Агрономія

Як виростити насіння озимої пшениці високих репродукцій на Півдні

Технологія вирощування насіння озимої пшениці здебільшого подібна до технології вирощування товарного зерна, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Проте вона передбачає комплекс спеціальних агрозаходів, спрямованих на пришвидшене розмноження сортового насіння, збереження його чистоти та формування високих посівних і врожайних властивостей.

Складаючи сівозміни, потрібно приділити увагу вибору попередників, які повинні гарантувати високий урожай біологічно повноцінного насіння, задовольняти фітосанітарний стан посівів.

Окрім своєчасної та якісної боротьби з бур’янами важливим є раннє звільнення поля від попередника для пришвидшення підготовки ґрунту під наступну культуру.

Допосівний обробіток ґрунту має забезпечити добре вирівнювання поверхні, нагромадження й збереження вологи та елементів живлення, дружні й рівномірні сходи, тобто оптимальні умови для росту і розвитку рослин.

Аналіз даних багатьох агропідприємств південного регіону країни свідчить про те, що деякі сорти пшениці озимої в окремі роки мають здатність до перезапилення, тож потребують певної просторової ізоляції, що є можливим тільки за умов багатопільності.

Провідне місце в комплексі заходів щодо підвищення врожайності насіння культури належить правильно обраному способу обробітку ґрунту, який сукупно з унесенням мінеральних та органічних добрив може суттєво змінити роль попередників, піднявши гірші до рівня найкращих.