Агрономія

Як зміцнити імунітет рослин та підвищити врожайність

Як зміцнити імунітет рослин та підвищити врожайність

Калій значною мірою регулює водний режим та підвищує стійкість рослин до посухи. Важкі глинисті ґрунти містять значно більше калію, порівняно з піщаними та суглинковими, оскільки найбільша його кількість знаходиться саме в глинистій фракції.

Таким досвідом поділилися в агрохолдингу «Астарта-Київ».

«Рослини здатні поглинати калій у вигляді іона (K+) безпосередньо з ґрунту. Проте, на більшості територій нашої країни, його запаси не здатні повністю забезпечити високі потреби сучасних сортів та гібридів, тому актуальним є застосування калієвмісних мінеральних добрив. Значна кількість калію міститься в органічних добривах та пожнивних рештках культур, тому робота з ними є надзвичайно важливою», – пояснює Вікторія Олійник, агрохімік агрономічного відділу компанії.

Під час виробництва калійних добрив використовують природні поклади солей калію: сильвініт, каїніт, карналіт, алуніт, поліганіт та ін. Найбільша кількість калійних солей зосереджена в Канаді, росії, білорусі, США, Німеччині та Китаї.

В залежності від сировини, калійні мінеральні добрива в основному представлені наступними видами: калій хлористий, сульфат, калію, калійна сіль, калімагнезія. Найбільш поширеним на ринку є калій хлористий. Отримують його в результаті переробки карналітових та сильвінітових руд.

«В Астарті вирощуємо багато культур високого виносу калію: буряки цукрові (5 кг на т основної продукції з урахуванням побічної), ріпак (90 кг/т), соняшник (115 кг/т). Тому для них насамперед плануємо додаткове внесення калію з органічними та мінеральними добривами, використовуючи дані агрохімічного аналізу ґрунту», – додає Вікторія Олійник .

Доступність рослинам калію покращується з підвищенням вологості ґрунту та аерації. Оптимальною температурою для його засвоєння є 16-25 °С, що ускладнює живлення рослин в холодні весни.

Нагадаємо, пошкодження рослин озимої пшениці заморозком мінімізують гумати.