Тваринництво

Застосування мультиензимної кормової добавки на відгодівлі бройлерів допомагає досягти високих показників продуктивності птиці

Добавка, що працює

Добавка, що працює

Застосування мультиензимної кормової добавки на відгодівлі бройлерів допомагає досягти високих показників продуктивності птиці.  

Ферментні кормові добавки широко використовують у годівлі різних видів продуктивних тварин. Їхнє використання у бройлерному птахівництві є однією з необхідних умов для досягнення цільових показників продуктивності. Спільно з науково-дослідними інститутами Австралії компанія Bioproton розробила мультиензимний комплекс Натузим. Цю добавку створено, щоб допомогти фахівцям годівлі розв’язати проблему комбінованого використання декількох ферментів у межах одного раціону, поліпшити показники продуктивності й здоров’я бройлерів, фізіологія яких порушена через інтенсивний ріст м’язової маси. 

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕРМЕНТНОЇ ДОБАВКИ 

Натузим — перша добавка, яку розробила компанія «Біопротон». На її створення пішло дев’ять років — від заснування компанії в 1984 році й до моменту запуску виробничої лінії в Австралії в 1993 році. У той час на ринку ще не було мультиензимних кормових добавок. У годівлі птиці використовували моноферменти на основі різних сполук підкласу глікозидази (ксиланазу, целюлазу, β-глюканазу) і фітазу

Натузим — це мультифермент. Він складається з шести ферментів трьох підкласів: глікозидази (ксиланаза, целюлаза, β-глюканаза і α-амілаза), фосфатази (фітаза) і протеази (протеаза в діапазоні кислотно-лужної). Добавка не є сумішшю готових ферментних препаратів, а отримана із сировини, виділеної рекомбінантними штамами грибів (Aspergillus niger, Trichoderma reesei) і бактерій (Bacillus subtilis) Bioproton. Добавка термостабільна і підходить для гранулювання кормів. Її випускають у трьох варіантах: Натузим, Натузим 50 і Натузим W50. 

Комплексний склад добавки передбачає наявність усіх видів ферментів, виявлених у складі добавки, у кожній частинці порошку (мікрогранулят). Це забезпечує рівномірність впливу компонентів Натузиму на субстрати корму та синергізм їх дії. 

Рис. Варіант класифікації ферментних кормових добавок за складом та дією

ПОВНОЦІННЕ ЗАМІЩЕННЯ ФЕРМЕНТІВ 

Більшість ферментів на ринку кормових добавок України є моноферментами, тобто діють тільки на один вид субстрату. Цього недостатньо, коли йдеться про використання інгредієнтів з високим умістом різних важкоперетравних сполук і антипоживних чинників. Ще на початку промислового застосування ферментів у годівлі було виявлено, що поєднання ензимів різного типу та застосування комплексних препаратів є ефективнішим. Тому в рецепти почали додавати одразу два або три ензимні добавки (табл. 1). 

Таблиця 1. Варіанти поєднань ферментних добавок і заміщення на Натузим

Незважаючи на те, що виробники переконують споживачів у тому, що кормова добавка поєднується з усіма компонентами корму і з іншими кормовими добавками, поєднання ферментних препаратів є актуальною проблемою для складників раціону. По-перше, невідомо, як поводять себе ферменти, отримані від різних штамів-продуцентів. Це може бути пригнічення роботи іншого  ферменту або навіть руйнуванням його, якщо йдеться про застосування протеази. По-друге, виникає проблема використання кількох матриць під час розрахунку впливу добавок на показники поживності корму. Оскільки зазвичай матриці дублюють одна одну за впливом на рівень обмінної енергії, доводиться враховувати вплив тільки однієї добавки на параметр. Такий підхід є ризикованим щодо порушення енергопротеїнового балансу. За використання добавки Натузим реформулювання раціону проводять з однієї єдиної матриці, в якій ураховано вплив усіх ферментів у складі композиції. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ НАТУЗИМУ 

За зовнішнім виглядом кормова добавка «Натузим» є мікрогранульованим порошком білого із сірим відтінком кольору. Ферменти захищені оболонкою з карбонату кальцію за аналогією з лікарськими препаратами у формі таблеток. Таким чином, до попадання в кисле середовище м’язового шлунка добавка не впливає на компоненти корму (фото). 

Фото. Схема роботи Натузиму в організмі птиці

Після руйнування захисної оболонки кожен фермент «сідає» на свій тип субстрату і руйнує його. На відміну від хибної думки, ферменти, що беруть участь у порожнинному (позаклітинному) харчовому процесі, не потребують активації коферментами і не є катіонзалежними (металзалежними). Ефективність їхньої дії зумовлена концентрацією самого ферменту, субстрату, а також pH і температури середовища. Негативний вплив на роботу ферментів можуть надавати білкові інгібітори жита, пшениці та сої. 

Кожна ферментна добавка Натузим виконує свою функцію, але послідовність їх дії зумовлена ступенем доступності субстратів (табл. 2). 

Таблиця 2. Робота ферментів у складі кормової добавки Натузим

Фото. Схема роботи Натузиму в організмі птиці

Велика частина харчових речовин корму закладена всередині рослинних клітин зернових і бобових культур. Їхня доступність підвищується мірою просування корму шлунково-кишковим трактом птиці. Як було написано раніше, одним із чинників ефективної роботи ферменту є наявність субстрату, а точніше, його доступність. Не зруйнувавши клітинну стінку, важко отримати високий результат від застосування фітази та витягти енергію крохмалю. Оскільки клітинна стінка утворена одразу кількома видами рослинних волокон, необхідно використовувати комплекс ферментів для її максимального руйнування. Натузим діє на три основні компоненти клітковини: арабіноксилани, целюлозу і β-глюкани, тим самим підвищує доступність фітатів і крохмалю для фітази і α-амілази відповідно. Не менш важливе поєднання фітаза —протеаза, оскільки фітати здатні утримувати молекули білків, знижуючи тим самим засвоюваність амінокислот. Гіпотетично, мікроі макроелементи, вивільнені, під впливом добавок Натузим можуть утворювати хелатні комплекси, в яких амінокислоти виступають як ліганд. Це дасть змогу посилити мінеральний обмін і збільшити швидкість формування скелета в курчат-бройлерів. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОБАВКИ НА ПТИЦЮ 

Натузим — один із найбільше вивчених кормових ферментів. За час його появи на ринку було проведено кілька десятків дослідів для вивчення впливу добавки на фізіологію, морфологію та зоотехнічні показники м’ясної птиці. 

В’язкість хімусу, що підвищується під дією розчинних некрохмальних полісахаридів, погіршує засвоєння поживних речовин. Знижується швидкість просування корму в кишківник і засвоєння живильних речовин, погіршується перемішування харчових ферментів із живильними речовинами субстрату, підвищується секреція ендогенних ферментів, порушується баланс мікрофлори. Усе це призводить до порушення здоров’я та зниження ефективності вирощування птиці. Встановлено, що застосування добавки Натузим дає змогу знизити в’язкість хімусу до 21-го дня життя курчат-бройлерів на 10,9−21,4 % (P < 0,05) залежно від раціону годівлі (табл. 3). 

Таблиця 3. В’язкість хімусу клубової кишки, мПа·с

У цьому дослідженні було відзначено поліпшення показників вирощування птиці, отримане згодовуванням корму з добавкою Натузим. Кінцева жива маса (42 дні) курчат з дослідних груп була вищою, ніж у контролі, на 11,9−13,1% (P < 0,05), а конверсія корму знизилася на ок(P < 0,05). 

У нещодавно проведеному дослідженні вчені з Університету Квінсленду (Австралія) з’ясували, що застосування Натузиму у підвійній дозі 700 г/т, позитивно впливає на морфологію кишківника курчат-бройлерів, засвоюваність поживних речовин і підтримку різноманітності кишкової мікрофлори. Також було встановлено, що Натузим поліпшив засвоюваність азоту корму у курчат до 42 добового віку на 9,5% (p < 0,05). Раціони містили пшеницю — 45,0%, кукурудзу — 21,0%, соєвий шрот — 23,8%, соєву олію — 5,8% (Madigan-Stretton J. et al., 2021). Ці результати узгоджуються з дослідженнями 2021 року, в яких додавання Натузиму дозуванням 350 г/т підвищило рівень сирого протеїну в раціонах до 70,9–84,1% залежно від фази годівлі. Максимальний результат — 84,1% спостерігали на фінішній відгодівлі, коли корм містив пшеницю (30,0%), кукурудзу (18,0), горох (15,0), макуху соняшникову (9,15), сою повножирову СП 34% (7,0), ячмінь (6,0%) тощо. 

Внаслідок використання Натузиму у годівлі бройлерів можна істотно збільшити частку джерела сирого протеїну, що важко перетравлюється в кормах, тим самим знизити витрати на вирощування. Дослідження, проведені в 2020 році, показали, що додавання добавки Натузим до раціонів з 30% арахісового шроту (17,90−21,16% СП; 5,29−21,50% СК) дозуванням 250 г/т дає змогу знизити конверсію корму (0−30 днів) на 9,3% (p < 0,05). 

Більш рання робота з вивчення впливу Натузим на фізіологію та продуктивність курчат-бройлерів виявила, що додавання добавки до раціону на основі кукурудзи (60,57%), соєвого шроту 46% СП (18,0%) ріпакового шроту (12, 0%) тощо дозуванням 350 г/т дає змогу збільшити частку ріпакового шроту в ростовому раціоні з 6,0 до 12,0% зі збереженням високих виробничих показників. 

Результати досліджень, проведених в Україні, показали, що використання ферментного препарату «Натузим» у годівлі перепелів м’ясної породи, з розрахунку 350 г/т корму, підвищує кінцеву живу масу самок на 6,5%, а самців на 8,7%, при цьому витрати комбікорму знижуються на 2,8 та 3,9% відповідно. Добавка сприяла збільшенню основних забійних показників, зокрема маси грудних м’язів на 20,8%, як порівняти з даними контрольної групи. 

На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки: 

• Застосування Натузиму дає можливість замінити кілька ферментних добавок внаслідок наявності у складі продукту ензимів трьох підкласів: глікозидази, фосфатази і протеази і єдиної розрахункової матриці. Діючи синергічно, активні компоненти добавки роблять доступними важкодоступні для фітази та α-амілази внутрішньоклітинні субстрати. 

• Натузим сприяє зниженню в’язкості хімусу, що дає змогу уникнути проблем зі здоров’ям та продуктивністю птиці. 

• Застосування добавки Натузим дає змогу збільшувати введення джерела білка, що важко перетравлюється, такого як: ріпаковий, соняшниковий і арахісовий шрот в раціони м’ясної птиці, не ризикуючи втратою продуктивності й конверсією корму. 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
4
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ