Агромаркет

Ухвалення законопроєкту щодо зниження податкового навантаження на аграріїв віддалить Україну від стандартів ЄС, - думка

Незважаючи на те, що у пояснювальній записці до законопроєкту № 3656, ухваленого в першому читанні, зазначається, що «розвиток економічних відносин країни у напрямі зближення з ЄС передбачає приведення норм податкового законодавства до загальноєвропейських вимог», фактично положення цього документа не направлені на врахування міжнародної – у першу чергу, європейської – практики з цього питання.

Таку думку висловив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» Леонід Тулуш.

На його думку, реалізація положень законодавчої ініціативи навпаки віддалить практику справляння ПДВ в Україні від положень базової Директиви ЄС.

«У разі практичної реалізації положень законопроекту № 3656, якими передбачено зниження ставки ПДВ на поставки окремих видів сільгосппродукції з 20 % до 14 %, порядок справляння ПДВ у сфері агропромислового виробництва знову стане унікальним і не матиме європейських, а, можливо, і світових аналогів», – зауважив експерт.

На його думку, згідно з положеннями Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 «Про спільну систему ПДВ» (ч. 2 ст. 98) «знижені ставки ПДВ застосовуються лише до поставки товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III». В додатку ж з-поміж іншого йдеться про харчові продукти, тобто товари для безпосереднього споживання людиною, а не продукти проміжного споживання, до яких відноситься необроблена с/г продукція, в тому числі, велика рогата худоба і живі свині, незбиране молоко, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, цукровий буряк тощо, про які йдеться у законопроекті, пояснив експерт.

Також у ЄС, у разі запровадження зниженої ставки ПДВ на етапі виробництва товару, її дія продовжується до етапу поставки кінцевого продукту кінцевому споживачу (В to С). Саме в такий спосіб забезпечується цінова доступність певних товарів/послуг для споживачів – у нашому випадку, продуктів харчування – і саме в цьому сенс застосування зниженої ставки ПДВ.

«Втім, законопроєктом № 3656 понижена ставка ПДВ запроваджується лише на етапі постачання непереробленого продукту і жодним чином не впливає на зниження ціни кінцевого продукту для споживача. Адже на наступних етапах руху товару буде застосовуватись стандартна ставка, яка знівелює ефект попередньо застосовуваної пониженої ставки», – пояснив науковець.

Таким чином, положення законопроєкту № 3656 фактично не відповідають положенням базової у цьому питанні Директиві Ради ЄС 2006/112/ЄС, і передбачають запровадження певного податкового експерименту, наслідки якого для кожного з учасників економічних відносин досить складно спрогнозувати, наголосив Леонід Тулуш.