Агрономія

Настає час планування підживлення азотними добривами озимих культур

Підживлення озимих культур

Підживлення озимих культур

Настає час планування підживлення азотними добривами озимих культур, та й не за горами планування азотного живлення і для ярих культур

Сьогодні ми поговоримо про необхідну  кількість азоту для формування ефективної врожайності (на прикладі пшениці озимої).

Оптимальна кількість азотних добрив має велике значення у формуванні врожаю та якісних характеристик пшениці озимої. Існує пряма залежність вмісту протеїну в зерні до кількості внесених азотних добрив,  чого не скажеш про залежність врожайності, адже вона підвищується тільки до певного максимуму. За допомогою внесення оптимальних доз азоту в оптимальні строки можна досягнути максимальних показників якості та врожайності. Та не слід забувати, що внесення надмірних норм азоту (особливо на ранніх стадіях  розвитку) може призвести до вилягання посівів, що в свою чергу вплине в цілому на якість вирощеного зерна та його кількість, а також додасть проблем при збиранні такого врожаю.

Азот – це один з основних макроелементів, і тому його кількість для внесення напряму залежить від:

  • Біологічної особливості сорту чи гібриду
  • Кліматичних умов
  • Внесених або наявних в ґрунті інших мікро- та макроелементів живлення
  • Продуктивного запасу азоту в ґрунті на початок вегетації (Nmin)

Таким чином у нас сформувалась бочка Лібіха, і наша головна задача це визначити максимальний рівень врожайності по «щаблях» бочки на які ми не можемо вплинути, сюди ми віднесемо біологічної особливості сорту чи гібриду та кліматичні умови. Тобто якщо сорт може сформувати 140 ц/га (за біологічною характеристикою), а погоди може вистачити тільки на 83 ц/га, то відповідно максимальна врожайність становитиме83 ц/га.

Чому ми почали саме з визначення максимальної врожайності,  а не відразу з оптимальної, а тому що оптимальна врожайність може дорівнювати максимальній але не перевищувати її.

Отже ми визначили нашу верхню межу врожайності – 83,0 ц/га, і давайте порахуємо скільки елементів живлення нам необхідно для формування такого рівня врожайності, для цього

Таблиця 1. Вміст поживних речовин в пшениці озимій

З даної таблиці ми бачимо, що для формування врожайності пшениці озимої на рівні 83 ц/га, нам необхідно забезпечити доступ коріння рослини до наступної кількості поживних речовин:

  • N – 208,33 кг/га
  • P2O5 – 86,32 кг/га
  • K2O – 142,76 кг/га
  • MgO – 29,88 кг/га

Чому ми наголошуємо саме на тому, що ці елементи мають бути в доступі біля коріння? Пов’язано це з низькою або дуже низькою рухливістю таких елементів як фосфор, калій та магній в ґрунті. І ми всі розуміємо що рослини не пронизують своїм корінням 100% об’єму ґрунтового шару. Тому ми часто можемо чути фразу «оптимальний вміст елементів живлення в ґрунті», і зазвичай цей вміст в 1,5-2 рази перевищує необхідну кількість добрив для отримання нашого врожаю, і пов’язано це саме з тим, щоб забезпечити рослину необхідною кількістю  елементів живлення в будь-якій ділянці ґрунту. І при цьому рекомендується додатково вносити добрива, ту кількість яку рослина використає на формування зерна, тобто забезпечити бездефіцитний баланс елементів живлення в ґрунті. Детальніше про аналіз ґрунту – https://www.yara.ua/crop-nutrition/tools-and-services-landing-page/analytical-services/

Отже зробивши аналіз ґрунту, ми  визначимо нашу потребу у внесенні основних елементів (фосфор, калій, магній) для формування нашої врожайності. І тільки після цих операцій ми переходимо до розрахунку норм внесення азоту.

Для визначення продуктивного запасу азоту в ґрунті на початок вегетації (Nmin) нам необхідно відібрати пробу з мерзлого ґрунту, помістити в термопакет та не допустити підвищення температури проби до приїзду в лабораторію більше ніж +5 градусів за Цельсієм. Проте азот – один з найрухоміших елементів живлення що знаходиться в ґрунті, і тому майже не можливо спрогнозувати його вміст в ґрунті вже через місяць після відбору проби ґрунту. Тому для відслідковування динаміки вмісту азоту в ґрунті та рослині ми рекомендуємо використовувати Yara Irix – https://www.yara.ua/crop-nutrition/tools-and-services-landing-page/yarairix/

 Yara Irix – – це пристрій який дозволяє за декілька хвилин визначити потребу рослин в азотному живлені враховуючи при цьому фазу розвитку рослини та планову врожайність. Ефективність Yara Irix можемо розглянути на прикладі господарства з площею посіву пшениці озимої 200 га та середньою врожайністю 43 ц/га.  За допомогою Yara Irix ми максимально ефективно та вчасно зможемо внести наші добрива, що в свою чергу забезпечить рослини оптимальними  умовами для росту та формування врожаю, ми на 50-100% зможемо зменшити  вилягання посівів, що в кінцевому результаті призведе до збільшення врожайності щонайменше на 2%. При таких умовах (збільшення врожайності на 2%) окупність Yara Irix складе 344%. (розраховано з умов – вартість Yara Irix -500 євро, 1 т. пшениці – 200 євро, додатковий дохід при підвищенні врожайності на 2% складе 1720 євро). На сьогодні Yara Irix це найшвидший та найточніший пристрій для створення рекомендацій азотного живлення.  А в поєднанні з системою AtFarm (https://www.yara.ua/crop-nutrition/tools-and-services-landing-page/atfarm/ ) та Yara N-Sensor (https://www.yara.ua/crop-nutrition/tools-and-services-landing-page/n-sensor/ ) – це ще й високоточне внесення азоту в кожній ділянці поля. Тому це є невід’ємні пристрої та сервіси для вашого успішного господарства.

https://www.facebook.com/yaraukraine.agronomy

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ