Точка зору

Створення високопродуктивних насаджень винограду можна порівняти з вихованням дітей

Іван Шевченко
доктор с.г. наук, професор, Миколаївський ДАУ

Сьогодні, в існуючих соціально-економічних умовах, виноградарство, як і деякі інші аграрні галузі, виявилося збитковим або малорентабельним. Причин цьому безліч і перш за все високі витрати на закладення і догляд за насадженнями, значні коливання їхньої врожайності, відносно короткі терміни продуктивного культивування, вузький напрямок промислової переробки сировини та інше.

Щоб створити високоефективні насадження винограду, потрібний комплекс технологічних прийомів, і їх неможна ділити на головні і другорядні. Це правило працює незалежно від площі насаджень, форми власності, сортименту, району культивування, напрямку використання врожаю та особливо актуально для спеціалізованих фермерських господарств, аматорського виноградарства.

Аматори, підприємці часто розпочинають діяти в абсолютно новій для себе сфері знань, стають причетними до таїнства формування врожаю ягід. І в цьому плані створення високопродуктивних насаджень винограду можна порівняти з процесом вихованням дітей.

Доволі часто всі надії і очікування змінюються повним розчаруванням, причиною якого може бути всього лише одна помилка, особливо, допущена на початковій стадії створення насаджень.

Надзвичайно важливим етапом, який визначає терміни культивування насаджень, врожайність і якість продукції є конструкція крони кущів, покрокові прийоми її створення, відповідність обраної конструкції екологічним умовам середовища і біологічним особливостями виноградної культури, сорту.

Всі найбільш поширені форми кущів можуть бути умовно об’єднані в кілька типів: віялові, чашоподібні, односторонні, одно- та двуплечі, кордонні, головчасті.

Сучасні та перспективні формування кущів можуть бути успішно реалізовані в практиці фермерського та приватного виноградарства, особливо, в районах де ризики виникнення критично несприятливих умов середовища дуже високі.