Точка зору

Візуалізація інвестиційних рішень у комфорт корів

Анатолій Шиш
експерт IFC з управління тваринництвом та управління комфортом

Традиційно власники та керівники українських молочних ферм переважно ухвалюють рішення, покладаючись на інтуїцію, або з особистої забаганки, або сподобалося в когось, чи за рекомендацією авторитетної особи або з власного досвіду. Лише незначна частина ферм робить обґрунтування інвестиційних ініціатив, оцінюючи економічний ефект від реалізації таких рішень, на основі чого вибудовує пріоритетність інвестицій та складає стратегічний інвестплан.

Недооціненим напрямом підвищення ефективності молочних ферм є покращення комфорту корів. Ідеться про відсутність будь-яких стресів, захист від несприятливих природніх чинників, створення умов утримання, максимально наближених до природних, які задовольняють потребу корів у відпочинку та сні, вільному доступі до корму та води, вигулі та фізичному навантаженні, вільному прояві соціальної поведінки. 

Гарною практикою є обґрунтовування інвестиційних ініціатив та їхньої доцільності на основі економічних розрахунків, щонайменше – строку окупності інвестицій. Просунутіші господарства можуть також цікавитися внутрішньою нормою прибутку (IRR) і чистим грошовим потоком (NPV). На основі реальних кейсів розглянемо обґрунтування найпоширеніших неефективностей у комфорті.

1. Тунельна вентиляція для зниження теплового стресу у корів

Із підвищенням продуктивності корів зростають їхня чутливість до теплового стресу та негативні наслідки від нього. Одним із варіантів зниження впливу теплового стресу є облаштування у корівнику тунельної вентиляції.

Стандартний корівник на 200 голів вимагає інвестицій у вентиляцію близько $27,6 тис. за операційних витрат на електроенергію $5,6 тис. на рік. До встановлення вентиляції за продуктивності корів 30 л на добу в середньому втрати молока від теплового стресу сягають 2 л на добу, втрати на відтворенні та зростання сервіс-періоду – щонайменше $16,2 тис. на рік. Встановлення вентиляції дозволить уникнути цих витрат. Максимальний період окупності інвестицій становитиме 3 роки, внутрішня норма прибутку – 37%.

2. Мати та розділювачі стійл для відпочинку корів

Облаштування стійл спеціалізованими матами та розділювачами стійл на 200 голів потребує $26,5 тис. інвестицій. У результаті такого покращення збільшиться час відпочинку корів, а їхня продуктивність зросте щонайменше на 1 л молока на добу. За таких умов максимальний період окупності інвестицій становитиме 1 рік, внутрішня норма прибутку – 100%.

3. Напувалки для забезпечення потреб корів у воді

Відсутність вільного доступу до води, в тому числі через низьку продуктивність і недостатній об’єм напувалок, обмежує споживання сухої речовини, що знижує продуктивність лактуючих корів.

Заміна жолобів для водонапування або облаштування корівника на 200 голів спеціалізованими високопродуктивними індивідуальними напувалками включно з частковою заміною труб та насосів на 100% забезпечить потребу корів у чистій воді протягом цілого року. Продуктивність корови за лактацію  зростає щонайменше на 180 л молока. Сума необхідних інвестицій – $24,5 тис. За таких умов їхній максимальний період окупності становитиме 2 роки, внутрішня норма прибутку – 54%.

4. Освітлення для збільшення продуктивності за короткої світлової доби

Корови – тварини довгого світлового дня. Дослідження й отримані на практиці результати свідчать, що забезпечення тривалого світлового дня протягом всього року дозволяє збільшити продуктивність корів на 6-15%.

Стандартний корівник на 200 голів вимагає близько $5,5 тис. інвестицій у освітлення за операційних витрат на електроенергію близько $3 тис. на рік. Очікуваний приріст надоїв за продуктивності 30 л на добу в середньому складає мінімум 6%, або 1,8 л на корову на добу. За рахунок цього ферма отримає близько $48 тис. додаткової виручки на рік. За таких умов період окупності інвестицій становитиме менше 1 року, внутрішня норма прибутку – 830%.

Звісно, суми інвестицій і періоди окупності у наведених прикладах можуть різнитися по підприємствах. Утім, підхід до аналізу єдиний. За фінансових обмежень такий підхід стає практичним і поготів, оскільки дає можливість порівняти ідеї і чітко побачити, які рішення окупляться швидше.

Переваги варто віддавати інвестиціям із меншим періодом окупності та вищою нормою прибутку.

Отже, такий підхід дозволяє оцифрувати ініціативи, дає власникам бізнесу підґрунтя для розуміння доцільності й очікуваного економічного ефекту від інвестиційних рішень.

Подібні обчислення необхідно робити по всіх запропонованих ініціативах щодо покращення не лише комфорту, а й інших бізнес-процесів на молочній фермі.