Агрономія

Як біокомплекси зменшують витрати на мінеральні добрива

препарати на основі солей гумінових кислот

Біокомплекси, які містять азотофіксувальні та фосфоромобілізувальні бактерії, дозволяють отримати рослині протягом вегетативного періоду до 120-150 кг азоту та перевести з важкодоступних форм в легкодоступні до 30-40 кг фосфору, відповідно зменшивши витрати на мінеральні добрива, або значно збільшити врожай за органічного землеробства.

Про це йдеться у статті «Резерви під ногами».

Пожнивні рештки, які лишаються після збирання врожаю, складаються в основному з органічної частини – целюлози, геміцелюлози, пентози, лігніну, цукрів, крохмалю і води, що є харчовим продуктом для розвитку аборигенних мікроорганізмів.

Їх біологічна активність сприяє утворенню родючого шару ґрунту у вигляді гумусу та покращенню властивостей ґрунту (таблиця).

Наш ґрунт є живим біологічним середовищем, за ефективного використання якого можна без додаткових витрат підвищити врожайність і поліпшити якість рослинницької продукції.

Саме живі мікроорганізми значною мірою впливають на продуктивність рослинництва загалом, формують передумови для збереження та відновлення родючих українських чорноземів.

Нагадаємо, екологічне врівноваження агроценозів потребує впровадження елементів біологізації. Раніше повідомлялося, чим керуватися у виборі мікробіологічних препаратів.