Тваринництво

У кормах для тварин часто міститься надлишок кальцію, що негативно впливає на доступність фосфору та активність фітази

Корисний кальцій

Корисний кальцій

У кормах для тварин часто міститься надлишок кальцію, що негативно впливає на доступність фосфору та активність фітази. Цього можна уникнути, додавши правильну фітазу.   

Кальцій та фосфор мають вирішальне значення для зростання, формування кісток, скорочення м’язів, енергетичного метаболізму, відтворення та імунітету. Дефіцит будь-якого з цих мінералів може безпосередньо обмежувати зростання та оптимальний розвиток кісток, що в кінцевому підсумку призводить до захворюваності та смертності тварин. Щоб задовольнити потреби в кальції та фосфорі, їх додають у корми. Однак надмірне введення добавок може призвести до порушення гомеостазу та неправильного формування кісток. Розуміння механізму дії кальцію і фосфору та їх взаємозв’язку має вирішальне значення для оцінки вимог до рецептури кормів, коригування рівнів добавок та запобігання антипоживних ефектів обох мінералів. 

КАЛЬЦІЙ: ПРИХОВАНИЙ АНТИНУТРІЄНТ 

Кальцій зазвичай є мінералом із найвищою концентрацією у кормах. Його додають у великих кількостях, щоб гарантовано забезпечити задоволення мінімальних потреб у ньому, а також тому, що джерела кальцію недорогі, а його екскреція не становить загрози для довкілля. Високий рівень кальцію може знизити доступність інших поживних речовин, зокрема фосфору (у формі фітату фосфору). Кальцій сприяє зв’язуванню фітату з білками в кишківнику, включно з травними протеазами (наприклад, пепсин і трипсин), посилюючи антипоживні ефекти фітату. 

Ці білково-фітатні комплекси нерозчинні й важкодоступні як для протеолітичних ферментів, так і для фітази — фермента, що розкладає фітат в кишківнику. Отже, надлишок кальцію погіршує доступність, засвоюваність та розчинність білка, доступність фосфору. За високого вмісту кальцій також утворює нерозчинні сполуки із жирними кислотами, тим самим знижуючи перетравлюваність енергії корму та засвоєння фітату. Хоча кальцій має низьку спорідненість з фітатом, його надлишок призводить до формування в тонкому кишківнику нерозчинних комплексів кальцію з фітатом, стійких до фітази. Таким чином, фітат стає недоступним для гідролізу, а доступність пов’язаного з фітатом фосфору та кальцію значно знижується. 

НЕ ВСІ ДЖЕРЕЛА КАЛЬЦІЮ ОДНАКОВІ 

Вапняк є основним джерелом кальцію в раціоні бройлерів, іноді становлячи понад 50% всього кальцію корму. Вапняк доступний за ціною і широко  представлений на ринку, має постійну концентрацію кальцію, містить незначні, тільні включення забруднювальних речовин. Проте кислотозв’язувальна здатність вапняку збільшує pH у кишківнику, що знижує розчинність фітату та його доступність для фітази, і дає змогу кальцію утворювати нерозчинні комплекси з фітатом. Більше того, кальцій у вапняку може безпосередньо інгібувати активність фітази, конкуруючи за активні центри ферменту. 

Концентрація кальцію в кишківнику та його здатність зв’язуватися з фітатом підвищується зі збільшенням розчинності вапняку. Швидкість розчинення і, отже, засвоюваність фосфору варіюється залежно від розміру частинок: дрібніші частинки швидше розчиняються в кишківнику і, таким чином, більш негативно впливають на засвоюваність фосфору. Однак цей ефект не є лінійним, і один тільки розмір частинок не пояснює всіх варіацій у засвоюваності кальцію залежно від джерела вапняку. 

Інші чинники, такі як фізичні та хімічні характеристики породи, також можуть грати важливу роль. Щоб оцінити вплив кормового кальцію на засвоюваність фосфору та правильно скласти раціон, необхідно враховувати загальну концентрацію кальцію в кормі, а також розчинність вапняку. 

РОЛЬ ФІТАЗИ В МІНІМІЗАЦІЇ АНТИПОЖИВНОЇ ДІЇ КАЛЬЦІЮ 

Фітази зазвичай додають у корми для моногастричних тварин, щоб частково або повністю закрити потребу в неорганічному фосфорі. 

Фітази також зменшують негативний вплив надмірного додавання кальцію на засвоюваність амінокислот та фосфору. Ця здатність залежить як від чинників, пов’язаних з фітазою (таких як діапазон pH її дії та доза), так і від годування, включно з рівнями кальцію в кормі та співвідношенням кальцію та фосфору. Оскільки кальцій легше пов’язує фітат зі збільшенням pH, фітаза має обмежений час, щоб подіяти на фітат та вивільнити фосфор, перш ніж фітат стане недоступним. Швидкодійна фітаза з покращеним профілем pH може таким чином посилювати гідроліз фітату в кишківнику, швидко вивільняючи фосфор для засвоєння та знижуючи утворення нерозчинних кальцій-фітатних комплексів. Він швидко розщеплює фітат у м’язовому та залізистому шлунках, гідролізуючи його перед попаданням у тонкий кишківник, що призводить до утворення меншої кількості нерозчинних комплексів фітату кальцію. 

Фітаза Axtra® PHY показала велику здатність гідролізувати фітат у присутності кальцію, тим самим зменшуючи негативний вплив цього мінералу (рис. 1). 

Рис. 1. Гідроліз in vitro кальцій-фітатних комплексів різними фітазами через 15, 30, 60 та 120 хв інкубації за рН 2,5 з наступною преципітацією рН 6,5

Раціони, багаті на кальцій, такі як стартові раціони молодих тварин, що потребують спеціальних добавок фітази. 

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ З КАЛЬЦІЄМ 

Забезпечення найкращих результатів за використання багатих на кальцій раціонів потребує розуміння характеристик як сировини, так і ферментів, наявних у рецептурах кормів. Джерела кальцію — вапняки розрізняються за розміром частинок, розчинністю та вмістом мінералу, що є унікальними характеристиками кожного місце народження. Отже, антиживильні дії кальцію, який додають, залежатимуть від джерела кальцію та від якості обраної фітази. 

Мірою глибшого розуміння антипоживних ефектів кальцію індивідуалізовані добавки як джерела кальцію, так і фітази стають ключовою концепцією для максимального підвищення показників зростання тварин.   

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ