Точка зору

Референтна модель молочної ферми підвищить ефективність виробництва

Анна Клименко
керівниця програми IFC із розвитку молочної галузі в Україні

Як оптимізувати роботу молочної ферми? Як виправити помилки організації молочного бізнесу? На що опиратися і брати за взірець? Тепер в Україні розроблена референтна модель молочної ферми, яка може дати відповіді на ці питання.

Референтна модель молочної ферми в Україні – це еталонна модель операційної діяльності молочної ферми, побудована на кращих світових практиках та адаптована до українських реалій.

Сама по собі референтна модель – це еталон, стандартний зразок якогось об’єкту. До референтної моделі звертаються, коли треба порівняти об’єкт, встановити відмінності та визначити, як наблизити реальний об’єкт до стандарту.

У нашому випадку йдеться про еталон внутрішньої організації молочної ферми. Побудова організаційної структури, порядок виконання бізнес-процесів, внутрішні правила і розпорядок, розподіл повноважень між працівниками, інформаційні системи, системи мотивації та розвитку працівників – ось лише ключові питання, але далеко не всі, що включені в операційну модель.

Україна зацікавлена в створенні конкурентоспроможного ланцюжка постачань у молочній галузі, який би задовольняв попит на молочні продукти і в країні, і на зовнішніх ринках. Наразі вікно можливостей ще відкрито, але щоб ним скористатися, необхідні стабільна якість та великі обсяги на всіх етапах виробничого процесу. Референтна модель молочної ферми дозволяє пришвидшити поширення кращих практик.

Модель включає 5 складових:

  1. Інструмент для комплексної діагностики операційної діяльності ферми та оцінки її зрілості.
  2. Інструменти для оцінки економічного ефекту та доцільності впровадження рекомендацій.
  3. Інструмент для планування впровадження рекомендацій – переходу від поточного стану до цільового.
  4. Пакет кращих практик операційної діяльності молочної ферми, адаптованих під українські реалії, у вигляді політик, регламентів бізнес-процесів, стандартних операційних процедур, протоколів вирішення проблем, форм документів та Excel-інструментів.
  5. Інструмент для відстеження ефективності операційної діяльності ферми й ефекту від впровадження змін.

За наявності діючої молочної ферми використання референтної моделі передбачає наступні кроки.

Діагностування поточного стану молочної ферми. Треба оцінити всі бізнес-процеси – від доїння до обрахунку кінцевого фінансового результату. За результатами діагностування буде створено розгорнутий звіт із неефективностями, пріоритезованими рекомендаціями й оцінкою економічної доцільності їхнього впровадження.

Пріоритезація інвестиційних ініціатив. Референтна модель молочної ферми містить низку інструментів для оцінки очікуваного економічного ефекту від впровадження типових рішень (наприклад, купівля корн-крекера чи встановлення жалюзі для зниження теплового стресу), які допоможуть змоделювати та розрахувати прибуток і термін окупності.

Планування переходу від поточного стану операційної моделі до цільового рівня. У референтній моделі закладено 5 рівнів зрілості операційної моделі. Для того, щоб перейти на наступний рівень, необхідно впровадити певні рішення – вони вже продумані та розписані по кожному бізнес-процесу.

Впровадження елементів референтної моделі. В кожної ферми свої першочергові задачі щодо підвищення ефективності бізнесу. Як зробити, щоб успішних впроваджень було більше? Радимо використовувати готові внутрішні регламентуючі документи: політики, регламенти, СОПи, форми тощо, наявні в референтній моделі. Звісно, конкретна ферма може потребувати адаптації, скажімо, правил і регламенту встановлення цілей та оцінки персоналу. Але розробка цих документів з нуля та коригування готового документу – дві різні за часом задачі.

Моніторинг прогресу впровадження змін. Якщо впровадження вже розпочато, можна скористатися інструментом з відстеження операційної ефективності. Тоді інформацією, аналітикою почне користуватися й аналізувати команда. Це дозволить відстежувати ефективність роботи та прогрес впровадження змін, передбачати можливі проблеми.

Якщо ж будівництво чи значне розширення молочної ферми лише планується, референтна модель може бути стандартом чи основою для нових відділень і нового персоналу.