Тваринництво

Мідно-обмінну глину можна використовувати для вирощування бройлерів

Альтернатива стимуляторам росту

Альтернатива стимуляторам росту

Мідно-обмінну глину можна використовувати як ефективну та економічно вигідну альтернативу антибіотичним стимуляторам росту під час вирощування бройлерів.  

Різке підвищення стійкості бактерій до антибіотиків по всьому світу призвело до заборони їх використання як стимуляторів росту в багатьох країнах, а також до підвищення попиту на ефективні та економічно вигідні альтернативні препарати. У цьому контексті як ефективну альтернативну добавку було розроблено специфічну мідно-обмінну глину (CeC). 

Антибіотики можна вводити з мінімальною інгібуючою концентрацією (MIC) для отримання лікувальних ефектів. Також можна їх використовувати з профілактичною метою у субтерапевтичній дозі (нижча за MIC) з метою уникнення захворювань та стимулювання росту тварин. Нині точаться суперечки щодо використання антибіотиків, які використовують як стимулятори росту (AGP) для тварин і птиці, призначених для виробництва м’яса та яєць. Оскільки надмірне використання будь-якого антибіотика протягом певного часу може призвести до того, що місцеві популяції бактерій стануть стійкими до антибіотиків. 

Зростання усвідомлення цієї проблеми приводить до поширення всесвітньої заборони антибіотиків, що використовують як стимулятори росту (AGP), а також, як наслідок, до збільшення частоти використання альтернативних препаратів. 

Сьогодні існує багато видів препаратів, що використовують як альтернативу антибіотикам, таких як: органічні кислоти, рослинні екстракти, пробіотики, пребіотики, ефірні олії тощо, що мають дуже різні способи дії. Визначити найефективніші препарати доволі складно. За словами пана Гордона Розена, всі наявні належним чином контрольовані дані випробувань повинні враховувати під час оцінки кормових добавок. Ці тести можуть проілюструвати потенціал продукту як відправну точку, але п’ять тестів не можуть враховувати широкий спектр генетичних чинників, навколишнього середовища, менеджменту на фермах, особливостей годівлі, що впливає на результат на практиці. 

НАДІЙНА ОЦІНКА ДОБАВКИ 

Пан Гордон Розен опублікував методологію об’єктивної та правильної оцінки кормової добавки. Для досягнення цієї мети він склав список із семи фундаментальних запитань чи критеріїв та запропонував сім кількісно визначених цільових відповідей на ці запитання. Ця методологія корисна для оцінки надійності даних випробувань, частоти поліпшення продуктивності та надійності результатів. Сім критеріїв та сім очікуваних відповідей представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Оцінка кормової добавки за Розеном

Ключовими критеріями для виробників бройлерів завжди є показники продуктивності, а щодо покращення показників очікувана відповідь перевищує або дорівнює 7, що еквівалентно даним, доступним на AGP. Цей метод застосовано до запатентованої кормової добавки, мідно-обмінної глини (CeC), рішення ADM, яке позиціонують як альтернативу AGP. 

Компанія майже 15 років працює над розробкою CeC, унікальною та запатентованою кормовою добавкою, дію якої спрямовано на забезпечення процесу травлення у тварин. Добавку створено на основі іонно-активованої глини, завдяки чому продукт має високу антимікробну ефективність щодо різних патогенів. Її специфіка полягає в тому, що вона діє як модулятор мікрофлори в кишківнику. Ефективність цього продукту вивчали на бройлерах віком від 1 до 40 днів. Всього було проведено 36 досліджень. Бройлерів вирощували у різних виробничих умовах, таких як: експериментальні ферми, комерційні ферми, спекотний або м’який клімат тощо. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ CEC 

Аналіз на мідно-обмінну глину здійснено шляхом об’єднання результатів 36 випробувань, проведених в різних умовах. Результати досліджень, проведені із застосуванням цієї кормової добавки у бройлерів, представлено в таблиці 2. Згідно з цією методологією, перевірена кормова добавка позитивно відповідає семи критеріям пана Розена. Таким чином, цей продукт можна об’єктивно розглядати як ефективне рішення для поліпшення зоотехнічних показників у бройлерів. Більше того, продукт покращує ефективність у 74% усіх перевірених випадків, що є настільки ж хорошим результатом, як і результати, отримані за допомогою антибіотичних стимуляторів росту. Результати досліджень CeC у 36 випробуваннях, проведених в різних умовах, показано на рис. 1. Умови впливу відповідають польовим умовам або спровокованій проблемі та умовам відсутності проблем, тобто хорошим санітарним умовам. У середньому приріст ваги у птиці поліпшився на 2,9%, а коефіцієнт конверсії корму на — 1,8%. 

Таблиця 2. Застосування екрану Розена до кормової добавки, що продають як стимулятор росту

Для того, щоб уникнути помилково позитивних та помилково негативних результатів та дозволити продукту продемонструвати свій потенціал, було розроблено конкретні протоколи. Помилково негативні результати або недооцінка потенціалу добавки можуть бути отримані, коли добавку використовують за умов, коли продукт не може виразити свій потенціал, коли цільова проблема відсутня або навпаки, коли інтенсивність проблеми занадто висока. Таким чином, оцінка модулятора кишкової флори, будь-то ефірна олія, живі бактерії чи інший продукт різного походження, повинна бути проведена на тваринах із незбалансованою кишковою флорою. Під час тестування регуляторів кишкової флори в оптимальних санітарних умовах часто отримують помилково негативний результат. Наприклад, в оптимальних умовах авіламіцин збільшує зростання лише на 1%, тоді як у польових умовах поліпшення зростання коливається від 2 до 5%. Подібним чином флавоміцин підвищує ефективність вирощування у 50% випробувань, проведених у хороших експериментальних умовах на фермі. У польових умовах цей показник досягає 83%. У цих специфічних складних умовах продукт CeC дає змогу на 3,4% збільшити вагу та на 2,2% покращити коефіцієнт конверсії корму (FCR) у птиці. 

ВИСНОВОК 

Пан Гордон Розен опублікував методологію об’єктивної оцінки надійності та повторюваності реакції продукції. Цю методологію було застосовано до CeC, кормової добавки, що продають як альтернативу AGP. Цей продукт позитивно відповідає на сім запитань, які розробив пан Розен.

Рисунок. Короткий огляд поліпшення зоотехнічних показників у порівнянні з контролем за допомогою CeC у простих або складних умовах

Ця міднообмінна глина може бути визнана цінною та надійною кормовою добавкою для поліпшення зоотехнічних показників бройлерів, які можна вирощувати в різних умовах. CeC забезпечує поліпшення зоотехнічних показників бройлерів у 74% випадків, що еквівалентно даним, доступним на AGP. Реакція оптимізована у складних умовах (неоптимальна мікрофлора кишківника), що дає змогу в середньому на 3,4% збільшити прирости та на 2,2% покращити коефіцієнт конверсії корму. 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
4
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ