Точка зору

Як змінились оптимальні фази застосування страхових гербіцидів на кукурудзі

Сергій Хаблак
док. біол. наук, начальник відділу впровадження та моніторингу технологій у рослинництві агрохолдингу A.G.R. Group

Проблеми фітотоксичності страхових гербіцидів ставлять під сумнів їх біологічну вибірковість. Погодні умови, які передують або йдуть за застосуванням препарату, мають важливе значення. Слід уникати застосування страхового гербіциду, якщо погодні умови несприятливі протягом 48 годин до і після обробки. Коливання температури створюють умови, несприятливі для розкладання гербіциду рослиною. Стресовими для рослини є дні, коли мінімальна денна температура менше 10 °C, а максимальна більше 30 °C.

До страхових гербіцидів, які використовуються у посівах кукурудзи, відносяться препарати різних хімічних класів з неоднаковими механізмами дії: похідні хлорфеноксиоцтової кислоти або феноксікарбоксильної кислоти (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 2,4-Д диметиламінна сіль), бензойні кислоти (дикамби диметиламінна сіль), триазолпіримідини (флорасулам), сульфонілсечовини (амідосульфурон, нікосульфорон, римсульфурон, тифенсульфурон-метил, форамсульфурон), сечовини (йодсульфурон-метил натрію), бензотіадіазоли або тіадіазини (бентазон), семікарбазони (дифлуфензопір), карбоксикислоти (клопіралід, амінопіралід, флуроксипір), трикетони (мезотріон).

Діючі речовини нікосульфурон, римсульфурон, форамсульфурон контролюють переважно злакові та деякі дводольні бур’яни, а 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, дикамба, флорасулам, бентазон, тифенсульфурон-метил, клопіралід, амінопіралід, флуроксипір, йодсульфурон знищують виключно дводольні однорічні та деякі багаторічні бур’яни. В спектр дії мезотріона, тієнкарбазон-метилу входять дводольні та злакові бур’яни.

Внесення страхових гербіцидів на кукурудзі потребує певної фази розвитку культури. Дотримання цих регламентів дає можливість певною мірою уникнути фітотоксичності для культурних рослин і зберегти потенціал урожаю. Проте прогнозувати ризик фітотоксичності страхових гербіцидів на кукурудзі завжди складно.

Зазвичай агрохімічні компанії на кукурудзі пропонують застосовувати гербіциди в залежності від ситуації із засміченістю в наступні періоди: досходовий або раннєвсходовий (Ve-V2), 1-е страхове внесення до 5 листа (V2- V3), 2-е страхове внесення в 7-8 листків (V6- V7), пропускаючи фазу 5-6 листків. Проте у зв’язку з кліматичними змінами у ці фази на кукурудзі можливі стресові умови для рослин, що несе у собі серйозний ризик прояву фітотоксичності препарату. Так, наприклад, у 2020 р. при внесенні ґрунтових і страхових гербіцидів на посівах кукурудзи у 1-2 декадах травня відзначалися заморозки до 0, -1 С, повернення холодів після теплого періоду і різкі перепади температур.

Вибір фази застосування страхових гербіцидів на кукурудзі також залежить від діючої речовини препарату та фази розвитку бур’янів. При чому не завжди різні агрохімічні компанії рекомендують вносить препарати з однаковими діючими речовинами в ту ж саму фазу кукурудзи. Найбільш правильним періодом для внесення страхових гербіцидів є 3-4 листки, коли точка росту у землі. У цей період спостерігається мінімальний ризик нанесення шкоди рослині і майбутньому початку. Внесення страхових гербіцидів з 1-3-го листка може викликати пригнічення розвитку волоті. Застосування гербіцидів у 5-7 листків може вплинути на кількість рядів зерен у качані, а у 7-9 листків – на кількість зерен у ряду.

Починаючи з 7-го листка, кутикула кукурудзи змінюється, підвищується її здатність поглинати вологу. Внаслідок цього при однаковій нормі застосовуваного гербіциду його частина, яка вбирається рослиною, буде істотно більша, ніж при більш ранньому внесенні препарату. Інактивація гербіциду рослиною залежить від погодних умов, які складуться до або після 2 днів запланованої дати обробки.