Тваринництво

Благополуччя поголів’я залежить від площі утримання

Комфорт для свиней

Комфорт для свиней

Благополуччя поголів’я залежить від площі утримання. 

Капітальні інвестиції в приміщення для опоросу, дорощування й відгодівлі в сучасному свинарстві становлять левову частку витрат. Тому рішення щодо того, скільки свиней утримувати у виробничих приміщеннях, має велике економічне значення. Будуючи ферму, треба не лише визначити загальну виробничу потужність, а й кількість загонів в одному приміщенні й, відповідно, чисельність свиней у них. До того ж виробник повинен ураховувати дані щодо впливу щільності поголів’я на виробничі показники тварин, особливості менеджменту та фінансові результати вирощування свиней за різних умов утримання. 

Розрахунки площі загону 

Щільність поголів’я традиційно визначають як розмір площі на голову або, коли відома площа загону, як кількість свиней на загін. У типових системах тварин утримують в одному загоні протягом кількох тижнів. У таких випадках щільність поголів’я має визначати максимальна потреба у просторі. Так, у зоні дорощування критерієм буде маса поросят на момент переведення на відгодівлю, а для відгодівлі — маса під час реалізації на забій. 

Результати численних досліджень демонструють, що брак простору негативно позначається на споживанні корму та спричиняє зниження середньодобового приросту. Причому конверсія корму не змінюється: більша щільність тварин у загоні не впливає на рівень засвоєння поживних речовин. Є припущення, що, коли свині скупчені, їх потенціал до нарощування пісного м’яса знижується, також погіршується споживання корму, а відтак і росту. 

Доведено, що кожне зменшення площі на голову на 3% призводитиме до 1% погіршення середньодобового приросту й споживання корму. У правій колонці таблиці наведено площу на голову (відгодівля, утримання на щілинній підлозі), за якої середньодобовий приріст погіршується на 5%. 

Крім того, визначаючи оптимальний розмір загону, слід ураховувати «вільний» простір. Це місце для годівлі, напування, сну, руху та випорожнень. Так, чим більша група свиней у загоні, тим, як правило, менше вільного простору. 

Врахувати ієрархію 

Розраховуючи площу загону, варто враховувати й «соціальну» ієрархію свиней. Ці тварини розпізнають своїх «товаришів» у стаді завдяки нюху. І доки розмір групи обмежено 20–25 головами, вони можуть покладатися на ці «підказки» та формувати стабільні соціальні ієрархії. Чим більша група, тим більш нестабільні тварини. Тоді 1–5 свиней — домінанти, 1–5 — найслабші тварини, а решта так і не находить свого місця в цій соціальній ієрархії. Через це часто виникають конфлікти, що призводять до агресії, травмувань і, відповідно, погіршення виробничих показників. 

Так, американські дослідники довели, що для групи в 5–30 свиней у загоні введення в стадо кожної нової тварини (навіть за достатньої площі) загрожує зниженням приросту на 2 г/доба впродовж дорощування та 1 г/доба під час відгодівлі. 

Інші дані доводять, що розміщення відлученців у великих групах (понад 100 поросят на загін) погіршує середньодобові прирости та споживання корму в перші 6–8 тижнів після переведення у цех дорощування. 

Доведено, що реакція на розмір доступного простору для свиней на дорощуванні/відгодівлі може частково залежати від того, наскільки просто тварини адаптуються до нового «колективу». Так, для поросят, які лишаються в тій самій групі від відлучення до забою, зменшення площі на голову не впливає на поведінку та виробничі показники. Водночас під час перегрупування поросят у цеху дорощування/відгодівлі спостерігають погіршення середньодобового приросту (мінус 1%, коли площа на голову зменшується на 4,5–7%). 

Погодний чинник 

Ще один чинник, який потрібно враховувати, — погода. Свині просто адаптуються до зміни температури навколишнього середовища. За холодних умов вони гуртуються і вкупі акумулюють тепло. У спекотний період, навпаки, намагаються охолодитися подалі одна від одної, потребуючи більше вільного простору. Отже, відповідно до таких поведінкових змін взимку групу свиней у загоні можна збільшити на 1–2 тварини, а влітку — зменшити на таку саму кількість, якщо система утримання дає змогу це зробити. 

Збільшення площі утримання на голову не завжди гарантує кращий прибуток, бо зростають витрати. Тому, будуючи виробниче приміщення, треба розраховувати оптимальну площу загону й кількість свиней у ньому відповідно до норм добробуту, звісно, не забуваючи про фінансову ефективність виробництва свинини. 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ