі від фітофторозу й альтернаріозу і отримати максимальну прибавку врожаю.

Ефективність препарату Ревус® Топ проти даних патогенів відзначалася у всі роки випробувань у лабораторних і польових умовах на штучному й природному інфекційних фонах.

Отримані нами результати узгоджуються з даними європейських вчених, що показали високу ефективність Ревус® Топ у захисті картоплі від зазначених хвороб (www.euroblight.net.)

Крім дослідів на ефективність окремих продуктів та дієвих систем захисту від компанії «Сингента», ми провели ще один цікавий дослід у сезоні-2022.

Метою досліду 2022 року була не лише перевірка ефективності системи захисту, а й виявлення залишків пестицидів у готовій продукції (МДР). У запропонованому для господарства протоколі вирощування картоплі в останніх двох фунгіцидних обробках застосовували Ревус® Топ із нормою 0,6 л/га. Таке позиціонування Ревус® Топ пов’язано не лише з його широким спектром дії, доволі вагомим показником для його використання саме в цей час є короткий період очікування, що дуже важливо для препарату, особливо при внесенні його в кінці сезону вирощування.

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ