Агрономія

Гранульовані глинисті агромінерали допоможуть перезимувати пшениці

Гранульований агромінерал із сульфатом амонію

Зміна фізичної форми порошкоподібного глинистого агромінералу на основі монтморилоніту шляхом його гранулювання позитивно відобразиться на його агрономічній ефективності і зручності застосування через зменшення пилення під час внесення в ґрунт.

Таких висновків дійшли у Лабораторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ДП ДГ «Донецьке» Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Окрім того, компактування монтморилонітового агромінералу з сульфатом амонію є непоганим способом пролонгації дії азотного мінерального добрива.

Так, осіннє внесення під пшеницю озиму такого гранульованого агромінералу призводить до поступового надходження в ґрунт поживних речовин сульфату амонію і зменшує їх непродуктивні втрати осіннє-зимового періоду, поліпшує стан ґрунту за вмістом рухомого азоту до початку відновлення весняної вегетації культури.

У перші тижні після внесення сульфату амонію спостерігалося утворення на поверхні ґрунту сольового нальоту, що є продуктом взаємодії ґрунтово-вбирного комплексу та компонентів добрив.

При застосуванні гранульованого із сульфатом амонію агромінералу помітним є радіальне розповсюдження сольового нальоту навколо гранул. Це свідчить про те, що гранулювання сприяє поступовому надходженню поживних речовин у ґрунт і створює умови для зменшення втрат азоту з поверхні ґрунту.

При цьому формується більш високий рівень вмісту амонійного азоту в ґрунті осіннього періоду навіть відносно еквівалентних доз сульфату амонію (у 1,2-2 рази).

Це сприяє покращенню живлення пшениці за знижених температур, коли амонійні форми прийнятніші за нітратні, створюючи умови для кращої перезимівлі культури.