Головне:
Точка зору

Велика кількість малих змін суттєво поліпшує якість роботи загалом

Анна Драгомирецька
радник з питань агробізнесу

 

Словом кайдзен (kaizen) японці здавна називали систему взаємопов’язаних дій, що сприяють підвищенню якості продукції, процесів і системи керування. Нині цей підхід дуже популярний у світі, і, як показує практика, він дає можливість компаніям регулярно вдосконалювати бізнес-процеси, корпоративну культуру, продуктивність праці та багато інших аспектів діяльності.

 

Основну увагу кайдзен зосереджує на «якості» персоналу — від керівника до рядового співробітника. Суть зводиться до того, що кожен працівник щодня — а не час від часу — пропонує незначні удосконалення. Врешті велика кількість малих змін суттєво поліпшує якість роботи загалом, ефективність підприємства зростає, а відтак — і його прибутковість теж. Пропозиції щодо поліпшення, які вносять співробітники, можуть не обмежуватися якоюсь конкретною сферою, наприклад виробництвом чи маркетингом. Кайдзен заохочує до змін скрізь, де можна домогтися поліпшень.

 

В основі цієї системи 5 ключових елементів, для реалізації яких слід створити умови.

 

Перший елемент — командна робота працівників усіх рівнів. Вони мають постійно обмінюватися інформацією, вдосконалювати свої компетенції, своєчасно виконувати фахові обов’язки та робити все можливе для розвитку компанії.

 

Другий елемент — персональна дисципліна. Йдеться і про керування своїм часом, і про якість виконання роботи з дотриманням вимог та регламентів, і про витрачання матеріальних та фінансових ресурсів…

 

Третій елемент — високий моральний дух. Його запорука — запровадження в компанії мотиваційних інструментів, скажімо системи заохочень і винагород, допомоги на оздоровлення, оплати медичних послуг, надання працівникам кредитів тощо.

 

Четвертий елемент — спільноти (гуртки) якості. Членство у них дає можливість фахівцям різного рівня мати рівний доступ до важливих для спільної роботи ресурсів. Обмін інформацією і взаємодія в такому форматі дає можливість кожному працівникові оцінювати ефективність своєї роботи, порівнюючи себе з іншими, а відтак — намагатися вдосконалюватися.

 

П’ятий елемент — пропозиції щодо поліпшень у компанії. Усі працівники (незалежно від статусу) можуть вільно висловлювати свої пропозиції, навіть абсурдні, і всі вони мають бути враховані й розглянуті.

 

Реалізація системи кайдзен передбачає дотримання основних принципів цієї системи, зокрема, організації робочого місця; усунення невиправданих втрат; стандартизації. Що стосується невиправданих втрат, передусім слід знайти і відмовитися від тих дій у процесах, які не додають цінності.

 

У системі кайдзен розглядають сім видів втрат:

 

1) непродуктивні рухи збільшують час виконання операцій і їх складність;
2) час очікування виконання операцій збільшує цикл виробництва;
3) неправильно організована технологія процесів призводить до неузгодженості дій;
4) великі відстані, переміщення з місця на місце, підйом і опускання в процесі виробництва збільшують невиробничі витрати;
5) дефекти — на їх усунення витрачаються матеріали і праця;
6) зайві запаси матеріалів додають вартості продукції, але не додають цінності.
7) перевиробництво — не передбачена планом продажу продукція може спричинити втрати.

 

Навіщо це кожному працівнику компанії? Передусім, така система налаштовує на вдосконалення, а відповідно, хороший фахівець стовідсотково матиме конкурентні переваги на ринку праці. Окрім цього, людина дістає можливість поліпшення статусу і статків. Усвідомлюючи глибокий внутрішній сенс, що закладено у системі кайдзен, власники бізнесу і топ-менеджери мають бачити цінність саме в людському ресурсі. Глибока повага та віра в людину і її можливості дасть компанії поштовх до ефективнішої праці та отримання прибутку.

 

Журнали