Тваринництво

Препарати пробіотичної дії допомагають стабілізувати баланс мікробних популяцій у системі травлення свиней  

Здоровий кишківник — запорука успіху

Здоровий кишківник — запорука успіху

Препарати пробіотичної дії допомагають стабілізувати баланс мікробних популяцій у системі травлення свиней  

Одним із наріжних каменів промислового вирощування свиней є проблема здорового кишківника. Саме здоровий кишківник є запорукою успіху. Адже кишківник, який є першою лінією захисту організму від вторгнення патогенних мікроорганізмів із навколишнього середовища, є також одним із найважливіших органів в імунній відповіді тварин. Тому ми розглядаємо травний тракт тварин не лише як біологічну функціональну одиницю, а й насамперед як важливе місце, де засвоюються поживні речовини та відбувається важливий процес метаболізму. 

Активація імунної системи кишківника (що містить понад 70% імунних клітин організму) також пов’язана з прямими надходженнями енергії й тому може безпосередньо впливати на ефективність виробництва. Відповідно, ми можемо виробляти швидкорослих свиней тільки в тому випадку, якщо їх кишківник здоровий і якщо ретельно проводити профілактику тварин від хвороб. Це також означає, що споживані поживні речовини повинні ефективно використовуватися для виробництва та збільшення енергії і в підсумку для високої продуктивності та рентабельності. 

У цьому контексті все популярнішими у світовій практиці свинарства є застосування синбіотиків — сумішей проі пребіотиків. Покращуючи виживаність, імплантацію, функцію пробіотичних мікроорганізмів, вони сприяють здоров’ю кишківника й отриманню не лише високих продуктивних показників — приросту маси і конверсії кормів, а й виробництву екологічно здорового та якісного м’яса. 

Сучасні синбіотики 

Серед сучасних і популярних високоефективних засобів, що застосовують у ветеринарії, на увагу заслуговують препарати нового покоління, створені групою вітчизняних учених: водорозчинний синбіотик Ентеронормін, кормовий синбіотик-сорбент із гепатопротекторними властивостями Ентеронормін-Детокс, а також біологічно активні йод і селен Йодіс+

Синбіотик Ентеронормін — це водорозчинний порошок, до його складу входять живі культури корисних мікроорганізмів роду Lactobacillus spp., бактерії Bacillus subtilis spp. та бактерії роду Enterococcus spp., а також пребіотик. Результатами досліджень затримки росту бактерій доведено ефективність препарату проти збудників інфекційних захворювань Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Corynebacterium, Pseudomonas за загальноприйнятою методикою, які були проведені Державним науково-контрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів України. Поряд із цим підтверджено антагоністичну дію препарату Ентеронормін із водним розчином Йодіс+Se проти Enterobacter aerogenes та Klebsiella pneumoniae, а також проти Serratia marcescens

Сучасною основою кормового синбіотика Ентеронормін-Детокс є життєздатні бактерії роду Enterococcus spp., Lactobacillus pp., Bacillus subtilis spp., хітозан, дріжджовий автолізат; екстракт гірчиці, часнику, кориці, каолін-алюмосилікат. Синбіотик рекомендується застосовувати для підтримання та стабілізації сапрофітної мікрофлори шлунковокишкового тракту свиней, нейтралізації токсичного навантаження, відновлення травлення в шлунково-кишковому тракті тварин, у разі порушення її функції під впливом різних чинників, для поліпшення роботи печінки, для профілактики стресу та підвищення імунітету. 

Йодіс+Se — це унікальна формула з’єднання двох іонів йоду з однією молекулою води, йод у ступені окислення I+, тобто позитивно одновалентній формі. Такий комплекс дає можливість максимально реалізувати біологічну та лікувальну властивість йоду й усунути токсичну дію, що характерна для атомарного йоду (спиртовий розчин йоду). Йод у формі «Йодіс-концентрат» втрачає токсичні й подразнювальні властивості, до того ж позитивно впливає на баланс мікрофлори кишківника, взаємодіє практично з усіма класами речовин, що входять до складу організму, так само як і до складу мембран і самих клітин. Здатність йоду легко проникати через клітинні мембрани робить препарат особливо цінним за всіх інфекцій, за яких основний патологічний процес відбувається саме у внутрішньоклітинних структурах. 

Алгоритм застосування 

Рекомендуємо таку схему обробки поголів’я Ентеронорміном: 

• обробка місця локалізації свиноматки (гнізда) з розрахунку 50 мл 10%-го розчину на 1 м.; 

• випоювання свиноматок за 3 дні до і після опоросу по 10 г на одну голову; 

• обробка шкіри сосків свині після опоросу, 3–5 мл 20%-го розчину Етернорміну на голову; 

• випоювання новонароджених поросят в дозі 1 г на голову, тричі, протягом перших 7 днів; 

• випоювання поросят за 3 дні до і після відлучення по 2 г на голову; 

• надалі обов’язкове випоювання поголів’я раз на місяць протягом п’яти днів по 1 г на кожні 10 кг живої ваги свиней; 

• одночасно протягом усього періоду вирощування випоювати тварин препаратом Йодіс + у дозі 15 мкг/кг живої ваги двічі на тиждень. 

Перед застосуванням препарат Ентеронормін слід активувати, настоявши у водному розчині Йодіс + з розрахунку 1 : 6 протягом 16 год — активність препарату збільшується в 3–4 рази. Під час активації пробіотичні бактерії утворюють симбіот (сукупність живих бактерій, які харчуються продуктами життєдіяльності один одного). Таким чином, механізм дії Ентеронорміну з Йодс + є комплексним і містить як дію пробіотичних мікроорганізмів і продуктів їх синтезу, так і дію активного йоду й селену. Цей механізм має пролонговану дію. 

Використовувати кормовий синбіотик-сорбент Ентеронормін-Детокс рекомендуємо з кормом за такою схемою: 

• у корм для свиноматок: 2 кг на тонну; 

• у стартері: 1,5 кг на тонну; 

• у гровері та фінішері: 2 кг на тонну. 

Застосування Ентеронорміну на свиноматках показує подвійний потенціал цього препарату, бо вони однаково корисні як для самих свиноматок, так і для поросят. У свиноматок опорос і постпологовий період перебігають без ускладнень, зменшується кількість симптомів захворювання матки та/або вимені, поліпшується якість і кількість молозива, а також молочність (14,4%), спостерігається задовільний клінічний та фізичний стан наприкінці лактації. Водночас збільшується кількість живонароджених, міцних поросят із досить високим імунним статусом та великоплідність (8%). У свиноматок та поросят знижується частота або повністю відсутні випадки клінічних симптомів діареї та кишкових захворювань. 

Важливо, що спостерігається скорочення періоду відлучення-осіменіння. У свиней покращується репродуктивна функція. Призначення Ентеронорміну поросятам у перші дні життя позитивно впливає на метаболічний статус і загальну резистентність організму. Застосування препарату супроводжується підвищенням темпів зростання і середньодобового приросту маси тіла поросят на 10,1 і 14,0%, маси тіла під час відлучення на 10,0 і 14,0%, а також збереженість поголів’я на 6,0–8,0%. Потомство стає стійкішим до стресових чинників. Відлучення поросят відбувається без відомого поствідлучного синдрому. 

Уведення пробіотиків для поросятвідлученців запобігає діареї, сприятливо впливає на мікробний баланс після можливо тимчасового зниження кількості сапрофітної мікрофлори, забезпечує захист від патогенних бактерій, покращує бар’єрну функцію кишківника та стимулює імунітет. Поліпшує засвоюваність, конверсію корму, ріст і продуктивні показники в поросят. 

Ентеронормін впливає на неспецифічну резистентність організму поросят, що виявляється підвищенням бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові відповідно на 11,3– 15,2 та 12,9–16,2%, фагоцитарної активності лейкоцитів — на 16,8%, фагоцитарного індексу — на 16,6–18,2%, фагоцитарного числа — на 20,2–24,5% та рівня імуноглобулінів (Ig) А — на 38,5–60,2%. 

Основною метою використання пробіотиків на етапі відгодівлі є підвищення продуктивності. Незважаючи на те, що свині у цьому віці мають сильніший імунітет і здатність протистояти кишковим захворюванням, пробіотики, як і раніше, позитивно впливають і сприяють зростанню і високим середньодобовим приростам ваги та конверсії корму. Поліпшення якості м’яса й органолептичних властивостей — ще одна особливість пробіотиків на цьому етапі. Ми переконалися, що пробіотики впливають на колір, мармуровість і щільність м’яса, а також на зоонозні інфекції, такі як сальмонельоз. Є повідомлення, що пробіотики знижують кількість сірководню або аміаку з гною. 

Наприкінці можна констатувати, що препарати пробіотичної дії допомагають стабілізувати баланс мікробних популяцій у системі травлення свиней, підвищити ефективність годівлі й покращити умови утримання тварин для досягнення оптимальних продуктивних показників та підтримки благополуччя тварин. 

Статтю надала компанія СГП «МБС»

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ