Агрономія

Шість факторів, які варто врахувати у системі вирощування культур

Для формування належної системи вирощування сільськогосподарських культур у сучасних умовах господарювання важливим є врахування нових вимог сьогодення, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Шість основних змін:

1. Кліматичні умови в останні роки дуже змінилися, майже кардинально. В Україні потеплішала осінь, зима стала м’якою і малосніжною, весна — з аномальними перепадами між денними та нічними температурами, тривала спека влітку.

2. Більшість господарств перейшло на ресурсоощадні технології виробництва, що характеризуються використанням рослинних решток культур-попередників і відмовою від оранки.

3. Поширюється деградація й ущільнення ґрунту, 80% ґрунтів України є ущільненими.

4. Зменшилися обсяги залучення у виробництво органічних добрив, збільшилася частка азотних добрив у системі мінерального удобрення.

5. У практику ввійшло порушення сіво змін, застосування короткоротаційних сівозмін і сівба озимини після незадовільних попередників.

6. З’явилися нові стійкі гібриди, ефективні засоби захисту й регулятори росту рослин, комплексні мінеральні та мікроелементні добрива, а також нові підходи в обробітку ґрунту й захисту його від ерозії.

Недостатня увага до цих суттєвих змін і робота за старими схемами не дозволяє повною мірою використовувати агровиробничі ресурси.