Агрономія

Кліматичні зміни вимагають оптимізації систем підживлення

Через кліматичні зміни межі природних зон в Україні змістилися на північ. Для нормального росту і розвитку культур особливо важливі сприятливі умови під час сівби (квітень-травень і вересень). І якраз у ці періоди спостерігається зменшення кількості опадів, а температури повітря стають все менш сприятливими. Все це ускладнює ефективність систем удобрення.

На це звернув увагу заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Микола Мірошниченко.

За його словами, основні положення оптимізації систем підживлення польових культур за сучасних кліматичних умов такі:

  • створення високого фосфатного фону в орному шарі грунту;
  • збільшення глибини стрічкового внесення мінеральних добрив до 15-20 см, або двострічкове їх розміщення у грунті;
  • комбіноване застосування мінеральних добрив із препаратами стресопротектної дії;
  • диференціація доз та співвідношення елементів живлення (N:P, N:S) для різних умов вологозабезпечення;
  • проведення позакореневих підживлень перед настанням стресових умов або після їх завершення.

«Головне – це зменшення емісії СО2, що пов’язано зі збереженням і накопиченням органічного вуглецю у ґрунтах, тому що він є поживою для ґрунтових мікроорганізмів, формує зернисту агрономіxно важливу структуру ґрунту і забезпечує рослини необхідними мікроелементами», – зазначив Микола Мірошниченко.