Точка зору

Скільки коштуватиме господарству тепловий стрес корів

Андрій Попов
експерт із управління тваринництвом та управління комфортом

Ризик негативного впливу температури та вологості на результати діяльності молочної ферми зростає, коли температура у місцях утримання корів сягає 19оС і вище (температурно-вологісний індекс – 68 і вище). Основною причиною цього є тепловий стрес.

Недооціненим заходом під час теплового стресу є охолодження сухостійних корів і нетелей за 2 місяці до отелення, оскільки 80% проблем молочної ферми закладаються саме в цей період. Дослідженнями доведено, що за нижчої температури телята народжуються з більшою вагою, і згодом мають більший пожиттєвий надій молока.

Корови, які уникнули впливу теплового стресу під час сухостою, продукують більше молока у наступній лактації, мають нижчий рівень метаболічних хвороб після отелення та вибракування.

Як показали дослідження, використання розприскувачів і вентиляторів для охолодження під час сухостійного періоду протягом 10 днів до отелення корів забезпечує на 2,6 кг вищу вагу телят при народженні та на 3,5 кг більшу продуктивність у перші 150 днів наступної лактації, як порівняти з сухостоєм, який мав лише тіньові навіси без охолодження.

Втрати молока через відсутність охолодження сухостійних корів сягають щонайменше 700 л на корову за лактацію, що за поточних цін на молоко складає $224 за лактацію.

Адаптивна реакція корів на підвищені температури навколишнього середовища проявляється у надмірному стоянні. Під час лежання організм корови розігрівається, що спонукає її більше стояти для кращого охолодження, забезпечуючи більшу площу теплового обміну. Підвищення температури тіла на 1 оС під час лежання вимагає вдвічі більше часу стояння для охолодження на 1 оС (за відсутності механічної вентиляції).

Надмірне стояння відбувається насамперед за рахунок скорочення лежання. Для синтезу 1 л молока через вим’я корови має пройти 500 л крові. За лежання кровотік через вим’я покращується на 30%, отже, зростає продуктивність. У результаті цього кожна додаткова година лежання понад 9 годин дозволяє додатково отримати 0,9-1,6 л молока.

В умовах середньої смуги України під час теплового стресу температурно-вологісний індекс переважно коливається в межах 72-79, що відповідає 25 оС та 50% вологості. 9 годин на добу такого впливу призводять до втрат 2,7 кг молока на корову на добу. Орієнтовні обсяги недоотриманого молока на корову складають щонайменше 195 л, або $62 на корову за сезон.

Окрім продуктивності, тепловий стрес безпосередньо впливає на відтворення корів. Враховуючи, що при падінні коефіцієнта тільності на 1% ферма втрачає $15 чистого прибутку з кожної корови впродовж року, то при падінні тільності щонайменше на 5% недоотриманий прибуток становить $75 на корову на рік.

Надмірне стояння корови обертається спалахом кульгавості через 2 місяці після теплового стресу. Втрати внаслідок кульгавості по кожному випадку сягають:

– скорочення надоїв молока – 36-143,7 євро;

– збільшення міжотельного періоду – 16-25,9 євро;

– витрати на лікування – 6,4-12 євро;

– додаткові витрати на оплату праці – до 17 євро;

– завчасне вибракування – 45-126,1 євро;

– зменшення живої ваги – 1-17,9 євро.

Отже, сумарні втрати від кожного випадку кульгавості складають 127-320,2 євро.

Частина корів, які пережили тепловий стрес під час сухостою та періоду роздоювання, не досягають планової продуктивності, вимагають додаткових витрат на лікування наслідків метаболічних хвороб після отелення, осіменіння. Внаслідок цього такі тварини є нерентабельними, підлягають передчасному вибракуванню, а відтак це додаткові витрати на ремонт стада.