Овочі-Ягоди-Сад

Застосування біологічних препаратів для підвищення родючості ґрунтів у садівництві

Добре функціонує коріння – буде врожай!

Добре функціонує коріння – буде врожай!

Останнім часом доволі популярним напрямом у застосуванні біологічних препаратів є використання їх для підвищення родючості ґрунтів. Не є винятком і садівництво

Враховуючи той факт, що багаторічні садові насадження ростуть на одному місці кілька років і навіть кілька десятків років, актуальним є збереження родючості у кореневмісному шарі ґрунту.

У сучасному садівництві існує проблема ґрунтовтоми внаслідок накопичення шкодочинних патогенних організмів на фоні низького коефіцієнту засвоєння елементів живлення з мінеральних добрив. Корисні мікроорганізми ґрунту відіграють важливу роль у процесі обміну, рухомості та доступності елементів живлення для рослини. За використання інтенсивних технологій внаслідок застосування ґрунтових інсектицидів та гербіцидів ці мікроорганізми витісняються з ґрунту або ж повністю знищуються. Відповідно, порушується оптимальний агробіоценоз. Як наслідок, рослина пригнічується шкідливою мікрофлорою та високими концентраціями важко засвоюваних елементів живлення в ґрунтовому розчині.

Окрім цього, типовий для промислового саду монокультурний характер вирощування багаторічних насаджень створює постійно високий інфекційний фон, що призводить до погіршення загального фітосанітарного стану плодових насаджень. Звісно, основний запас фітопатогенних організмів накопичується в ґрунті. Тому особливо важливим є постійне оздоровлення ґрунтового біоценозу.

РОЗРОБКА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Фахівцями компанії БТУ-ЦЕНТР розроблена, випробувана та впроваджена у виробничих насадженнях програма «Родючий ґрунт», у якій передбачено застосування двох або трьох мікробіологічних препаратів з метою створення оптимальних умов для розвитку кореневої системи.

Ефективність застосування цієї програми в садівництві залежить від багатьох факторів. Вона ґрунтується на результатах агрохімічного і фітосанітарного (фітопатологічного) обстеження ґрунту. На їх основі розробляється комплекс заходів щодо створення оптимальних умов для росту і діяльності кореневої системи рослин. Використання біологічних препаратів відповідно до програми «Родючий ґрунт» розпочинається при підготовці ділянок до створення саду.

ПІДГОТОВКА ДІЛЯНОК ДО СТВОРЕННЯ САДУ

Для обеззараження ґрунту від патогенних організмів використовується комплексний ґрунтовий біофунгіцид МІКОХЕЛП® (до 2 л/га), до складу якого входять cапрофітні гриби-антагоністи роду Trichoderma, живі клітини бактерій Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, біологічно-активні продукти життєдіяльності мікроорганізмів-продуцентів. Гриби-антагоністи препарату пригнічують розвиток таких фітопатогенів, як: Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, Verticillium, Sclerotinia, Fuzarium та інші, що викликають кореневу, стеблову та плодову гниль; здійснюють лікування та профілактику грибних і бактеріальних хвороб.

Рис. 1. Кількість грибів у зразках ґрунту станом на 10.10.2017 р., (0–20 см), % від загальної кількості

Якщо ділянка, що готується під сад, має значний рослинний покрив, під час її підготовки слід використовувати біологічний препарат ЕКОСТЕРН® (до 2 л/га). У своєму складі він містить гриби та бактерії, які прискорюють розкладання рослинних решток, антагоністи патогенних мікроорганізмів, живі клітини бактерій Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus та гриби Trichoderma lignorum, Trichoderma viride. Внесення цього препарату дозволяє збільшити біологічну активність ґрунту, оздоровити ґрунт та запобігти його деградації.

Рис. 2. Кількість грибів у зразках ґрунту станом на 10.10.2017 р. (20–40 см), % від загальної кількості

За відсутності рослинного покриву, якщо ділянка вже оброблена, разом із біофунгіцидом МІКОХЕЛП® для поліпшення агрохімічних показників ґрунту ви корис – товується ґрунтове біодобриво ГРАУНДФІКС® (до 5 л/ га). Воно містить живі клітини бактерій Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa, іншу корисну мікрофлору (молочнокислі бактерії, продуценти ферментів); вітаміни, фітогормони, амінокислоти та інші фізіологічно-активні речовини. Внесення пре парату підвищує доступність і рухомість у ґрун ті фосфору і обмінного калію, а також збільшує кіль кість різних форм азоту; підвищує коефіцієнт використання поживних елементів з добрив у 1,2–1,5 раза; збільшує біологічну активність ґрунту, оздоровлює, запобігає його деградації та підвищує стресостійкість рослин.

Внесення біологічних препаратів за програмою «Родючий ґрунт» проводиться суцільно на всю площу, яка готується під сад, із обов’язковим подальшим загортанням у ґрунт.

ОБРОБКА ҐРУНТУ В ІСНУЮЧИХ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ

У вже існуючих багаторічних насадженнях як плодових дерев, так і ягідних рослин за наявності системи крапельного зрошення внесення вище зазначених біологічних препаратів проводиться системно впродовж вегетаційного періоду. Згідно з програмою «Жива крапля», яка можлива лише за наявності фертигаційних вузлів, у першій половині вегетації вносяться біологічні препарати МІКОХЕЛП® у нормі 2–3 л/га та ГРАУНДФІКС® (4–5 л/га). У другій половині вегетації, календарно це припадає на серпень –– початок вересня, разом із поливною водою вносять почергово МІКОХЕЛП® (2 л/га) та ЕКОСТЕРН® (2 л/га).

Для посилення фунгіцидної та рістстимулюючої діяльності мікрофлори ґрунту за рахунок інтродукції корисних мікроорганізмів та прискорення надходження в рослину поживних речовин рекомендуємо застосовувати впродовж усього вегетаційного періоду комплексне добриво на основі гумату калію ГУМІФРЕНД®. Цей препарат значно посилює дію інших препаратів завдяки вмісту калійних солей гумінових та фульвових кислот, а також комплексу мікроорганізмів: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. рhosphaticum, Bacillus muciloginosus, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa. Крім того, до складу ГУМІФРЕНД® входять БАР (амінокислоти, пептиди); янтарна (бурштинова) кислота; поліетиленгліколь; мікроелементи (сірка, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден, кобальт).

ЩО МАЄМО В РЕЗУЛЬТАТІ?

Результати лабораторних та виробничих досліджень показують, що використання біологічних препаратів позитивно впливає на фітопатологічний та агрохімічний стан ґрунту. Так, за фертигації в кореневмісному шарі відзначене поліпшення агрохімічних властивостей ґрунту, а саме: збільшення частки органічної маси та рухомих форм фосфору і калію за дії внесених препаратів (таблиця 1).

Таблиця 1. Вплив біологічних препаратів на агрохімічні показники ґрунту в насадженні малини, мг/кг

Варіант та шар ґрунтуЛужногідролізований азотРухомий фосфорОбмінний калій
Фертигація 0–20 см85,4288,870,0
Контроль 0–20 см72,862,558,8
Фертигація 20–40 см72,896,362,5
Контроль 20–40 см58,860,055,0

Володимир Сіленко, канд. с.-г. наук, керівник експертного відділу БТУ-ЦЕНТР

www.btu-center.com

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ