Агрономія
Головне:
Агрономія

Фунгіциди на сої

The Ukrainian Farmer
Джерело:
The Ukrainian Farmer
Поділитись:
Фунгіциди на сої

Досліджено ефективність кількох фунгіцидів проти хвороб сої.

 

Останніми роками в Україні відбувається динамічне зростання посівних площ сої. Відповідно, збільшується частка цієї культури в сівозміні. У деяких господарствах соя вирощується в монокультурі або їй належить у структурі понад 50%. Водночас зростає інфекційне навантаження багатьох фітопатогенів, що може спричиняти спалахи низки хвороб. Учені зазначають, що втрати врожаю від ураження рослин різними збудниками хвороб можуть сягати 15–30%.

Як показує досвід, найвища ефективність фунгіцидів проявляється саме за умов своєчасного прогнозування появи хвороб і превентивного нанесення препарату на рослини. Застосування фунгіцидів на сої дозволяє суттєво знизити втрати врожаю культури.

За результатами наших досліджень, перші ознаки ураження посівів сої хворобами проявлялись у фазу бутонізації — початку цвітіння, а найбільший рівень їх розвитку припадав на фази утворення бобів і початку їх достигання.

У роки досліджень (2013–2014) в умовах Центрального Лісостепу України серед хвороб сої на сортах Медісон і Моравія найбільший розвиток мав альтернаріоз. Це здебільшого пов’язано з переважанням сухої спекотної погоди з нерівномірним випаданням опадів в період вегетації. Уже у фазу утворення бобів поширення альтернаріозу становило 100%, а ступінь розвитку на сорті Моравія — 17,5–38,0%, на сорті Медісон — 4,8–52%. Найменшим рівнем ураження характеризувався фузаріоз: розвиток хвороби не перевищував 5,2–21,5%. Ураження рослин сої пероноспорозом спостерігали в усі роки досліджень, ступінь ураження на сорті Моравія становив 6,8–12,5%, на сорті Медісон — 16,0–28,0%.

Обробку рослин сої фунгіцидами проводили двічі за сезон: у фази цвітіння (R1 — R2 ) й утворення бобів (R3 — R4). В дослідах використовували препарати з різними діючими речовинами та різним механізмом дії: на основі стробілуринів і триазолів, а саме Абакус мк. е. (піраклостробін, 62,5 + епоксиконазол, 62,5), Амістар Екстра 280 SC, к. с. (азоксістробін, 200 + ципроконазол, 80), Аканто Плюс 28 к.с. (пікоксистробін, 200 г/л і ципроконазол, 80 г/л), Коронет 300 SC, к. с. (трифлоксистробін, 100 г/л +тебуконазол, 200 г/л), а також препарати Імпакт К, к. с. (флутріафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л) з групи триазолів і бензимідазолів та Косайд 2000 в. г. (гідроксид міді, 350 г/кг) з групи мідьвмісних препаратів.

Практично всі досліджувані препарати суттєво обмежували ураження сої хворобами. Розвиток пероноспорозу в дослідних варіантах був у чотири рази нижчим, як порівняти з контролем в середньому по фунгіцидах. Ураження бактеріозом й альтернаріозом фунгіциди обмежували в середньому вдвічі.

Як видно з наведених даних у таблиці, найбільшою мірою фунгіциди обмежували розвиток пероноспорозу сої, збудник якого належить до облігатних, тобто справжніх паразитів. Препарати системної дія найкраще забезпечили блокування розповсюдження збудника по міжклітинниках рослини, захищаючи її від ураження.

Досить ефективно досліджувані фунгіциди обмежували також розвиток фузаріозного в’янення, яке було спостережено на сорті Медісон. Технічна ефективність фунгіцидів проти цієї хвороби становила в середньому 60,4–77,5%.

Дещо нижча технічна ефективність фунгіцидів була проти альтернаріозу, збудник якого належить до некротрофних факультативних паразитів, і бактеріозу. Проти альтернаріозу сої на сорті Моравія, де розвиток хвороби становив в середньому за вегетаційний період 26,0%, технічна ефективність фунгіцидів була на рівні 48,8–57,3%. На сорті Медісон розвиток альтернаріозу становив в середньому 42,0%, а технічна ефективність фунгіцидів — на рівні 27,1–34,2%.

Бактеріальний опік, що проявився на сорті Моравія, фунгіциди стримували в середньому на 44,3–60,8%.
Обробки фунгіцидами сприяли підвищенню врожайності сої.

 

Таблиця. Ефективність фунгіцидів проти хвороб сої

(ДП «Експериментальна база “Олександрія” Білоцерківського району Київської області, 2013–2014 рр.)

 

Варіант досліду

Технічна ефективність,%

Урожайність

пероноспороз

альтернаріоз

бактеріоз

  т/га     

% до

контролю

сорт Моравія

Контроль (без препаратів)

9,0*

26,0*

18,5*

4,2

Абакус мк. е., 1,75 л/га

75,5

57,3

44,3

5,6

133,3

Амістар Екстра 280 SC, к. с., 0,75 л/га

72,2

48,8

44,7

5,3

126,2

Імпакт К, к. с., 0,8 л/га

73,1

56,2

48,1

5,6

133,3

Коронет 300 SC, к. с., 0,8 л/га

70,2

54,8

47,5

5,3

126,2

Косайд 2000 в. г., 2,5 кг/га

67,2

53,4

60,8

5,4

128,6

НІР 05

0,9

сорт Медісон

пероноспороз

альтернаріоз

фузаріозне

в’янення

    т/га    

% до

контролю

Контроль (без препаратів)

24,0*

42,0*

10,6*

4,5

Абакус мк.е., 1,75 л/га

73,3

34,2

75,7

5,7

126,7

Аканто Плюс 28 к. с., 0,75 л/га

78,7

30,2

77,5

5,8

128,9

Амістар Екстра 280 SC, к. с., 0,75 л/га

65,8

28,7

64,2

5,6

124,4

Імпакт К, к. с. ,0,8 л/га

71

28,7

60,4

5,6

124,4

Коронет 300 SC, к. с., 0,8 л/га

70,4

27,1

71,7

5,3

117,8

НІР 05

0,82

* розвиток хвороби в середньому за вегетаційний період, %

 

 

 

Валентина Сергієнко, канд. с.-г. наук,
Оксана Шита, завідувач лабораторії,
Інститут захисту рослин НААН

журнал “The Ukrainian Farmer”, березень 2016 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
 

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
3
Статті з журналу:
Джерело:
The Ukrainian Farmer