Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Каса потребує дисципліни

Каса потребує дисципліни

Які порушення у підприємців найчастіше виявляють податкові інспектори.

  

Правильне оформлення касових операцій важливе не лише для внутрішнього обліку готівки підприємств, а й тому, що за порушення норм регулювання обігу готівки передбачено колосальні штрафні санкції (п’я тикратний розмір виявленої не оприбуткованої готівки).

 

Можливо саме значні штрафи спонукають податкових інспекторів приділяти таку увагу касовій дисципліні підприємств і проводити дедалі більше фактичних перевірок за цим напрямом.

 

Які ж найчастіші порушення виявляють інспектори та чи справді такі дії підприємств підпадають під поняття «порушення касової дисципліни»?

 

РРО та касова книга

 

Кожне підприємство, що здійснює розрахунки у сфері торгівлі за готівку, має використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО) у здійсненні таких розрахунків зі споживачами. Певні винятки із цього правила передбачені Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» — наприклад, ФОП з оборотом до 1 млн грн має право не користуватися РРО.

 

Крім того, положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою НБУ №637 (далі — Положення №637) передбачено, кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій із готівкою в національній валюті.

 

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, що проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами й веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 Положення №637, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

 

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

 

Тобто, виходячи із положень закону та Положення №637, фактично на підприємство покладається обов’язок вести касову книгу й оформлювати операції касовими ордерами та паралельно мати РРО для фіксації розрахункових операцій.

 

Якщо йдеться про велику мережу магазинів, більшість із яких є відокремленими підрозділами підприємства, то ведення такого документообороту може бути досить складно для бухгалтера підприємства. Тому постає запитання, чи можуть такі відокремлені підрозділи не вести касову книгу, а оформлювати операції тільки через РРО.

 

І найголовніше, чи не призведуть такі дії до визнання готівки в касі підприємства неоприбуткованою?

 

Насправді — так, можуть призвести. Це прямо прописано у п. 4.2. Положення: відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть.

 

Найголовніше — обрати певний вид оприбуткування готівкових коштів, який дозволено Положенням №637. Підприємство зобов’язане вести касову книгу й оприбутковувати готівку на підставі прибуткових касових ордерів. Натомість відокремлений підрозділ має право не вести касову книгу, а оприбуткування готівки може здійснюватися на підставі фіскальних звітних чеків РРО.

 

Якщо під час візиту податківців з’ясовується, що вони мають іншу думку, зверніть їхню увагу на судову практику із цього питання. Наприклад, Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ) в Ухвалі від 12.04.2017 по справі №820/1094/16 зазначає, що «порядок оприбуткування коштів поставлено в пряму залежність від обраного суб’єктом господарювання та законодавчо дозволеного способу розрахунків, як наслідок, ті господарчі суб’єкти, що проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами використовують касову книгу. Застосування суб’єктом господарювання РРО або використання РК зумовлює обов’язок ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО). Насамкінець ті, що при проведенні операцій з приймання (видачі) готівки не застосовують, ані РРО та РК, ані касові ордери, використовують книгу обліку».

 

Видача розмінної монети на каси

 

Перед початком робочого дня в касі магазину має бути готівка для здійснення розрахунків із першими покупцями. Дуже важливим є правильне оформлення видачі розмінної монети в касу підприємства та його відокремлених підрозділів для уникнення непорозуміння з податківцями.

 

Якщо йдеться про відокремлений підрозділ, що не веде касову книгу, то слід звернутися до положень Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари, які затверджено наказом Мінфіну №547.

 

Відповідно до п. 6 розділу ІІІ Порядку №547, унесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків мають реєструватися через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій.

 

Крім того, операцію «службове внесення» застосовують для реєстрації суми готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, яка відбувається після виконання Z-звіту.

 

Якщо говорити про підприємство, що веде касову книгу, то видача розмінної монети має обов’язково оформлюватися касовими ордерами.

 

Трапляються випадки, коли відокремлений підрозділ веде касову книгу й використовує прибуткові та видаткові касові ордери за власним бажанням. У такому разі видача розмінної монети має оформлюватися із застосуванням касових ордерів.

 

Здача коштів інкасаторам

 

Обов’язок підприємства — передавати грошові кошти до банківських установ, зокрема через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів, передбачений п. 2.8. Положення №647. Водночас не кожне підприємство має можливість здавати виручку в банк кожного дня. Що ж робити з готівкою, яка вже оприбуткована, але ще не здана в банк? Проблема полягає у тому, що більшість підприємств зберігають таку виручку в сейфі або в касі підприємства до моменту здачі інкасаторам.

 

Відповідно до п. 13 ст. 3 Закону про РРО, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій.

 

Зазначеним положенням користуються контрольні органи під час проведення перевірок. Зокрема, в разі виявлення у підприємства неінкасованих коштів, контрольні органи стверджуватимуть про невідповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій.

 

Про це свідчить численна судова практика: Ухвала ВАСУ від 22.10.2014 по справі №2а-191/10/2670, Ухвала ВАСУ від 27.02.2014 по справі №2а-534/10/13/0170.

 

Яким же чином і де потрібно зберігати кошти до здачі інкасаторам, щоб уникнути проблем із податковою?

 

Найкращим способом уникнення зазначеного ризику є здійснення операції «службове внесення» на РРО або за допомогою касових ордерів у разі ведення касової книги.

 

Іншим варіантом уникнення зазначеного ризику, який є менш ефективним, є доведення у разі виникнення спору, що кошти, які не були інкасовані в попередній день, знаходяться не в місці проведення розрахунків.

 

Відповідно до ст. 2 Закону Про РРО місце проведення розрахунків — місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані товари (надані послуги) й зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

 

Як свідчить судова практика, довести зазначене доволі складно. Зазвичай це має бути окреме приміщення із сейфом, визначене внутрішніми документами на підприємстві як таке, що не є місцем проведення розрахунків. Наприклад, Ухвала ВАСУ від 27.02.2014 по справі №2а-534/10/13/0170, Ухвала ВАСУ від 07.06.2012 по справі №К-20701/10-С.

 

З огляду на судову практику, доказами відсутності порушень з боку підприємства будуть такі документи:

 

1. Застосування операцій «службове внесення» та «службова видача» для видачі й унесення готівки в касу підприємства.

 

2. Друк фіскального звіту й контрольних стрічок, у яких мають бути відображені зазначені операції.

 

3. КОРО підприємства, у якій також мають бути відображені зазначені операції.

 

4. Зберігання грошових коштів, що будуть передані на інкасацію в окремих сейфах в окремих кімнатах.

 

5. Наказ по підприємству, у якому буде передбачено, що сейфи в магазині не вважаються «місцем проведення розрахунків», а також передбачено, що у зв’язку з неможливістю зберігання всієї суми готівкових грошових коштів від реалізації в грошовому ящику реєстратора розрахункових операцій, дозволяється зберігання в сейфі готівкових грошових коштів, виведених із РРО операцією «службова видача» й оприбуткованих за допомогою РРО до моменту їх інкасації в банк або за допомогою касових ордерів.

 

 

Ірина Кальницька, старший юрист Golaw

газета “АгроМаркет”, липень 2017 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали