Агрономія

Розробили правила забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проєкт наказу Про затвердження правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів. Документ оприлюднено на сайті відомства.

Як зазначається у пояснювальній записці, мета такої ініціативи – охорона вод та ґрунтів; зменшення ризику їхнього забруднення сполуками нітрогену від сільськогосподарських джерел; імплементація Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003.

Проєкт наказу передбачає встановити:

  • періоди, під час яких внесення добрив у ґрунт є небажаним;
  • правила внесення добрив на полях, розташованих на крутих схилах;
  • правила внесення добрив у перезволожений, підтоплений, затоплений, замерзлий чи вкритий снігом ґрунт;
  • умови внесення добрив у ґрунт поблизу водних об’єктів;
  • правила зберігання гною у зонах, уразливих до накопичення нітратів;
  • процедури застосування добрив, що мінімізують вимивання сполук нітрогену у водні об’єкти;
  • правила щодо підтримання якості ґрунту при розроблені сівозміни;
  • правила щодо підтримання мінімального рослинного покриву впродовж дощових періодів;
  • планування внесення добрив та ведення обліку їх застосування;
  • застосування добрив на зрошуваних територіях.

«Від реалізації проєкту наказу очікується позитивний вплив на зменшення рівня забруднення поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел», – ідеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, за даними Інституту охорони ґрунтів України, двадцятирічні втрати гумусу в грошовому еквівалентні становлять понад 450 млрд грн.