Тваринництво

Досягнення правильного співвідношення Ca:P у раціоні птиці вкрай важливо, бо відбивається як на здоров’ї тварин і їхній продуктивності

Максимізація продуктивності

Максимізація продуктивності

Досягнення правильного співвідношення Ca:P у раціоні птиці вкрай важливо, бо відбивається як на здоров’ї тварин і їхній продуктивності, так і на економічних показниках підприємства.

Правильне використання матричних значень для фітази може позитивно вплинути на продуктивність птиці, знизити витрати й підвищити ефективність виробництва. Завдання, що стоїть перед фахівцями з годівлі та виробниками кормів, полягає в тому, щоб домогтися максимальної економічної ефективності, особливо в умовах зростання цін на інгредієнти корму. Дуже важливо правильно підбирати склад раціону, але найважливішим є розуміння ролі окремих інгредієнтів, що діють спільно, а також впливу повних матричних значень. 

ЗНАЧЕННЯ CA:P СПІВВІДНОШЕННЯ 

Відомо, що кальцій (Ca) відіграє важливу роль у засвоюваності фосфору (P), одного з найважливіших мінералів у годівлі тварин. Досягнення правильного співвідношення Ca:P вкрай важливо для збереження здоров’я тварини, високої продуктивності, а також підвищення економічної ефективності господарства. 

Фітаза — це фермент, що широко використовується в годівлі тварин для поліпшення засвоюваності фосфору, але її взаємодія з кальцієм ще не до кінця вивчена. 

Проблема полягає в тому, що кальцій у тонкому кишківнику утворює хелати з фітати, і в результаті його доступність для тварини знижується, що може призводити до дефіциту фосфору та зниження продуктивності. У цій взаємодії може брати участь фітаза — фермент, який використовується для руйнування фітати (солі фітинової кислоти) у верхніх відділах кишківника й вивільнення засвоюваного фосфору до моменту зв’язування з кальцієм. Суттєве значення мають розмір частинок, розчинність і рівень кальцію в раціоні, а також важливий рівень активності фітази за низьких значень рН, що підтверджується новітніми дослідженнями в галузі вивчення ферментів і моделювання протеїну. В результаті цих досліджень була створена фітаза нового покоління з унікальними характеристиками активності залежно від величини рН і високою ефективністю. Для розуміння всіх переваг використання фітази потрібно знати найефективніші співвідношення, які дозволяють домогтися найкращого результату. 

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ КАЛЬЦІЮ 

Вплив кальцію на ефективність фітази прямо пов’язаний з активністю фітази у верхніх відділах шлунково-кишкового такту, де за низьких значень рН фітат більш розчинний, що дозволяє високоактивній фітазі швидше й повніше зруйнувати його. В результаті залишається менше фітату, здатного зв’язатися з надлишком кальцію з утворенням нерозчинного кальцій-фітатного комплексу в тонкому кишківнику. 

До того ж зменшується здатність фітату погіршувати засвоєння і, як наслідок, підвищується доступність кальцію. За використання в раціоні фітази для підтримання оптимального співвідношення Ca і P треба знати точне значення збільшення кальцію, тобто його матричне значення. В іншому разі можливе порушення рівноваги, що погіршить засвоюваність і продуктивність. Оскільки в кожної фітази свій власний, унікальний профіль активності залежно від величини рН, для кожного типу фітази мають бути визначені окремі матричні значення для кальцію. Тому було проведено серію досліджень із використанням фітази нового покоління Buttiauxella, відомої як Акстра PHY, що має високу активність за низьких значень, а також у ширшому діапазоні рН, ніж інші комерційні продукти на основі фітази. 

Щоб визначити оптимальні матричні значення для кальцію, спочатку потрібно відповісти на найважливіше запитання: скільки молекул кальцію може зв’язати молекула фітати? З опублікованих робіт зрозуміло, що одна молекула фітати (основної форми фосфору в рослинних інгредієнтах, так званої інозитол-6-фосфат, або ІФ6) здатна зв’язати 4–5 молекул кальцію в кишківнику тварин. Форми інозитол-фосфату з меншою кількістю фосфату, наприклад ІФ4, ІФ3 і ІФ2, мають незначну зв’язувальну здатність або зовсім її не мають. Виходячи із цих даних, можна припустити, що одна молекула ІФ6 пов’язує до чотирьох молекул кальцію, а за додавання тисячі FTU/кг (одиниць фітази/кг) Акстра PHY буде зруйнована до ІФ2. До того ж вивільняться 4 молекули кальцію і 4 молекули фосфору. Вагове відношення кальцію до фосфору буде приблизно 1,3:1, це означає, що фітаза здатна більшою мірою збільшувати матричні значення для кальцію, ніж для засвоюваного фосфору. 

ОПТИМІЗАЦІЯ МАТРИЧНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ І ЗАСВОЮВАНОГО

З метою глибшого вивчення взаємодій було проведено дослідження для виявлення впливу збільшення матричних значень кальцію на засвоюваність фосфору і продуктивність бройлерів. У дослідженні брали участь 4 групи: група позитивного контролю (ПК) та 3 групи, що одержували експериментальні раціони. 

• Основний раціон було складено з використанням повних матричних значень фітази нового покоління (Акстра PHY) для засвоюваного фосфору, ОЕ, засвоюваних амінокислот і натрію за дозування 1000 FTU/кг. 

• У три експериментальних раціони вводили різну кількість кальцію у формі вапняку для отримання низького, середнього або високого дефіциту кальцію. 

Таблиця. Співвідношення Са:(засвоюваний Р) в експериментальних раціонах, %

• У всі три експериментальних раціони вводили фітазу нового покоління в дозуванні 1000 FTU/кг. За результатами аналізу в експериментальних раціонах середній уміст кальцію був на 0,16; 0,19 і 0,21% нижчий, ніж у групі позитивного контролю, а засвоюваного фосфору було на 0,16% менше (рис. 1, табл.). 

Рис. 1. Засвоюваність фосфору в клубовій кишці птиці віком 41 день, %

Такий результат вказує на те, що за збільшення співвідношення Са/(засвоюваний Р) в раціоні зі зниженою поживною цінністю засвоюваність фосфору в клубовій кишці лінійно збільшується. Також за збільшення матричних значень для кальцію спостерігається зменшення конверсії корму (рис. 2). 

Рис. 2. Фітаза нового покоління в дозі 1000 FTU/кг

У групах зі співвідношенням Ca:(засвоюваний P), рівним 1,2:1 або 1,3:1, спостерігалося значне поліпшення ефективності використання корму, порівнюючи з позитивним контролем. У контексті повних матричних значень фітази нового покоління в дозуванні 1000 FTU/кг такий результат підтверджує, що фітаза змогла компенсувати недолік поживних речовин і навіть показати результат кращий, ніж у групі позитивного контролю. У цьому самому досліді спостерігалася тенденція до лінійного поліпшення конверсії енергії, тобто на 1 кг приросту витрачалося менше енергії. Таким чином, за зниження рівня кальцію зменшуються витрати енергії на підтримку рівноваги Ca:P. З цього випливає, що за збільшення матричних значень для кальцію знижується вартість корму (рис. 3). 

Рис. 3. Акстрa PHY в дозі 1000 FTU/кг

Обидва цих результати є вкрай бажаними за вирощування бройлерів. Важливо зазначити, що в період досліду не спостерігався падіж у стартерну та ростову фази вирощування, але в групі зі значно зниженою кількістю кальцію спостерігався чисельно вищий падіж у фінішну фазу. За результатами аналізу вміст кальцію у цю фазу становив 0,43%,  можливо, це занадто мало для підтримки якості кісток, хоча за показником золи великогомілкової кістки вірогідної різниці не спостерігалося. Отже, занадто високі матричні значення можуть збільшувати ризик дефіциту кальцію. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МАТРИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ДЛЯ КАЛЬЦІЮ 

Незважаючи на зростання кількості даних на користь використання показника засвоюваності кальцію у складанні раціонів, багато виробників і далі застосовують показник загального кальцію. Хоча важливість підтримки оптимального співвідношення Ca:P широко визнається, досі не вирішено питання про те, як найкраще реалізувати переваги. Проте важливо розуміти, що тут немає універсального рішення. Іншими словами, «більше» не завжди означає «краще». Занадто велике значення показника збільшення кальцію (або зменшення вмісту кальцію в раціоні) може призводити до слабкості ніг (кістяка), особливо за використання погано засвоюваного вапняку. За використання фітази матричні значення для кальцію мають залежати від складу раціону, віку та виду тварин, а також від джерела й умісту кальцію. В результаті такого аналізу можна визначити оптимальний рекомендований рівень кальцію. Пам’ятаючи про це, DuPont інвестує в дослідження для розробки рекомендацій залежно від виду, стадії життя і раціону тварин, які фахівці з годівлі зможуть використовувати для складання оптимальних раціонів і досягнення найкращої продуктивності.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВНИХ МАТРИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ 

Результати нашої безперервної програми досліджень демонструють різноманітні переваги використання повних матричних значень Акстра PHY. Було показано, що ця фітаза здатна підтримати продуктивність різними способами, порівнюючи з позитивним контролем. 

За введення Акстра PHY в дозі 600 FTU/кг у раціони несучок зі зниженим умістом поживних речовин отримували такі результати: 

• зниження вартості корму на виробництво 1 кг яйця до 0,5 євро; 

• збереження яєчної продуктивності та якості яйця; 

• збереження показника золи великогомілкової кістки; 

• поліпшення кольору жовтка. 

За введення Акстра PHY в дозі 1000 FTU/кг у раціони бройлерів: 

• зниження відносної вартості корму* на 3,5 і 3,8%; 

• збереження середньодобового приросту; 

• збереження кінцевої живої ваги; 

• збереження й поліпшення виходу тушки на 0,8%. 

За введення Акстрa PHY в дозі 1000 FTU/кг у раціони бройлерів зі зниженим умістом поживних речовин: 

• зниження відносної вартості корму* на 3,7%; 

• зниження захворюваності на пододерматит на 25,3%;

• збереження конверсії корму; • збільшення міцності кісток на 14%. * Відносна вартість корму євро/кг приросту на основі даних про вартість корму в США у 2017 році. 

ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ КОРМУ 

Хоча точне значення зниження вартості корму за використання матричних значень для фітази варіюватиме через зміну цін на ринку, принцип може бути добре продемонстрований із використанням даних про ціни на інгредієнти у ЄС у 2017 році. Фактично з боку зниження загальної вартості корму останні розрахунки є переконливим аргументом на користь використання повних матричних значень для Акстра PHY

Як ми вже переконалися, важливість підтримки оптимального співвідношення Ca:P очевидна й широко визнана. Проте ключем до повного використання всіх переваг є коригування співвідношення відповідно до індивідуальних матричних значень. З практичного погляду це означає, що добре розчинний кальцій, який міститься в надлишку, може негативно впливати на засвоюваність фосфору і ефективність фітази, але ступінь цього негативного впливу буде різним залежно від того, яка фітаза використовується в раціоні. Зазвичай ми рекомендуємо підтримувати рівень кальцію більше як 0,5% в раціонах бройлерів на відгодівлі. Крім того, використання повних матричних значень є високоефективним способом зниження виробничих витрат. 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
1
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ