Агрономія

ПрімаТМ Форте: застосування в складних погодних умовах

ПрімаТМ Форте: застосування в складних погодних умовах
Фото 3. Ефективність дії ПрімаТМ Форте після заморозків, ТОВ «Рассвет», Вільнянський р-н, Запорізька обл.

Кожен сезон перед аграріями постає питання ефективного і недорогого вирішення проблеми бур’янів на озимих і ярих зернових культурах. Для боротьби з дводольними бур’янами в посівах зернових культур насправді існує небагато ефективних рішень, адже відомо, що, чим більше збігаються спектр дії гербіциду і видового складу бур’янів у полі, тим кращою є його очищувальна дія і вищою економічна ефективність використання. Проте діючі речовини багатьох гербіцидів, що застосовуються на зернових, належать усього до кількох хімічних класів. Поява резистентних видів бур’янів є серйозною проблемою в усьому світі й в Україні зокрема. Минуло вже майже 30 років з того часу, коли були виявлені бур’яни, резистентні до 2,4-Д і МЦПА, а останні десятиліття з’явилися також види, стійкі до найпоширеніших сульфонілсечовин. Це фіалка польова, підмаренник чіпкий, лобода біла, види кропиви глухої, горобейник польовий, сокирки, осоти, хвощ польовий, молочай лозяний та інші. З огляду на це виникають великі труднощі у виборі необхідного саме вам гербіциду. Слід також зважати на те, чи безпечно використовувати гербіциди в умовах засухи, коли рослини зернових перебувають в ослабленому стані та слаборозвинуті. В таких умовах бур’яни також знаходяться в стані водного стресу, характеризуються слабкими темпами росту, на листках утворюється товста кутикула, фізіологічні процеси в рослині (фотосинтез, транспірація) йдуть повільно. Крім того, при нестачі вологи поява бур’янів зазвичай не дружна, розтягнута в часі, а їхній вік під час обприскування досить неоднорідний, що також впливає на ефективність застосування гербіцидів. Тому в багатьох випадках приймається рішення про відтермінування внесення гербіцидів на більш пізній, оптимальний, час. Однак таке рішення призводить до переростання культури і обмеження використання ефективних гербіцидів проти важкоконтрольованих бур’янів, а гербіциди, які мають широке вікно застосування, не забезпечують необхідний рівень контролю цих бур’янів.

Таким чином, облік погодних умов і коригування умов застосування гербіцидів абсолютно необхідні при виборі стратегії і тактики хімічної прополки та коригування технології її застосування. Такий підхід дає змогу розширювати спектр дії препаратів і знижувати норми витрати діючих речовин без втрати біологічної та економічної ефективності. Крім того, поєднання різних за механізмом дії діючих речовин запобігає появі стійких популяцій бур’янів. Зростає селективність до культурних рослин і знижується пестицидне навантаження на довкілля.

На ринку зернових гербіцидів компанія «Сингента» пропонує максимально ефективну систему захисту зернових культур з огляду на будь-який чинник, що впливає на ефективність контролю бур’янів. На ранніх етапах розвитку комплексу однорічних і багаторічних дводольних бур’янів та культури базова система захисту зернових першою передбачає обробку гербіцидом ПрімаТМ Форте.

ПрімаТМ Форте позиціонується як сучасний трикомпонентний гербіцид для захисту зернових культур і кукурудзи від комплексу дводольних бур’янів, що максимально відповідає потребам господарств, особливо для ланок сівозміни соняшник — зернові. Завдяки синергізму трьох діючих речовин ПрімаТМ Форте чудово справляється з такими складними бур’янами, як лобода біла, будь-яка падалиця соняшнику (звичайна, сульфо- та ІМІ-стійка), амброзія, всі види осотів (разом із кореневою системою), молочай лозяний, хвощ польовий та багато інших важкоконтрольованих дводольних бур’янів. Рекомендація щодо вибору ПрімаТМ Форте для застосування на ранніх етапах, особливо в екстремально складних погодних умовах, базується на досконалій формуляції препарату та позитивному досвіді його внесення у попередні роки.

Фото 1 та 2. Показники NDVI після застосування ПрімаТМ Форте на озимій пшениці, ТОВ «Норма», Харківська обл., 2020 р.

При використанні ПрімаТМ Форте в базовій нормі витрати 0,5 л на 1 га припадає у 2,5 раза менше 2,4-Д та у 2 рази менше амінопіраліду, ніж у складних ефірів 2,4-Д та гербіциду на основі амінопіраліду. Внаслідок цього ПрімаТМ Форте є більш м’яким препаратом стосовно культури, але водночас має цілу низку переваг перед гербіцидами на основі 2,4-Д і флорасуламу.

Завдяки зменшеній кількості 2,4-Д й амінопіраліду ПрімаТМ Форте чудово змішується з регуляторами росту (Моддус®), що точно не можна і навіть заборонено робити з гербіцидами на основі 2,4-Д та флорасуламу або просто 2,4-Д, МЦПА, дикамба. Адже відомо, що змішування таких гербіцидів (на основі синтетичних гормонів росту) з регуляторами (інгібіторами росту культури) може призвести до повної зупинки росту культурної рослини і вплинути на розвиток генеративних органів зернових.

Наступна властивість гербіциду ПрімаТМ Форте, особливо важлива в умовах не одночасного проростання бур’янів, — це ґрунтова дія, що є досить вагомою порівняно з гербіцидами на основі 2,4-Д та флорасуламу, які взагалі її не мають. Третя суттєва перевага ПрімаТМ Форте над конкурентними гербіцидами — це викорінююча дія проти осотів. Інші продукти, що містять 2,4-Д та флорасулам, лише пригнічують розвиток осотів у посівах (переважно тільки вегетуючу частину бур’яну), тимчасом як ПрімаТМ Форте завдяки амінопіраліду має здатність проникати до кореневої системи та знищувати її на глибині до 30–40 см.

Усі ці особливості ПрімаТМ Форте вдалося продемонструвати в повній мірі в умовах весни 2020 року. Завдяки збалансованому вмісту діючих речових гербіцид підтвердив свою лагідність до культури. Внесення препарату не призводило до пригнічення культурних рослин та їх продуктивності за стресових погодних умов. Підтвердженням цьому стали показники NDVI, які в середньому на 20–40 одиниць були вищими при застосуванні ПрімаТМ Форте у порівнянні з препаратами з вмістом 2,4 Д у 2,5 раза вищим (ТОВ «Норма», Харківська обл., фото 1–2). ПрімаТМ Форте ефективно працював уже при температурі + 5 ⁰С, хоча оптимальною температурою для внесення є +10–25 ⁰С, коли бур’яни і культура активно розвиваються. При цьому швидкість дії гербіциду була значно вищою порівняно з сульфонілсечовинними гербіцидами.

Наступну перевірку препарат ПрімаТМ Форте змушений був пройти після нічних морозів після внесення гербіциду. Так у господарстві «Рассвет», що у Вільнянському р-ні Запорізької обл., після внесення ПрімаТМ Форте відбулося зниження температури повітря до 2–3 ⁰С морозу. Все це призвело до серйозних переживань стосовно ефективності гербіциду. Вже на 7-й день після його застосування всі бур’яни мали типові симптоми пошкодження, як за сприятливих умов, а на 10-й день усі попередні питання стосовно ефективності гербіциду були зняті. Тобто, навіть за таких екстремальних умов ПрімаТМ Форте продемонстрував швидку та ефективну дію (фото 3).

Ще більш екстремальні погодні умови у вигляді засухи та цілої серії морозів для застосування ПрімаТМ Форте були в Одеській обл. Так, гербіцид ПрімаТМ Форте у ТОВ «Єрміївське-2» відмінно контролював Дескурайнію Софії (фото 4), мак талабан, падалицю соняшнику. В посівах озимої пшениці ПСП «Перемога» ПрімаТМ Форте також чудово спрацював проти березки польової, Дескурайнії Софії, падалиці соняшнику та амброзії (фото 5–6). Ці приклади доводять, що короткочасні заморозки після внесення ПрімаТМ Форте не мали суттєвого значення для його ефективності. Однак сильні морози перед обприскуванням пошкоджують тканини рослин, що може обмежити ефективність гербіцидів листової дії.

Фото 4. Відмінний контроль бур’янів після засухи завдяки ПрімаТМ Форте, ТОВ «Єрміївське-2», Одеська обл.

Аналіз застосування ПрімаТМ Форте в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України в умовах 2020 року переконливо доводить доцільність та перспективність використання гербіциду для захисту посівів озимої пшениці, ярого ячменю та кукурудзи від однорічних та деяких багаторічних дводольних бур’янів. Відмінна селективність та стабільно висока ефективність, здатність безпечно змішуватися з іншими пестицидами — все це дозволяє нам зробити обґрунтований висновок, що ПрімаТМ Форте є незамінним і «дружнім» гербіцидом для захисту зернових культур від комплексу дводольних бур’янів до другого міжвузля включно навіть за стресових умов. ПрімаТМ Форте виявився більш ефективним рішенням, ніж препарати, що застосовувалися в господарствах. У середньому загальний рівень знищення бур’янів при внесенні цього гербіциду був на 25–28 % вищий, ніж на господарських контролях.

Фото 5 та 6. Ефективність застосування ПрімаТМ Форте на озимій пшениці проти березки польової, дескурайнії Софії, падалиці соняшнику та амброзії, ПСП «Перемога», Одеська обл. Короткочасні заморозки після внесення ПрімаТМ Форте не мали суттєвого значення для його ефективності.

ПрімаТМ Форте забезпечує високий рівень активності проти домінуючого комплексу однорічних та багаторічних бур’янів у більшості випадків за норми витрати 0,5 л/га. Під час застосування гербіциду в оптимальні строки не відзначалося суттєвої різниці в його ефективності між мінімальною та максимальною нормами. Проте, якщо на полі спостерігаються перерослі дводольні бур’яни та є велика кількість багаторічників — ми рекомендуємо використовувати норму 0,7 л/га.

Обираючи ПрімаТМ Форте, ви отримуєте максимум функціональних переваг:

  • Стабільну ефективність у складних погодних умовах
  • Контроль падалиці соняшнику, що вирощується за будь-якими гербіцидними технологіями
  • Вирішення проблематики другої хвилі бур’янів, включаючи падалицю соняшнику
  • Покращуєте організацію роботи

ПрімаТМ Форте — це саме те, що потрібно!

Олександр Джам, технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ