Агрономія

Примекстра TZ голд 500 SC, К. С. — захищає комплексно та безпечно

Примекстра TZ голд 500 SC, К. С. — захищає комплексно та безпечно

Знищення бур’янів, особливо широколистих, у посівах соняшнику, сої та картоплі на сьогодні є проблемою в технології вирощування цих культур. Для цього компанія «Сингента» пропонує комплексне рішення — гербіцид Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с.

Для захисту посівів соняшнику від бур’янів, зокрема від широколистих у післясходовий період, на сьогодні існує досить небагато гербіцидів. Переважно це препарати з класу сульфонілсечовин й імідазолінонів, якими можна обробляти тільки визначені гібриди, що є стійкими до цих хімічних сполук. Крім того, після застосування зазначеної хімії виникає післядія на наступні культури у сівозміні, особливо це стосується групи імідазолінонів, після внесення яких деякі культури можна висівати тільки через два, а то й три роки.

Ще однією проблемою застосування сульфонілсечовин чи імідазолінонів є поява падалиці соняшнику на наступний рік після їх застосування. Річ у тім, що ця падалиця може бути стійкою до сульфонілсечовинних гербіцидів, адже імідазолінони та сульфонілсечовини мають подібний механізм дії. Якщо така падалиця з’являється, наприклад, у посівах кукурудзи, то одним із варіантів розв’язання цієї проблеми є застосування 2,4-Д або дикамбавмісних гербіцидів. Навіть якщо з’являються кілька хвиль такої падалиці й до того ж стадія розвитку культури не дозволяє використовувати гербіциди на основі синтетичних гормонів росту (2,4-Д, дикамба, клопіралід), у компанії «Сингента» є рішення — це застосування гербіциду Каллісто 480 SC, к. с. (або Елюміс 105 ОD, м. д.), який має зовсім інший механізм дії, пов’язаний із блокуванням процесу фотосинтезу. Гербіцид ефективно знищує падалицю соняшнику, стійку до сульфонілсечовин й імідазолінонів, навіть якщо вона з’являється після 8-го листка кукурудзи. Коли ж така падалиця спостерігається після стадії кущення зернових колосових культур, то її знищення — це велика проблема. На сьогодні фактично не існує гербіциду, крім Дербі 175 SC,к. с., який був би здатний ефективно контролювати таку падалицю. Отже, враховуючи все сказане вище, доцільніше, на наш погляд, застосовувати ґрунтові гербіциди. Вони забезпечують тривалий захист соняшнику в найважливіший для формування врожаю період — перші 30 днів розвитку. Саме в цей час формується основа майбутнього врожаю.

Серед ґрунтових гербіцидів, які існують сьогодні на ринку України, вагому частку становлять препарати на основі ацетохлору. Потрібно зауважити, що ацетохлори, на жаль, не забезпечують повного захисту посівів соняшнику, особливо від широколистих бур’янів. Крім того, ацетохлори у високих нормах внесення проявляють фітотоксичність на сходи соняшнику, а саме у вологу погоду.

Для комплексного й безпечного контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів у посівах соняшнику компанія «Сингента» пропонує застосування гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с. Препарат за досить невеликий проміжок часу завоював високий авторитет у споживачів завдяки ефективності, відсутності фітотоксичності на культуру та широкому спектрові дії. Нагадаємо, що до складу цього гербіциду входить S-метолахлор (д. р. Дуал Голд 960 ЕС, к. е.), найменш фітотоксична сполука з усієї групи хлорацетамідів, і тербутилазин (ТЕРБА) з групи триазинів, який на відміну від атразину має швидше мікробіологічне розкладання в ґрунті. Застосування Примекстра® TZ Голд на соняшнику є запорукою отримання високого врожаю. Це двокомпонентний гербіцид, який ефективно знищує практично всі розповсюджені однорічні бур’яни, насамперед амброзію полинолисту. У східних регіонах України саме цей бур’ян є домінантним і важко контрольованим іншими ґрунтовими гербіцидами. Примекстра® TZ Голд завдяки тербутилазину ефективно знищує цей бур’ян. Серед однорічних злакових бур’янів препарат результативно контролює мишії, пальчатки, просоподібні види. З-поміж інших дводольних окрім зазначеної амброзії це й щириця (види), лобода, портулак городній, види ромашки, гірчаків, глухої кропиви, всі основні хрестоцвіті (талабан, грицики, гірчицю польову) та багато інших (таблиця).

Взаємодоповнення двох діючих речовин збільшує спектр бур’янів, що знищуються

Високочутливі бур’яни > 90 %Чутливі бур’яни 75–90 %
Щириця жминдовидна, Щириця гібридна,
Щириця звичайна, Приворотень польовий, Курячі очка польові, Волосняк розсічний, Дурман звичайний, Рутка лікарська, Жабрій звичайний, Гібіск трійчастий, Грицики звичайні, Ромашка (види), Портулак городній, Лобода (види), Кропива глуха пурпурна, Кропива глуха, Кропивка волосиста,
Гірчак березкоподібний, Гірчак почечуйний, Фіалка триколірна, Мишій (види), Пальчатка (види), Будяк жовтоцвітий, Галінсога (види), Лисохвіст мишохвостий, Морква дика
Канатник теофраста, Амброзія полинолиста, Лутига розлога, Сить їстівна, Молочай (види), Підмаренник чіпкий, Мальва лісова, Подорожник (види), Королиця посівна, Вероніка двійчаста, Осот городній, Сухоребрик лікарський, Гірчиця польова, Талабан польовий

Крім соняшнику Примекстра® TZ Голд зареєстровано також на кукурудзі (4–4,5 л/ га),томатах, на картоплі (4,5 л/га) — для внесення до сходів культури або після формування гребенів, у разі гребеневого типу її вирощування, а також сої (4,5 л/га).

Давайте тут стисло розглянемо, які особливості застосування Примекстра® TZ Голд саме в посівах сої. Остання має дуже розтягнутий так званий гербокритичний період, який залежно від вологи, температури й освітлення може тривати до двох місяців — від сівби до утворення 3-го справжнього листка сої. Саме в цей період треба максимально захистити сою від бур’янів, бо вона дуже повільно росте, як кажуть у народі «сидить», і дуже потерпає від конкуренції за воду й поживні речовини з бур’янами. Крім того, у цей час (від сівби до появи 3-го трійчастого листка) соя генетично закладає свій майбутній потенціал урожайності, і, якщо їй «заважають» бур’яни на такому етапі, вона значно знижує майбутній урожай. Саме тому потрібно застосовувати ґрунтові гербіциди, такі як Примекстра® TZ Голд та Дуал® Голд + Гезагард®.

Головною особливістю першого ґрунтового гербіциду є те, що це комплексний препарат, який контролює одночасно й однорічні злакові, і дводольні бур’яни в посівах польових культур, зокрема сої, і не потребує додавання партнерів. Проте саме на сої є свої особливості. Так, якщо прогнозується велика кількість й інтенсивність опадів, а також на легких ґрунтах (за гумусом і гранулометричним складом), то норму Примекстра® TZ Голд у такому разі потрібно знижувати. Таке зниження може бути й до 3,0 л/га, за умови, що соя надалі оброблятиметься післясходовими гербіцидами. Тобто Примекстра® TZ Голд у такому разі є в системі послідовних обробок.

Тепер коротко зупинимося на основних рекомендаціях застосування Примекстра® TZ Голд на соняшнику, сої та картоплі. Передусім цей гербіцид застосовують тільки до сходів вказаних культур. Незважаючи на те що тербутилазин, який входить до складу препарату, може добре працювати в умовах посухи, за внесення Примекстра® TZ Голд, особливо в умовах недостатньої вологості, гербіцид рекомендується загорнути на глибину 3–5 см (на картоплі, яку вирощують гребеневим способом, загортати не потрібно). Це пов’язано не так із необхідністю перенести препарат у вологий шар ґрунту, як із потребою запобігти знесенню гербіциду разом із ґрунтом у разі пилових буревіїв або сильних вітрів. Крім того, слід якісно підготувати ґрунт, поверхня якого має бути вирівняною, не містити великих грудок, на яких осідає значна частина препарату.

Таким чином, обравши для себе препарат Примекстра® TZ Голд для захисту посівів соняшнику, картоплі та сої, ви отримуєте:

• комплексний і високоефективний контроль широкого спектра однорічних злакових і дводольних бур’янів;

• кращу дію в нестабільних кліматичних умовах вирощування;

• підвищення врожайності завдяки кращому захисту й відсутності фітотоксичності;

• відсутність проблем післядії та резистентності.

В. О. Максимович, менеджер з технічної підтримки, напрям «Гербіциди для польових культур»

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ