Агрономія

Як готувати для сівби ярих необроблений на зяб ґрунт

Основний обробіток площ під ярі культури, попередньо не оброблених на зяб, є неабиякою проблемою, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Оранка таких площ навесні недоцільна адже плоскорізні знаряддя мало придатні для роботи за підвищеної вологості.

Відтак, найбільш раціональним буде застосування важких культиваторів з пружинними чи підпружиненими стояками робочих органів різної жорсткості залежно від ґрунтових і погодних умов з максимальною глибиною обробітку до 12-18 см.

На полях, де планується сівба ячменю, вівса, гороху по нульовому обробітку, тобто в тому разі, коли такі поля залишилися з осені без основного обробітку, ранньовесняне закриття вологи не проводиться. Тоді за 7-10 днів до сівби варто зробити обробку поля гербіцидами суцільної дії.

Раніше повідомлялося, яка оптимальна тривалість сівби ярих культур.