Агрономія

Як корелюються урожайність соняшнику й запаси вологи на момент сівби

На урожайність соняшнику значною мірою впливає забезпеченість вологою. За даними досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН, у середньому за останні п’ять років коефіцієнт кореляції між урожайністю соняшнику й запасами вологи на час сівби в метровому шарі ґрунту на час сівби й досить високий – 0,69, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Це середній показник, а в окремі роки ця залежність істотно коливається під впливом різних чинників, які не завжди можливо врахувати.

«У середньому за умовами зволоження у 2018 році залежність урожайності соняшнику від весняних запасів пологи в метровому шарі значно вища – коефіцієнт кореляції становив 0,88», – зазначив кандидат сільськогосподарських наук (Інститут зрошуваного землеробства НААН) Анатолій Коваленко.

Цього року на час сівби соняшнику в дослідах Інституту запаси продуктивної вологи були на рівні 102,1-126,3 мм, тобто на 11-17% нижчими за багаторічні показники. Найвищими вони були на фоні проведення оранки.

Також досить високий коефіцієнт кореляції між опадами сумарно за квітень-липень – 0,74. Водночас окремо за кожен із цих місяців він значно нижчий або несуттєвий – 0,25-0,48.

Така кількість опадів сприяла створенню високих запасів вологи в метровому шарі ґрунту упродовж вегетації соняшнику. Проте вже наприкінці липня після припинення опадів запаси продуктивної вологи у метровому шарі знизились до 22 мм.

Раніше повідомлялося, як на урожайність соняшнику впливає зміна способу обробітку ґрунту.