Агрономія

За якого обробітку ґрунту хвороби найменше уражають цукрові буряки

За якого обробітку ґрунту  хвороби найменше уражають цукрові буряки

Інтенсивніше уражуються хворобами цукрові буряки за плоскорізного та мілкого обробітків ґрунту як у зоні достатнього зволоження, так і недостатнього зволоження.

Про такі результати досліджень науковців Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків пише журнал The Ukrainian Farmer.

 «Там, де застосовували звичайну оранку на 30 см, ураженість хворобами була найслабшою в усіх зонах. Аналогічну закономірність спостерігали і під час визначення розвитку інших хвороб коренеплодів», – зазначила кандидат сільськогосподарських наук Наталія Запольська (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків).

Так, розвиток парші, некрозу, бактеріозу, дуплистості, порівнюючи з мілким і плоскорізним обробітком ґрунту, був меншим – відповідно на 6-1,5%, 3-3,6, 0,7-0,3, 1,2-1,7%.

Аналізуючи інтенсивність розвитку парші в дослідах УЛДСС, де застосовували оранку на різну глибину, слід зазначити, що за оранки на 30–32 см ураженість коренеплодів хворобою була меншою проти ураженості за мілкого та плоскорізного обробітку – на 6 та 7,5%, в умовах ВПДСС – на 1,4 та 1,8% відповідно.

«Це пояснюється тим, що актиноміцети – променеві гриби, збудники звичайної парші, є аероби й можуть розвиватися на ущільнених ґрунтах переважно у верхньому шарі ґрунту за досить високих температур (+25°С)», – додала науковиця.

Розвиток парші звичайної супроводжується масовим заселенням покривних тканин фузаріями (частка яких коливалася від 31 до 40%) та іншими видами грибів, що за сприятливих умов для їх розвитку й активізації спричиняють загнивання коренеплодів.

Вивчення впливу різних типів обробітку ґрунту на розвиток гнилей і некрозів дає змогу стверджувати: розвиток цих хвороб залежить як від екологічних умов, так і способу обробітку ґрунту, підсумувала Наталія Запольська.

Нагадаємо, урожай цукрових буряків у 2021 році майже на 30% перевищив показник попереднього року.