Агрономія
Головне:
Агрономія

Деструктор ЕКОСТЕРН® — перший крок до розумного землеробства та біологізації

Деструктор ЕКОСТЕРН® — перший крок до розумного землеробства та біологізації

В аграріїв поняття «деструктор рослинних решток» асоціюється з пришвидшенням деструкції та мінералізацією органічних речовин у ґрунті. Здійснення цих процесів можна досягти як за допомогою мінеральних і органічних сполук, так і мікробіоти ґрунту.

Звуження сівозмін і широке застосування агрохімікатів спричиняє формування пулу природних деструкторів — мікроорганізмів, які є патогенами до рослин і, розмножуючись та зимуючи на рештках відмерлих рослин попереднього року, інфікують рослини наступного вегетаційного сезону. Також загострюються алелопатичні прояви, в ґрунті нагромаджуються залишки пестицидів та інших ксенобіотиків. І саме ці наслідки порушення рівноваги в екосистемі важливо нівелювати. Спроба застосовувати хімічні засоби у цій ситуації лише поглиблює дисбаланс.

Компанія БТУ­-ЦЕНТР провела низку лабораторних і польових дослідів і дійшла висновку, що реальним і ефективним способом запуску відновлювальних процесів у екосистемі ґрунту є видове розширення мікробного ценозу. Це можливо завдяки внесенню агрономічно корисної мікробіоти, живі клітини якої входять до складу біологічних препаратів, зокрема деструкторів.

Деструктор Екостерн® — класика, перевірена часом

ЕКОСТЕРН® КЛАСИЧНИЙ уже 8 років контролює деструкцію побічної продукції й рослинних решток на полях 1700 господарств ­по всій Україні, зокрема 15 ­потужних агрохолдингів. Це унікальна розробка компанії БТУ­-ЦЕНТР, якою користуються уже в 13 країнах світу.

До препарату входять мікроорганізми, що здатні пригнічувати патогени сільськогосподарських культур, деструктувати залишки ксенобіотиків, сприяти зниженню рівня фітотоксичності рослинних решток. Водночас ці біологічні агенти складають достойну конкуренцію патогенам в ніші, що відведена природою деструкторам і, забезпечує якісну деструкцію, сприяє збагаченню ґрунту гумусовими речовинами, поліпшує структуру ґрунту.

У 2021 році ЕКОСТЕРН® Кла­сичний було підсилено новим комплексом мікроорганізмів. Оновлений склад включає 8 штамів роду Bacillus, Paenibacillus Polymyxa, 2 штами роду Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, Agrobacterium та 2 штами грибів роду Trichoderma.  Вони є активними деструкторами рослинних решток, сприяють загальному поліпшенню фітосанітарного стану ґрунту та його біологічної активності.

Фунгіцидна активність ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬНИЙ та ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМА проти фітопатогенів: Verticillium lateritium, Drechslera sorokiniana, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinereа, Nigrospora oryzae, Fusarium culmorum, Alternaria alternata, Fusarium oxysporum

Розумний підхід до кожного поля — деструктори для точного землеробства

Різні ґрунтові відміни, різні кліматичні умови й, головне — різна інтенсивність сільськогосподарського використання потребують постійного удосконалення формуляції Екостерн® з метою адаптації до різних умов застосування препарату. Мікробіологи БТУ-­ЦЕНТР розробили лінійку деструкторів для точного землеробства, нові композиції препарату дозволять сформувати індивідуальний, розумний підхід до кожного поля і господарства. У результаті отримали нові продукти.

Серед запропонованих нових марок є препарати з бактеріальною складовою — Екостерн® Бактеріальний (Ecostern Bac­te­rial), грибною складовою — Екостерн® Триходерма (Ecostern Trichoderma) та комплексні — це Екостерн® Лайт (Ecostern Light), Екостерн® Ноу­-тілл (Ecostern No-­till) та Екостерн® Класичний (Ecostern Classic).

Команда науковців БТУ­-ЦЕНТР, маючи широку колекцію штамів агрономічно цінних мікроорганізмів, продовжує селекцію (відбір) нових, активніших штамів. Це надає можливість перманентно поліпшувати препарати.

Нові марки відрізняються від базової селективністю дії в агроценозі, залежно від умов застосування. Якщо базову марку Екостерн®, що містить спори бактерій і конідії грибів, виробник пропонує вносити влітку після збирання зернових чи восени після збирання кукурудзи, соняшнику, контролюючи температурний режим і реакцію середовища, то в нових композиціях Екостерн® ураховано особливості ґрунтово­кліматичних умов і розвиток агроценозу.

ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬНИЙ не має грибної складової, а тільки спори й цисти бактерій — активних деструкторів із широким спектром впливу на оздоровлення екосистеми ґрунту. Цей деструктор стійкий до несприятливих температурних умов, тому рекомендується застосовувати його в південно-­східних регіонах країни, на територіях із ґрунтами підвищеної лужності (рН більше як 7) та за екстремальних температур довкілля. В умовах високих літніх (до + 45 °С) та низьких осінніх температур ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬНИЙ ефективніший, порівнюючи з іншими марками ЕКОСТЕРН®. Після внесення препарату в полі потрібно в перші 1–3 доби після застосування провести оранку або дискування. Деструкційна активність мікроорганізмів посилюється за внесення 5–15 кг/га
д.р. азоту. Ця марка деструктора, маючи стабільні фізико­хімічні й біологічні властивості, є найзручнішою для бакових сумішей з агрохімікатами.

ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМА, навпаки, не містить бактерій і дозволяє захистити від ґрунтових патогенів і посилити деструкцію. До його складу входить від одного до чотирьох штамів активних грибів роду Trichoderma. Ця марка пропонується для застосування навесні та восени в рядок разом із сівбою культур з метою захисту сходів рослин і оздоровлення ґрунту, а також восени під культивацію чи боронування для забезпечення ефективної посиленої деструкції решток після збирання врожаю. За прогнозу погіршення фітосанітарного стану посівів препарат ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМА доцільно застосовувати фоліарно як для запобігання хвороб, так і за появи осередків ураження рослин.

ЕКОСТЕРН® НОУ-­ТІЛЛ містить як бактеріальну компоненту, так і гриби. Оскільки в технологіях No­-till, Strip-­till, Mini-­till відсутня можливість глибокого загортання препарату в ґрунт, то було запропоновано композицію зі штамів бактерій, які продукують більшу кількість слизу (полісахаридів), порівнюючи з іншими активними мікроорганізмами­-деструкторами. Це дозволяє живій біологічній компоненті препарату краще закріплюватись на поверхні решток, а за посушливих умов концентрувати більшу кількість вологи. Перевага надавалась також штамам бактерій і грибів, що переважають інших за інтенсивністю синтезу проявів антагоністичних властивостей. Адже систематичне надходження маси рослинних решток на поверхню ґрунту і їх нагромадження передбачає можливість активізування патогенів. Азот додавати не потрібно.

ЕКОСТЕРН® ЛАЙТ – це пробіотик для ґрунту, який містить бактерії, гриби й неспорові форми, що продукують слиз. Він сприяє поліпшенню азотного живлення та підсиленню вологоутримувальної здатності завдяки композиції бактерій, що синтезують більше слизу і біологічно активних речовин, які сприяють нівелюванню алелопатичних проявів, деструктують залишки пестицидів, позитивно впливають на рослини в умовах стресу. Його рекомендують вносити влітку та ранньої осені. Тоді крім перелічених вище ефектів є можливість ще й поліпшити азотне живлення та підсилити вологоутримувальну здатність ґрунту. Препарат потрібно вносити вранці або ввечері з одночасним загортанням у ґрунт (дискування або оранка). Оптимальний діапазон температур для препарату: від +5 до +30 °С. Азотні добрива в дозі 0–10 кг/га д.р. підсилюють деструктивну здатність мікроорганізмів.

Інтенсивність деструкції — дослідження науковців

В Інституті прикладної біотехнології БТУ­-ЦЕНТР 2020 року були проведені модельні й лабораторні дослідження різних марок Екостерн®. Інтенсивність деструкції визначали з використанням соломи пшениці й дерново­підзолистого ґрунту, який має слабкий рівень кислотності, високу забезпеченість фосфором і калієм, низьку — за азотом. Моделювали внесення 10 т/га соломи в шар ґрунту 0–10 см. Виявили, що за 30 днів компостування в посудинах із різними марками ЕКОСТЕРН® деструктувалось 25­31 % соломи без додаткового внесення азоту та 36­43% з азотом.

Антифунгальний вплив препаратів на найпоширеніших збудників хвороб у рослин продемонстровано на фото. Усі препарати пригнічували ріст і розвиток патогенних грибів.

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали