Агрономія

У посівах зернових поширено близько 40 видів бур’янів різних біологічних груп і класів

Фаместра® – коли у бур’янів зв’язані руки

Фаместра® – коли у бур’янів зв’язані руки

Ступінь шкідливості бур’янів великою мірою залежить від їх видового складу, щільності на одиниці площі, фази розвитку й погодних умов. Під час гострої посухи через вищу пристосованість бур’янів до несприятливих умов середовища культурні рослини різко втрачають свою продуктивність.  

У посівах зернових поширено близько 40 видів бур’янів різних біологічних груп і класів. Багаторічні коренепаросткові бур’яни представлено п’ятьма видами: осот рожевий, берізка польова, молокан татарський, молочай лозний, осот жовтий польовий. Невелику кількість становлять ярі ранні бур’яни, із них дуже поширені гірчак (фалопія) березковидний, рутка лікарська, гірчиця польова. Серед ярих пізніх бур’янів найбільшу шкоду посівам завдають лобода біла, мишії, щириці. Також одразу з відновленням вегетації починають конкурувати зимуючі капустяні й інші види, серед них талабан польовий, грицики звичайні, сухоребрики, кучерявець Софії. Також через насиченість сівозмін соняшником і ріпаком та їх використання як попередник падалиця соняшнику (особливо стійка до Експрес™ 75 вг та імі) та падалиця ріпаку теж можуть становити значну конкуренцію посівам. За даними дослідів, проведених у США, 24 шт./м² рослин падалиці соняшнику, що не проконтрольовані до фази появи прапорцевого листка сприяють зниженню врожайності пшениці на 22%.

Дія Фаместра® (25гга) на підмареник чіпкий. П’ять днів після обробки. Львівська обл., травень, 2021

Також деякі види бур’янів можуть проростати і восени, і навесні, наприклад, підмареник чіпкий.

Підмареник через свої біологічні особливості є одним із видів, що найбільше конкурє із зерновими. Наявність у посіві вже 2 шт./м² рослин підмаренику чіпкого знижують урожайність пшениці на 5%, а 100 шт./м² рослин підмаренику чіпкого знижують урожайність уже на 40%. Крім того, якщо посів засмічено підмареником чіпким, це дуже ускладнює збирання культури, що тягне фінансові втрати. Тому проблема забур’яненості посівів усіх сільськогосподарських культур завжди буде актуальною. 

Дія на падалицю соняшнику Експрес. Десять днів після обробки

Ми, як співробітники компанії FMC, можемо з радістю декларувати, що під технологію вирощування соняшнику, стійкого до Експрес™ 75 вг, з кожним роком відводять усе більші площі, і станом на 2021 рік вони становили близько 1,2 млн гектарів. Однак здебільшого соняшник виступає попередником для озимих зернових культур, і навесні ми отримуємо сходи стійкої до Експрес™ 75 вг падалиці соняшнику. Проте компанія FMC може запропонувати рішення для усунення і цієї проблеми — гербіцид Фаместра®! 

Отже: 

Діючі речовини гербіциду Фаместра® належать до групи АЛС інгібіторів: 

• Флорасулам 200 г/кг — триазолпіримідини, група B2 за FRAC; 

• Трибенурон-метил 600 г/кг — сульфонілсечовини, група B2 за FRAC; 

Саме флорасулам є ключем до контролю стійкої падалиці соняшнику та підмаренику. Залежно від гектарної норми доза флорасуламу на 1 га становить від 5 до 6 г (що вище ніж в інших продуктах з умістом флорасуламу). Завдяки такому співвідношенню навіть у нормі 25 г/га гербіциду Фаместра® забезпечується надійний контроль падалиці соняшнику. А підмареник тепер контролюється до фази 14 кілець! Трибенурон-метил добре відома за препаратами Калібр®, Гранстар® Голд, Експрес™ 75 в. г. діюча речовина групи сульфонілсечовин із широким спектром дії на більшість видів, що можуть засмічувати зернові. Але саме комбінація флорасуламу і трибенурон-метилу в гербіциді Фаместра® забезпечують розширений спектр дії та її підсилення на найшкідливіші види бур’янів. 

Норма застосування Фаместра® становить 25–30 г/га + ПАР Тренд™ 90 0,25– 0,3 л/га,. починаючи з фази 3 листки пшениці та ячменю. Продукт ефективний уже від +8 °С (саме через флорасулам у складі, який вимагає вищих температур для якісної роботи, ніж трибенуронметил, що працює уже від + 5 ˚С). Видимі симптоми з’являються через 3–4 дні після внесення гербіциду, а повна загибель бур’янів настає через 15–25 днів 

Проникаючи в бур’ян, діючі речовини Фаместра® легко поглинаються й переносяться як по ксилемі, так і по флоемі до місць дії в точках росту. Вони пригнічують ацетолактатсинтазу — ключовий фермент у синтезі амінокислот із розгалуженим ланцюгом — ізолейцину, лейцину та валіну. Клітини бур’янів у точках росту втрачають можливість до ділення, внаслідок чого припиняється ріст бур’янів, і вони не створюють конкуренцію культурній рослині. 

Дія Фаместра® (25гга) на мак дикий. П’ять днів після обробки. Львівська обл., травень, 2021

Найкраща дія препарату Фаместра® досягається за обробки дводольних бур’янів на ранніх стадіях їх розвитку: однорічних у фазах 2–6 листків, багаторічних — у фазах розетки до початку стеблування. Мінімальна норма препарату застосовується, якщо в посіві переважають однорічні дводольні бур’яни на ранніх стадіях розвитку (2–6 листків). Якщо ж обробка направлена проти перерослих чи багаторічних бур’янів, то варто використовувати максимальні норми Фаместра®, і бажано використовувати максимальні норми витрати робочого розчину (300 л/га) для кращого покриття цільових об’єктів. 

Вагомою перевагою Фаместра® за потужний контроль падалиці ріпаку, соняшнику ІМІ, стійкого до Експрес®, підмареннику чіпкого (зокрема перерослого). До інших переваг можна залічити: 

• Контроль широкого спектра дводольних бур’янів (видів лободи, щириці, гірчаків, маків, капустяних видів й ін.), види осотів включно. 

• Контроль інших проблемних бур’янів на ранніх фазах розвитку — фіалки польової, сокирок польових, рутки лікарської й ін. 

• Висока біологічна ефективність проти бур’янів, стійких до 2,4Д та МЦПА. 

• Висока селективність до культурних рослин. Широке технологічне вікно у строках застосування. Можливість застосування у широкому діапазоні температур повітря і вологості. Застосування у всіх типах сівозмін без обмежень. 

Низька норма витрати препарату на гектар. 

Працюючи з препаратом, обов’язково потрібно дотримуватись регламентів застосування та рекомендацій, а саме: 

• Не рекомендується вносити гербіцид Фаместра® як компонент багатокомпонентних бакових сумішей (3 і більше різних продуктів), а також не рекомендується вносити в сумішах із фосфорорганічними інсектицидами (інтервал має становити 7–14 днів). Не можна вносити за дуже високих (понад +25 °С) і низьких (нижчих за +8 °С) температур і коли рослини перебувають у стресі 

• Обов’язково використовувати з ПАР Тренд™ 90 у нормі 0,25–0,3 л/га. Опади, що пройшли через 2 години після застосування, не знижують ефективність препарату. 

Компанія «ФМС Україна» має у своєму портфоліо гербіциди для розв’язання майже всіх ситуацій із забур’яненістю зернових культур без шкідливого впливу на культурні рослини та ризику обмеження сівозміни. 

Володимир Салієнко

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ